Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Instruktørkurs for kommuner Gjennomføring av lokale kurs (30 min)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Instruktørkurs for kommuner Gjennomføring av lokale kurs (30 min)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Instruktørkurs for kommuner Gjennomføring av lokale kurs (30 min)

2 Innhold Opplegg og gjennomføring Kort presentasjon av
Modul 1 – Normen og faktaark Modul 2 – Veileder helse og sosial Modul 3 – Veileder tilknytning helsenett Modul 4 – Veileder fjernaksess Instruktørnotater:

3

4 1. Opplegg og gjennomføring
Forankring Rådmann/fylkesrådmann Obligatoriske opplegg Opplæringsplan Kommunaldirektører Enhetsledere Avdelingsledere Må prioriteres: Økonomi / avsette tid, mv. Erkjennelse Tema for presentasjonen

5 1. Opplegg og gjennomføring
Få andre med deg - opprett et prosjekt - fordel ansvar Lag en opplæringsplan / kursopplegg tilpasset ulike målgrupper / nivåer, f.eks.: Rådmann / fylkesrådmann Kommunalsjef / kommunaldirektør IT-sjef Sikkerhetskoordinator / informasjonssikkerhetsansvarlig Personvernombud Leder i virksomhet som er databehandler (f.eks. ved interkommunalt samarbeid) Systemansvarlige Saksbehandlere Dokumentasjonsansvarlige (helsepersonell som har ansvar for dokumentasjon) Andre?

6 1. Opplegg og gjennomføring
Opplæringsplanen / kursopplegget bør ha et realistisk omfang mht Innhold ift målgruppe, f.eks.: Normen generelt om personvern regelverk kommuneveileder et konkret faktaark / flere faktaark et fagsystem Derfor: Moduler + bruk presentasjoner fra kurset Tema for presentasjonen

7 1. Opplegg og gjennomføring
Opplæringsplanen bør ha et realistisk omfang mht tidsbruk (for deg og for kursdeltakerne) Derfor: Benytt eksisterende arenaer Hvilke finnes?

8 1. Opplegg og gjennomføring
Mulige arenaer i kommunen: Obligatorisk kurs / program for nyansatte Eksisterende kurs i et fagsystem – kortere moduler? Allerede etablerte seminarer / samlinger: Personvern inn som tema? Avdelingsmøter, seksjonssamlinger mv. Kurs for store forsamlinger Interkommunalt samarbeid? Web-verktøy som brukes i dag? Andre?

9 1. Opplegg og gjennomføring
Opplæringsplanen bør ha en realistisk målsetning mht læringsmål Bevisstgjøring / holdninger ”Alminneliggjøring” Kursdeltakerne skal ikke bli eksperter (hovedregler, ikke detaljer) Bruke fagsystemet korrekt Kjenne relevante prosedyrer Vite hvor man kan få svar Bli i stand til å ta ansvar – hjelpe seg selv, men også andre Annet?

10

11 1. Opplegg og gjennomføring
Opplæringsplanen bør hensynta at egen refleksjon og prøving fremmer læring konkret utgangspunkt i egen arbeidsplass og arbeidssituasjon ofte er heldig læring som del av det daglige arbeidet er mer effektivt enn opplæring som sideaktivitet gjentagelser over tid vil forsterke læringen

12 1. Opplegg og gjennomføring
Materiell: Fire kursmoduler med instruktørnotater Materiell og notater fra instruktørkurset Faktaark 9 – Opplæring av ledere og medarbeidere Alle dokumenter på

13 2. Kort presentasjon av moduler
Eksempler på målgrupper og innhold Grunnopplæring personvern og informasjonssikkerhet (alle) Normen og faktaark – Modul 1 IT-avdelingen Veileder tilknytning helsenett – Modul 3 Veileder fjernaksess – Modul 4

14 2. Kort presentasjon av moduler, forts.
Eksempler på målgrupper og innhold Ledere med ansvar for avtaler og personell Veileder helse og sosial – Modul 2 Faktaark 44 – Helse- og sosialtjenesten - oversikt Helsepersonell Faktaark 45 – Helse- og sosialpersonell Illustrere med Modul 1 Tema for presentasjonen


Laste ned ppt "Instruktørkurs for kommuner Gjennomføring av lokale kurs (30 min)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google