Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Use case modellering Kravspesifikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Use case modellering Kravspesifikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Use case modellering Kravspesifikasjon
Kirsten Ribu Kirsten Ribu HiO 2008

2 I dag Eksempler på datasystemer – med use case modell som kravspesifikasjon Kirsten Ribu HiO 2008

3 Hva er en modell? Kirsten Ribu HiO 2008

4 Kirsten Ribu HiO 2008

5 Diamant Kirsten Ribu HiO 2008

6 UML - modeller Kirsten Ribu HiO 2008

7 Datakyndiges ulike roller
Utviklere av hardware (maskinorienterte) Installerer og tilpasser programvare, f.eks regnskapssystemer (Programorienterte) Systemutviklere – lager/endrer informasjonssystemer (problemorienterte) Kirsten Ribu HiO 2008

8 Hva slags datasystemer har vi?
Eksempler: Timebestillingsystemer (Brilleland, Sats) Nettbank Bookingsystemer (flyreiser, kino og teaterbilletter etc.) Personalsystemer (Agresso, SAP etc) Store logistikksystemer for butikker (Eks: Hakongruppen, bruk av strekkoder for salg av melk, brød, ost ) Kirsten Ribu HiO 2008

9 Kirsten Ribu HiO 2008

10 Postbanken Kirsten Ribu HiO 2008

11 Kirsten Ribu HiO 2008

12 Brilleland Kirsten Ribu HiO 2008

13 Agresso - personalsystem
Kirsten Ribu HiO 2008

14 Use case modell - restaurant
Kirsten Ribu HiO 2008

15 Restaurant-system Kirsten Ribu HiO 2008

16 Aktivitetsdiagram Kirsten Ribu HiO 2008

17 Komplekst use case Kirsten Ribu HiO 2008

18 Rational Rose verktøy Kirsten Ribu HiO 2008

19 Forberedelse til kravmodellering med use case
Finn mulige handlinger – for eksempel ’bestill time’, registrer bruker’ Finn mulige aktører: Kunde, administrator Hvordan: Handlinger = Verb + objekt Aktører = Mennesker eller systemer Kirsten Ribu HiO 2008

20 Kravspesifikasjon En samling funksjonelle krav til et system i tekstlig form, utdypet med use cases: Hvem skal bruke systemet og til hva? Hvilken funksjonalitet skal det ha? Skal det knyttes opp til andre systemer? Hvilken teknologi (plattform, programmeringsspråk etc.) Robusthet, ytelse etc Kirsten Ribu HiO 2008

21 Eksempel: Lage spørreskjema/ (prøve)
En ansatt/ lærer ønsker å lage en spørreundersøkelse eller prøve på nett ( i Fronter). Det skal være et start-tidspunkt og et slutt-tidspunkt for undersøkelsen /prøven. Læreren skal fritt kunne utforme spørsmål og svaralternativer, bestemme om det skal være radioknapper eller flervalgsspørsmål, og om spørsmålene MÅ besvares før man kan gå videre i svarene. Er det en prøve skal man kunne gi poeng for svarene. Kirsten Ribu HiO 2008

22 Kirsten Ribu HiO 2008

23 Spørreskjemaet Læreren vil gjennomføre en undersøkelse, og lage spørsmål i et spørreskjema. Studentene skal fylle ut svar på spørsmålene. Læreren ønsker å ha en enkel oversikt over svarene som er kommet inn, f eks hvor mange som har svart på de ulike spørsmålene. Kirsten Ribu HiO 2008

24 Forts Finn riktig detaljeringsnivå Beskriv bare 1 hendelse per steg
Ikke beskriv detaljer om brukergrensesnitt. Eksempel: Ikke ’Aktør trykker på ’Send’-knappen’ Kirsten Ribu HiO 2008

25 Aktører og målbeskrivelse
Lærer Lag spørreskjema Publiser spørreskjema Vis statistikk Student Svar på spørreskjema Se resultater Kirsten Ribu HiO 2008

26 Overordnet use case modell
lag Lærer Student Kirsten Ribu HiO 2008

27 Use case: Lag spørreskjema
Systemet (Fronter) viser….. Læreren skriver…… Systemet ber om overskrift…… Læreren fyller ut……. Systemet …. Læreren….. Systemet lagrer spørreskjemaet Kirsten Ribu HiO 2008

28 Eksempel på generell løsning: Spørreskjemagenerator
Problemdefinisjon: Et meningsmålingsinstitutt ønsker å få laget et system der spørreskjema er på Internett/Web. Systemet skal være slik at det skal være enkelt å legge et spørreskjema ut på Web, enkelt for andre å fylle ut skjemaene på Web og at svarene lagres på et format som kan eksporteres til andre verktøy (f eks "strukturert tekst" som kan importeres til et regneark). Deltakerne skal kunne lagre svarene underveis og fortsette utfyllingen av skjemaet senere. Til noen av spørsmålene er det nødvendig å lese en del tekst. Meningsmålingsinstituttet ønsker å ha en enkel oversikt over svarene som er kommet inn, f eks hvor mange som har svart på de ulike spørsmålene. Det som skal lages er altså ikke et enkelt spørreskjema på Web, men en ”spørreskjema-generator" for Web. Kirsten Ribu HiO 2008

29 Hvordan skrive use case
Beskriv hva som gjøres, ikke hvordan det gjøres Skriv hendelsesflyten som en nummerert liste på formen 1. <Ansatt> <ber om> at <spørreskjema>< blir lagret> 2.<Systemet><lagrer><skjemaet> Finn riktig detaljeringsnivå Beskriv bare 1 hendelse per steg Ikke beskriv detaljer om brukergrensesnitt. Eksempel: Ikke ’Aktør trykker på ’Send’-knappen’ Kirsten Ribu HiO 2008

30 Verb = handlinger =>Use cases
Et meningsmålingsinstitutt ønsker å få laget et system der spørreskjema er på Internett/Web. Systemet skal være slik at det skal være enkelt å legge et spørreskjema ut på Web, enkelt for andre å fylle ut skjemaene på Web og at svarene lagres på et format som kan eksporteres til andre verktøy (f eks "strukturert tekst" som kan importeres til et regneark). Kirsten Ribu HiO 2008

31 Forts… Deltakerne skal kunne lagre svarene underveis og fortsette utfyllingen av skjemaet senere. Til noen av spørsmålene er det nødvendig å lese en del tekst. Meningsmålingsinstituttet ønsker å ha en enkel oversikt over svarene som er kommet inn, f eks hvor mange som har svart på de ulike spørsmålene. Det som skal lages er altså ikke et enkelt spørreskjema på Web, men en ”spørreskjema-generator" for Web. Kirsten Ribu HiO 2008

32 Aktører og målbeskrivelse
Ansatt Generer spørreskjema Publiser spørreskjema Vis statistikk Deltager Velg spørreskjema Svar på spørreskjema Web-browser Lagre spørreskjema Kirsten Ribu HiO 2008

33 Overordnet use case modell
Kirsten Ribu HiO 2008

34 Main success scenario for ’Generer Spørreskjema’
Systemet ber om overskrift, innledning og antall spørsmål Ansatt skriver inn nødvendig informasjon Systemet sjekker at alle felt er utfylt Systemet viser et spørreskjema der tekst til spørsmål skal fylles inn Ansatt skriver inn tekst og svaralternativ Systemet sjekker at riktig antall spørsmål har fått tekst Ansatt ber om at spørreskjemaet blir lagret Systemet lagrer spørreskjemaet Kirsten Ribu HiO 2008

35 Pre- og postbetingelser, triggere
Prebetingelse: Må være sant før use caset starter (testbart). F.eks: Kunden er registrert i systemet Postbetingelse: Testbar tilstand når use caset er ferdig. F.eks: Kunden har mottatt en sms med bestillingsnummer Trigger: En hendelse som setter i gang use caset. F.eks: Kunde ønsker å bestille billetter Kirsten Ribu HiO 2008

36 Use case ’Svar på spørreskjema’
Aktør: Deltaker Trigger: Deltaker velger å svare på undersøkelsen Systemet viser spørreskjemaet Deltaker svarer på spørsmålene Systemet sjekker om alle spørsmålene er besvart Deltaker bekrefter svarene Systemet sender skjemaet og genererer en kvittering Variasjoner: 3a. Alle spørsmål er ikke besvart 1. Systemet ber deltaker fylle ut resten av spørsmålene 2. Extend use case ’Fortsett senere’ Kirsten Ribu HiO 2008

37 Use case ’Fortsett senere’
Aktør: Deltaker Trigger: Alle spørsmål er ikke besvart Systemet gir beskjed om at ikke alle spørsmål er besvart Deltakeren velger å fortsette senere Systemet lagrer svarene Kirsten Ribu HiO 2008

38 Komplett use case beskrivelse av ’Generer spørreskjema’
Extension point Kirsten Ribu HiO 2008

39 Use case modell med include og extend use cases
Kirsten Ribu HiO 2008

40 Hvorfor use case modellering?
De funksjonelle kravene, dvs. hva systemet skal gjøre, må beskrives Metoden oppmuntrer til å stille riktige spørsmål Metoden er systematisk Utviklere og kunder kan sjekke at use case modellen inneholder det som er nødvendig Det er enkelt å navigere i modellen Man får raskt overblikk over funksjonaliteten Man kan studere detaljer når det er nødvendig Kirsten Ribu HiO 2008

41 Ikke-funksjonelle krav
Eksempler på ikke-funksjonelle krav er krav til sikkerhet, ytelse, responstid, kostnader detaljer rundt hvilke hardware eller software komponenter som skal brukes Ikke-funksjonelle krav som gjelder et spesielt use case kan skrives i det use caset Ikke-funksjonelle krav som gjelder flere use case eller hele systemet beskrives i et eget dokument. Kirsten Ribu HiO 2008

42 Oppsummering Use casene beskriver kravene til systemet
En aktør er en bruker av systemet – kan også være et annet system Use cases beskriver oppgaver som utføres av aktøren Use case uttrykkes gjennom diagrammer og tekst (scenarier) Kirsten Ribu HiO 2008

43 Scenario Et scenario er en hendelsesflyt – en sekvens av hendelser
En komplett use case beskrivelse inneholder: Trigger, Prebetingelser’ Postbetingelser ’ Main success scenario, Variasjoner, Feilsituasjoner Kirsten Ribu HiO 2008

44 Ressurser Kirsten Ribu HiO 2008

45 Neste gang Intervju og spørreundersøkelser.
Øvingstimene: øvelser i intervjuteknikk, og trening på å lage gode spørsmål til spørreunderseøkelse. Kirsten Ribu HiO 2008


Laste ned ppt "Use case modellering Kravspesifikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google