Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prototyping & Use Case Software Engineering Gruppe 8 - 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prototyping & Use Case Software Engineering Gruppe 8 - 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prototyping & Use Case Software Engineering Gruppe 8 - 2002

2 Krav til prototypene •Prototypene kan hjelpe oss å komme frem til realistiske krav som alle kan leve med. •En prototype skal avdekke krav som vi ellers kunne oversett. •En prototype kan hjelpe oss å ”fin- innstille” hva kundene ønsker, og hvilket design vi tror vil fungere best. Software Engineering Gruppe 8 - 2002

3 Krav til prototypene Angrepsvinkler for utvikling av prototyper: 1.Evolutionary prototype 2.Throw-away prototype Software Engineering Gruppe 8 - 2002

4 Krav til prototypene Evolutionary prototype: Utvikles for å lære mer om et problem, og på samme tid forme basisen for softwaren. Hvis kundene er usikre på grensesnittet, kan man lage slike prototyper. Når én prototype er valgt ut, kan den videreutvikles til det endelige grensesnittet og leveres sammen med resten av produktet. Software Engineering Gruppe 8 - 2002

5 Krav til prototypene Throw-away prototype: Utvikles for å lære mer om et problem eller for å studere muligheter med ulike løsninger. Den er kun laget for å undersøke, og er ikke ment å brukes som del i produktet som leveres. Software Engineering Gruppe 8 - 2002

6 Krav til prototypene Rapid prototyping: Begge teknikkene kalles noen ganger rapid prototyping siden de bygger seksjoner av det foreslåtte systemet for å finne ut om kravene er gjennomførbare, nødvendige og ønskelige. Software Engineering Gruppe 8 - 2002

7 Use Case Software Engineering Gruppe 8 - 2002 • beskriver en spesiell funksjon som et system skal utføre. • scenario som beskriver kommunikasjon mellom et system og en ekstern entitet. • utvikles ved å modellere dialogen mellom entiteter og systemet.

8 Software Engineering Gruppe 8 - 2002 Use Case Elementer i use case diagrammer: 1.Actors 2.Cases 3.Relationships

9 Software Engineering Gruppe 8 - 2002 Use Case Actors - En ekstern entitet som kommuniserer med systemet kalles en actor, og kan være en bruker, en enhet eller et annet system. Cases - Cases blir brukt til å modellere og representere systemfunksjonaliteter. Bruker ellipser.

10 Software Engineering Gruppe 8 - 2002 Use Case Relationships - Use cases må forholde seg til andre use cases, og det finnes tre standard relasjoner mellom disse: •Includes •Extends •Generalizations

11 Software Engineering Gruppe 8 - 2002 Use Case Includes - Relasjoner til use cases som er nødvendige for å kunne utføre et annet. Enter user name, password Godkjenne bruker Bruker >

12 Software Engineering Gruppe 8 - 2002 Use Case Extends - Brukes for å legge til valgfrie egenskaper til et use case. Forvalte brukerkontoer Slett konto Administrator > Endre konto Legg til konto >

13 Software Engineering Gruppe 8 - 2002 Use Case Generalizations - Brukes når man vil dokumentere variasjoner i scenarier til enkelte use cases. Et “child use case” vil arve egenskapene til “parent use case”, og kunne benyttes istedet for parent use case.

14 Software Engineering Gruppe 8 - 2002 Use Case Use case blir som oftest presentert som en tegning av objektene som er involvert, samt en kort beskrivende tekst kalt scenario script. For hvert scenario identifiseres alle hendelsene som kan oppstå i tillegg til systemets reaksjon på hendelsene. Samlingen av alle use cases danner til sammen et bilde av systemets fullstendige funksjonalitet.

15 Sjekke pasientjourna l Pasient Kasserer Lege Sekretær > Avtale time Avlyse time Medisin forespørse l > Utsette betaling > Forsikrin g generalization Betale regning Extension points: Mer behandling child use case parent use case extend use case include use case System avgrensning Software Engineering Gruppe 8 - 2002 System avgrensning skiller systemet fra de eksterne aktørene. En use case generalization viser at et use case er en spesiell variant av et annet, og child use case kan i enkelte tilfeller erstatte parent use case. Klinikk

16 Sjekke pasientjourna l Pasient Kasserer Lege Sekretær > Avtale time Avlyse time Medisin forespørse l > Utsette betaling > Forsikrin g generalization Betale regning Extension points: Mer behandling child use case parent use case extend use case include use case System avgrensning Software Engineering Gruppe 8 - 2002 Extension point i use case Betale regning viser når det er passende å benytte seg av extend use case. Extend use cases er valgfrie egenskaper.

17 Klinikk Sjekke pasientjourna l Pasient Kasserer Lege Sekretær > Avtale time Avlyse time Medisin forespørse l > Utsette betaling > Forsikrin g generalization Betale regning Extension points: Mer behandling child use case parent use case extend use case include use case System avgrensning Software Engineering Gruppe 8 - 2002 I noen tilfeller er vi avhengige av et include use-case for å kunne gjennomføre et annet. For å avtale time er man avhengig av å sjekke pasient- journalen, det samme gjelder for medisin forespørsel.


Laste ned ppt "Prototyping & Use Case Software Engineering Gruppe 8 - 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google