Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fleksibel nettbasert utdanning og globalisering i Norden Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning Globalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fleksibel nettbasert utdanning og globalisering i Norden Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning Globalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fleksibel nettbasert utdanning og globalisering i Norden Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning http://home.nettskolen.com/~morten/ Globalt utdanningsmarked - nordisk utfordring Nordisk Ministerråds temakonferanse om fleksibel læring Reykjavík, 23.09.04.

2 2 Foredraget bygger på mine bøker: Online Education and Learning Management Systems: Global E- learning in a Scandinavian Perspective. www.studymentor.com Nettbasert utdanning – erfaringer og visjoner Dansk og norsk utgave www.nettskolen.dk

3 www.nettskolen.com •Drives av NKI Fjernundervisningen (www.nki.no) - Skandinavias største fjernundervisningsinstitusjon •Nettbasert fjernundervisning siden 1987 •Mange fagområder - fra videregående skole til Masterstudium •429 fjernundervisningskurs på nettet •5579 aktive nettstudenter i minst 37 land •61 % kvinner •Studiestart hver dag •Studentene har individuelle progresjonsplaner •Det er alltid ledige studieplasser •Eksamen på lokale skoler og ambassader •Studentene gjør det godt til eksamen 1. september 2004

4 Fleksibel læring

5 5

6 6 Teknologi - trender - strategier •Globaliseringstrenden •Storskalatrenden •Økonomitrenden •Integrasjonstrenden

7 7 Globaliseringstrenden •Europeisk harmonisering av gradsstruktur, poeng og karakterer gjør det lettere å studere på tvers av landegrensene •Økende virtuell mobilitet av studenter •Det finnes minst 200 000 kurs som vi kan studere via Internett

8 8 Statistics from Telecampus http://courses.telecampus.edu March, 2002 •66107 courses –47233 USA –12620 Canada – 2242 Australia – 1202 UK – 2810 Other (NO 5, DK 0, SE 0) •1952 institutions •36 countries •17 languages August, 2001 •50221 courses –34796 USA –10229 Canada –2007 Australia –1135 UK –1170 Other (NO 1, DK 0, SE 0) •1481 institutions •33 countries •16 languages

9 9 Globaliseringstrenden •Utdanning er en av Australias viktigste eksportindustrier –In an action plan from the Commonwealth Government it is clearly stated that: “Education in Australia is a multi-billion dollar export industry of vital importance to our economy”. •I Norden er eksport av utdanning ikke en gang et tema for diskusjon •Er det behov for et nordisk samarbeid for å ivareta pedagogisk tradisjon, kulturelle aspekter og økonomiske interesser?

10 10 [...] Det skal ikke mye fantasi til for å spå at amerikanske nettlærere kan komme til å dominere nordisk utdanning slik amerikanske lærebøker allerede gjør det [...] [...] Amerikanerne ser på globalisering av studier på Internett som en utvidelse av sitt hjemmemarked, mens skandinaver opplever det som en spennende mulighet til å ta kurs ved amerikanske universiteter [...]

11 11 Storskalatrenden i høyere utdanning …a Sloan Consortium study (2003) of online learning in American higher education shows that 97.6% of all public higher education institutions in the USA offer online learning degree programs and courses, either as fully online programs or as hybrid (blended) formats. But even if most European and Scandinavian universities are dragging their feet, online learning will eventually be pushed onto the classical campuses by their student constituencies and the hard-hearted forces of the higher education market. Kilde: Online Education and Learning Management Systems, side 225. www.studymentor.com

12 12 Storskalatrenden ved NKI Nettskolen Kurspåmeldinger: 1987 - 2003

13 13 Storskalatrenden og LMS systemene Web-edu analysen fant 52 kommersielle og 35 LMS systemer ved 113 Europeiske institusjoner Nordiske institusjoner synes å foretrekke LMS systemer som er utviklet i Norden Blant de 25 forskjellige systemene som ble omtalt, var 16 av nordisk opprinnelse. Alle andre systemer var av amerikansk, canadisk eller irsk opprinnelse. Kilde: Online Education and Learning Management Systems, side 151. www.studymentor.com

14 14 Fra småskalaforsøk til storskaladrift •Stadig flere videregående skoler tar i bruk LMS-systemer •Også i grunnskolen er det stadig flere lærere, elever og foreldre som bruker LMS systemer •LMS systemer er storskalasystemer som håndterer tusenvis av brukere på høgskoler og universiteter •Nå dominerer programleverandøren Fronter det norske utdanningssystemet. – Vi vet at vi har malt skolene inn i et hjørne, sier grunnlegger Roger Larsen. (Morgenbladet, 20.08.04) •Mer enn 10% av den nordiske befolkningen kan være brukere av nettbaserte utdanningstjenester •Dette medfører forventninger om avansert bruk av LMS systemer på universiteter og høgskoler

15 15 Storskalatrenden krever industrialisering av utdanningen •Arbeidsdeling •Effektivisering •Automatisering •Kostnadsreduksjon •Skal læreren undervise eller designe kurs? •Bør nettbasert utdanning koste mer eller mindre enn annen utdanning?

16 16 Om samarbeidslæring i Danmark Utvikling av kurs basert på samarbeidslæring (collaborative learning) er mye raskere og mange ganger billigere enn utvikling av kurs basert på datastøttet læring (Computer Based Training). (Oversatt fra Nipper 2003, In Online Education and Learning Management Systems – Global E-learning in a Scandinavian Perspective, side 221)

17 17 Akilleshæl Samarbeidslæringens Akilleshæl er at den er svært lite skalerbar. Og skalerbarhet er nå et vesentlig og betimelig krav i dansk nettbasert utdanning. (Oversatt fra Nipper 2003, In Online Education and Learning Management Systems – Global E-learning in a Scandinavian Perspective, side 222)

18 18 Nettlærerens mareritt •Undervisning på nettet gir studentene svært gode muligheter til individuell kommunikasjon med lærerne. •Studentene kan kontakte lærerne via e-post 24 timer i døgnet, 365 dager i året. •Dette er studentenes drøm, men det kan bli nettlærernes mareritt. •Hva skjer når vi går over til storskalaundervisning?

19 19 Økonomitrenden •Internasjonal kommersialisering av utdanning •Bredbånd og multimedia gir nye muligheter, men stiller større krav til læremidlene. Resultatet kan bli bedre, men dyrere innhold •Økt konkurranse vil stille større krav til kostnadseffektivitet •Økt dominans av store, internasjonale aktører

20 20 Svært få nettkurs er kostnadseffektive •Store kostnader til utvikling og drift av nettstudier •Få institusjoner kan hevde at web-baserte kurs har vært en økonomisk suksess, dersom de ser bort fra eksterne forsknings- og utviklingsmidler •Hvor mange tilbud vil opprettholdes når pionerånden avtar og ekstern finansieringen opphører? •Vi trenger bærekraftig nettbasert utdanning!

21 21 Økonomiske incentiver • Svenske universiteter kan ikke ta betaling fra individuelle studenter i Sverige • Norge og Danmark aksepterer i større grad at deltakerne må betale for etter- og videreutdanning. Det har resultert i innovasjon og dynamikk • Siden Sverige mangler dette økonomiske incentivet, kan landet få problemer med å konkurrere i et økende internasjonalt marked for nettbasert utdanning.

22 22 Student- administrative systemer LADOK, MSTAS, STADS, INNA, Oodi Innhold SCORM LMS ClassFronter WebCT Økonomi- System Agresso Kurskatalog Logistikk- system CRM Andre systemer Systemer som bør integreres

23 23 De facto standarder i Norden •Studentadministrative systemer –LADOK (Sverige) –MSTAS (Norge), FS (Norge) –STADS (Danmark) –INNA (Island) –Oodi (Finland) •LMS systemer –ClassFronter og It’s learning (Norge) •De facto standarder kan bidra til: –Mer samarbeid mellom institusjonene –Lettere systemintegrasjon –Konkurransefordeler på det internasjonale markedet

24 24 Om kollisjoner …universitetene trenger sømløs og sterk integrasjon mellom nettbaserte læringssystemer og administrative systemer. To verdener vil kollidere i denne prosessen. Undervisnings- personalets og administrasjonens. (Oversatt fra Nipper 2003, In Online Education and Learning Management Systems – Global E-learning in a Scandinavian Perspective, side 226)

25 25 Standarder for e-læring •De nordiske intervjuobjektene er oppmerksomme på standardiseringen innen e-læring. Flere hevder at deres systemer følger standardene. •Få hevder at standardene er viktige for deres institusjon og standardiseringen ser ikke ut til å ha hatt vesentlig påvirkning på nettbasert utdanning i Norden. SCORM AICC IMS XML

26 26 Strategiske anbefalinger •Globalisering: –Støtt nordisk og internasjonal harmonisering av grader, vitnemål, vekttall og karakterer for å lette mobilitet for nettstudentene –Vurder tiltak som støtter opp om nordisk kompetanse, samarbeid og eksport av nettbasert utdanning •Storskala: –Imøtekom forventningene om avansert bruk av LMS systemer på universiteter og høgskoler –Vurder om det er nødvendig å reorganisere arbeidsoppgaver og ansvarsforhold for storskaladrift

27 27 Strategiske anbefalinger •Økonomi: –Fokuser på kostnadseffektiv og bærekraftig utdanning på nettet –Motarbeid regelverk som forhindrer institusjoner fra å ta seg betalt for undervisning •Integrasjon –Sats på bedre integrasjon av administrative systemer for nettbasert utdanning –Utnytt fordelene med nasjonale de facto standarder

28 28 Presentasjonen er tilgjengelig via: http://home.nettskolen.com/~morten/


Laste ned ppt "Fleksibel nettbasert utdanning og globalisering i Norden Morten Flate Paulsen Professor i nettbasert utdanning Globalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google