Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLP Prosjektlederprosessen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLP Prosjektlederprosessen"— Utskrift av presentasjonen:

1 PLP Prosjektlederprosessen
Fra idé til resultat Målrettet prosjektutvikling som et virkemiddel i endringsprosessen

2 PLP fra idé til resultat
Kvalitetssikret bruk av en velprøvet metodikk i prosjektutvikling som gir: Effektivisering av beslutningsprosessen i så vel bedrift som offentlig sektor Økt personlig utviklingskompetanse Gjennomførings- og resultatfokus

3 PLP fra idé til resultat
Mulighet/hindring (analysen) Det personlige ansvar Et forpliktende samarbeid Valg av retning Gjennomføring Resultat Resultatmåling

4 PLP fra idé til resultat
Nåværende Noen eksempler: Odda Bremanger Sigdal Stord Tidligere Noen eksempler: Andøy Sauda Grenland

5 PLP fra idé til resultat
Ekstern vurdering (Step-gruppen)*: PLP gir: En betraktelig styrking av omstillingsarbeidet En læringsprosess som bygger opp lokal prosjektkompetanse og utviklingsforståelse Et felles språk for kommunikasjon og samordning PLP klargjør roller og ansvar Step-gruppen fremhever som positivt at ansvarliggjøring og strategiske roller tidligst mulig overføres til lokale aktører *( Step-gruppen i evaluering av SND

6 PLP fra idé til resultat
”Som ordfører følte jeg at vi i Odda på kort tid ”satte norgesrekord” i antall PLP-kursdeltakere. I utgangspunktet var jeg som kursdeltaker på det første kurset, og senere også som ordfører og oppdragsansvarlig for stadig nye PLP-kurs noe kritisk til hvilken betydning denne PLP-metodikken ville ha for det framtidige omstillingsarbeidet. Vi organiserte våre omstillingsprosjekt systematisk etter PLP-metoden, enten det var forstudier eller forprosjekter, og etter hvert også hovedprosjekt. Etter hvert oppdaget jeg hvor nyttig denne PLP-metoden var. I ettertid skal jeg være den første som erkjenner at PLP-metoden har vært meget nyttig i vårt omstillingsarbeid. Den har sammen med SND sine kontaktpersoner vært med på å sikre kvaliteten i vårt arbeid på ulike nivå. Vi har ved hjelp av PLP-systemet blitt mye tryggere på oss selv i vårt arbeid. PLP har vært avgjørende som verktøy og i dag kan jeg vanskelig forestille meg hvordan vi kunne klart oss uten PLP som ”ledetråd” i vår viktige omstillingsprosess.” Toralv Mikkelsen, ordfører i Odda kommune

7 PLP fra idé til resultat
10 års erfaring i å bygge en lokal arena for utviklingsarbeid 6000 deltakere på SND’s PLP-kurs/ seminarer

8 plp utvikling as Etablert høsten 2002 Samarbeidsavtale med SND
Arbeider virtuelt: Nettverkselskap – sertifiserte instruktører PLP web Eiere: investor og samarbeidspartnere Ta ut aksjeselskap med 100’ Ta ut egen hjemmeside , men behold plp-web

9 Utviklingsevne Norsk Hydro Utviklingsfokus SMB Odda Gjennomføringsevne
Lav SMB Odda Lav Høy Gjennomføringsevne

10 Planlegging i et gjennomføringsperspektiv
Visjon Planprosessen Strategisk valg FS Mål Mål Mål FS FS I omstillingsområdene fokuseres på en gjennomføringsprosess av realistiske mål. I Planprosessen anvendes PLP for å få frem de beste og realistiske konsepter. Det formuleres så mål for det enkelte innsatsområde. Realiseringen av de vedtatte mål gjennomføres som en fortsettelse av samme prosess ved anvendelse av PLP. Her er det ofte andre personer som deltar, men forståelsen og kravene til utvikling er de samme. Ved periodens utløp kan man så evaluere oppnådde resultat mot vedtatte delmål. Gjennomføringen prosjektorganiseres. Gjennom anvendelse av prinsippet om faseinndeling kan man utrede en rekke konsepter (forstudier) som grunnlag for beslutning om videre analyse og vurdering. Avhengig av det frembragte resultat (fra forprosjekt) må man så vurdere om man skal Prinsippet om faseinndeling medfører at man kan gå bredt ut, og så raskt snevre inn til de mest aktuelle realiserbare oppgaver. Et konsistent begrepsapparat koblet sammen med krav til utvikling medfører at man gjennomfører en ”integrert prosess” gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering. Gjennom et slikt helhetssyn settes det trykk på utviklingsarbeidet med spesiell fokus på realisering. Gjennomføring FP FP FP HP R e s u l t a t m å l i n g

11 Produkter t PLP Utviklingsledelse PLP Utviklingsevne PLP Coach
PLP Interncoach t

12 PLP-innføring Stord Omstillingsstatus 03.00 Kurs kommune 08.00
Kurs omst.prosjekt 03.01 Kurs region Seminar formannskap 05.02 PLP Intern Coach 2000 2001 2002 2003 2004

13 PLP fra idé til resultat
Eierrollen Det personlige ansvar Det forpliktende samarbeid Resultatmåling

14 PLP fra idé til resultat
”Sykehuset Telemark med 2700 ansatte har til enhver tid en rekke utviklingsoppgaver der prosjektarbeid brukes som metode. Det gjelder bl a psykiatrisatsingen, utbygginger, organisasjonsutvikling og innføring av nye IKT-systemer. PLP-metoden brukes fordi den gir klarhet i roller, understøtter linjeledelsen ved beslutninger og skaper forståelse av hva prosjektarbeid er, og felles terminologi.” Stein Kinserdal, ass.direktør Telemark Sentralsykehus

15 Målrettet prosjektutvikling
Endringsprosessen PLP


Laste ned ppt "PLP Prosjektlederprosessen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google