Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Erfaringer med individuell og kollektiv nettbaserte læring Om virtuel læring - netpædagogik Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Erfaringer med individuell og kollektiv nettbaserte læring Om virtuel læring - netpædagogik Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Erfaringer med individuell og kollektiv nettbaserte læring Om virtuel læring - netpædagogik Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning http://home.nettskolen.com/~morten/ E-læringskonferanse Arrangert av VUC Sønderjylland Aabenraa, 26. januar 2005

2 www.studymentor.com Foredraget bygger på min bok: Online Education and Learning Management Systems: Golbal E- learning in a Scandinavian Perspective. Se spesielt artikkelen: Cooperative Freedom: An Online Education Theory. Side 39.

3 3 Nettbasert utdanning – Erfaringer og visjoner Bogen er skrevet for alle som er interesseret i uddannelse og internet, og bør være af speciel interesse for personer som udbyder eller overvejer at studere eller undervise via nettet. Bogen giver en god oversigt over virtuelle uddannelsesmuligheder. Forfatteren formidler refeksioner om, erfaringer fra og praktiske råd og gennemførelse af netkurser. Den danske redaktion giver en oversigt over typer af netbaserede uddannelser i DK. Endvidere har de suppleret med danske cases. Gyldendal, 2001 www.nettskolen.dk

4 4 Globalisering av nettbasert utdanning •Vi kan studere minst 200 000 kurs via Internett •Europeisk harmonisering av utdanning •NKI har nettstudenter i minst 37 land •Utdanning er en av Australias viktigste eksportindustrier –In an action plan from the Commonwealth Government it is clearly stated that: “Education in Australia is a multi-billion dollar export industry of vital importance to our economy”. •I Norden diskuteres ikke eksport av utdanning •Er det behov for et nordisk samarbeid for å ivareta pedagogisk tradisjon, kulturelle aspekter og økonomiske interesser?

5 5 [...] Det skal ikke mye fantasi til for å spå at amerikanske nettlærere kan komme til å dominere nordisk utdanning slik amerikanske lærebøker allerede gjør det [...] [...] Amerikanerne ser på globalisering av studier på Internett som en utvidelse av sitt hjemmemarked, mens skandinaver opplever det som en spennende mulighet til å ta kurs ved amerikanske universiteter [...]

6 6 Nettlærerens mareritt •Undervisning på nettet gir studentene svært gode muligheter til individuell kommunikasjon med lærerne. •Studentene kan kontakte lærerne via e-post 24 timer i døgnet, 365 dager i året. •Dette er studentenes drøm, men det kan bli nettlærernes mareritt. •Hva skjer når vi går over til storskalaundervisning?

7 7 Svært få nettkurs er kostnadseffektive •Store kostnader til utvikling og drift av nettstudier •Få institusjoner kan hevde at web-baserte kurs har vært en økonomisk suksess, dersom de ser bort fra eksterne forsknings- og utviklingsmidler •Hvor mange tilbud vil opprettholdes når pionerånden avtar og ekstern finansieringen opphører? •Vi trenger bærekraftig nettbasert utdanning!

8 8 Storskaladrift krever industrialisering av utdanningen •Arbeidsdeling •Effektivisering •Automatisering •Kostnadsreduksjon •Skal læreren undervise eller designe kurs? •Bør nettbasert utdanning koste mer eller mindre enn annen utdanning?

9 9 Læring kan være individuell, kooperativ, eller kollaborativ •Individuell læring gir stor individuell fleksibilitet, men svært begrenset tilgang til et læringsfellesskap •Kooperativ læring gir stor individuell fleksibilitet og gode muligheter til å delta i et læringsfellesskap •Kollaborativ læring krever deltakelse i et læringsfellesskap, men gir begrenset individuell fleksibilitet

10 10 Kollaborativt læringsmiljø Kooperativt læringsmiljø Individuelt læringsmiljø Individuell fleksibilitet Nærhet til læringsfellesskap

11 Et læringsmiljø kan være fleksibelt i: tid, rom, progresjon, medium, tilgang og innhold

12 12 Modell som viser studier og institusjoners fleksibilitet

13 13

14 14 Om samarbeidslæring i Danmark Utvikling av kurs basert på samarbeidslæring (collaborative learning) er mye raskere og mange ganger billigere enn utvikling av kurs basert på datastøttet læring (Computer Based Training). (Oversatt fra Nipper 2003, In Online Education and Learning Management Systems – Global E-learning in a Scandinavian Perspective, side 221)

15 15 Samarbeidslæringens Akilleshæl Samarbeidslæringens Akilleshæl er at den er svært lite skalerbar. Og skalerbarhet er nå et vesentlig og betimelig krav i dansk nettbasert utdanning. (Oversatt fra Nipper 2003, In Online Education and Learning Management Systems – Global E-learning in a Scandinavian Perspective, side 222)

16 www.nettskolen.com •Drives av NKI Fjernundervisningen (www.nki.no) - Skandinavias største fjernundervisningsinstitusjon med 14000 fjernstudenter •Nettbasert fjernundervisning siden 1987 •Mange fagområder - fra videregående skole til Masterstudium •426 fjernundervisningskurs på nettet •6026 aktive nettstudenter i minst 37 land •63 % kvinner •Studiestart hver dag •Nettbasert planlegging for individuell progresjon •Det er alltid ledige studieplasser •Eksamen på lokale skoler og ambassader •Studentene gjør det godt til eksamen 28. september 2004

17 17 NKI Fjernundervisnings filosofi for nettbasert læring er fremdeles under utvikling NKI Fjernundervisning skal legge forholdene til rette for at studentene kan nå sine læringsmål gjennom optimal individuell fleksibilitet i et læringsfellesskap der nettstudentene skal være en ressurs for hverandre uten å være avhengige av hverandre. Kooperativ læring baserer seg på frivillig deltakelse i læringsfellesskapet

18 18 Kooperativ læring ved NKI bør bygge på:

19 19 Cooperation should be voluntary, but alluring •Offered as an opportunity to those who seek cooperation. – The challenge is to help them find suitable partners. •Allure the rest to contribute something to the community. –Not allowed to completely withdraw from the community. –At least be visible as potential partners and resources for others. •Dilemma: students who not contribute to the community, cannot be perceived as learning resources for others. –The power of the community can be diluted. •Successful collaborative learning may depend on a contract or mutual understanding that everyone has an obligation or commitment to serve as a resource for the community.

20 20 Asynkron kommunikasjon gir stor fleksibilitet i tid Stor fleksibilitet: •E-post •Forum Liten fleksibilitet: •Chat •Videokonferanser •Telefonkonferanser •Klasseromundervisning Synkron kommunikasjon gjør studentene avhengige av hverandre

21 21 Individuell studieprogresjon gir større fleksibilitet enn kollektiv studieprogresjon Copyright Atle Løkken

22 22 Modeller med forskjellige grader av fleksibilitet i studieprogresjonen •Tradisjonelle universiteter tilbyr studiestart en gang hvert år. •Athabasca University tilbyr fjernstudentene sine å starte en gang hver måned. •NKI Fjernundervisning tilbyr studentene å starte når som helst.

23 NKI har utviklet et planleggingssystem for individuell progresjon

24

25 25 NKIs system for oppfølging av individuelle progresjonsplaner •Hver gang studentene logger seg på får de vite hvor mange dager det er til (siden) de planla å levere en besvarelse. •Studentene får e-post fra NKI når de er forsinket i forhold til sine planer •Lærerne blir oppfordret til å sende e-post når studentene er forsinket •Studentene får informasjon om hverandres progresjonsplaner

26 26 Klasseliste med kooperativ informasjon om studentenes studieprogresjon

27 Informasjon på lærernes startside:

28 (COG – Cooperative Gating) Betinget tilgang til kooperative ressurser Studentene må innfri en betingelse for å få tilgang til en kooperativ ressurs Etter å ha hørt Morten Flate Paulsens foredrag oppfatter jeg det slik at Gating betyr betinget tilgang til kooperative ressurser. Paulsen skriver for øvrig mer om dette i artikkelen Cooperative Freedom på side 45 i boken Online Education and Learning Management Systems Send inn svar Når du har skrevet inn svaret ditt i tekstboksen og trykket på knappen, vil du få tilgang til svarene fra de siste studentene. Hva betyr Gating?

29 29 Svar fra Kari Iversen: Gate er engelsk og betyr port. Tanken er at porten i utgangspunktet er lukket slik at man ikke får tilgang til en ønsket tjeneste før man har gjort seg fortjent til det. Svar fra Ole Olsen: Gating kan stimulere studenter til å bidra med nyttig informasjon fordi de selv ønsker å få tilgang til informasjon fra andre. Svar fra Ola Nordmann: Etter å ha hørt Morten Flate Paulsens foredrag oppfatter jeg det slik at Gating betyr betinget tilgang til kooperative ressurser. Paulsen skriver for øvrig mer om dette i artikkelen Cooperative Freedom på side 45 i boken Online Education and Learning Management Systems Her er studentenes svar på spørsmålet: Hva betyr Gating?

30 30 Evaluering kan være kooperativ •Datamaskinevaluering: Når man informer studentene om andre studenters svar og resultater •Egenevaluering: Når man gjør egenevalueringen tilgjengelig for medstudentene •Medstudentevaluering: Når man lar studentene velge hvem av medstudentene de vil evaluere •Lærerevaluering: Når man gjør lærerens evalueringen tilgjengelig for medstudentene

31 31 Tre måter å utforme en oppgave Oppgave: Forklar forskjellene mellom individuell læring, kooperativ læring og samarbeidslæring 1.Som individuell læring: Send besvarelsen din som e- post til læreren 2.Som kooperativ læring: Diskuter dette med en kollega eller en medstudent. Med dette som bakgrunn skal du sende besvarelsen din som e-post til læreren 3.Som samarbeidslæring: Gå sammen med en medstudent og send en felles besvarelse som e-post til læreren

32 32 NKIs innleveringssystem er laget for oppfølging av lærere. SESAM Studentenes besvarelser og lærernes kommentarer blir sendt som e-post via NKIs LMS system der de blir registrert og tatt vare på i studentenes mapper

33 33 Studentenes brukergrensesnitt for innsending av besvarelser Sendt inn sammen med: Mari Boine og Åge Aleksandersen

34 Informasjon på lærernes startside:

35 35 Forumstruktur for kooperativ læring

36 36 Kvalitetskontroll og kooperativ læring •Når skal kvalitetskontrollen foregå? •Hva skal kvalitetskontrolleres? •Hvordan skal resultatene følges opp? Det er nødvendig å ha et effektivt kvalitetssikringssystem når man organiserer og gjennomfører nettbasert utdanning med 150 lærere, 6000 studenter og 400 kurs. Derfor har NKI utviklet et svært fleksibelt verktøy, som gjør det lett å opprette forskjellige spørreskjemaer. Vi bestemmer hvem som får svare og hvem som får tilgang til de forskjellige rapportene som fortløpende presenterer resultatene for studenter, lærere og administratorer.

37 37 Resultat av spørreundersøkelse høsten 2003 De 620 nettstudentene som deltok i spørreundersøkelsen ga en overveiende positiv evaluering av NKIs nettbaserte utdanning. Grafen viser at dataene fra undersøkelsen er meget positive, og at de er veldig fornøyd med å være nettstudenter ved NKI. De er også overveiende meget godt fornøyd med kursene, kontakten med NKI, lærernes arbeid og læremateriellet.

38 38 CLIP: Cooperative Learner Information Profile En idé om et verktøy som kan koble studenter som ønsker å samarbeide basert på studentprofil…

39 Din samarbeidsprofil Vi har registrert at du: Bærum •bor i: Bærum Examen philosophicum •studerer: Examen philosophicum Innsending 3, 03.05.04 •leverte: Innsending 3, 03.05.04 Dersom du ønsker samarbeidspartnere må du svare på følgende spørsmål som brukes til å foreslå potensielle samarbeidspartnere: Ja Jeg ønsker å samarbeide med andre: Ja Høgskolenivå Tidligere utdannelse: Høgskolenivå : Quilting Interesser: Quilting Toppkarakterer Ambisjonsnivå: Toppkarakterer Revisor Yrke: Revisor 32 Alder: 32 Gentleman Kjønn: Gentleman Valgte partnere: •Mari Boine •Åge Aleksandersen •Morten Harket •Lene Marlin Potensielle partnere: •Carola •Liv Ullman Klikk på navnet for å se vedkommendes samarbeidsprofil og for å invitere til samarbeid.

40 40 Samarbeidsprofilen kan brukes til •Uformell kontakt mellom studenter som ønsker kontakt med medstudenter som for eksempel bor i samme by eller har samme studieprogresjon •Systematisk bruk slik at alle studenter får sin: –Study-buddy –Fadder •Kobling av seniorstudenter med juniorstudenter i enkelte oppgaver

41 41 Fem råd til alle som er opptatt av nettbasert utdanning i Danmark 1.Sats på kostnadseffektiv og bærekraftig nettbasert utdanning. 2.Utnytt nettets overlegne muligheter for å tilrettelegge fleksible studier. 3.Vurder om det er mulig å kutte ut eller redusere antallet fysiske samlinger. 4.Forsøk å utvikle modeller for samarbeidslæring som fungerer bedre i stor skala. 5.Støtt opp under dansk eksport av nettbasert utdanning. Paulsen, M. F. 2004. Utfordringer i dansk nettbasert utdanning. Artikkel i Insights@CBS, forskningsbulletin ved Copenhagen Business School. http://frontpage.cbs.dk/insights/540014.shtml

42 www.studymentor.com Takk for meg Mer informasjon er tilgjengelig i boken min: Online Education and Learning Management Systems: Golbal E- learning in a Scandinavian Perspective. Foredraget er tilgjengelig via: http://home.nettskolen.com/~morten/


Laste ned ppt "1 Erfaringer med individuell og kollektiv nettbaserte læring Om virtuel læring - netpædagogik Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google