Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BraWeb Bestilling. Bravida tilbyr nå BraWeb Bestilling.Dette er et web-basert system for arbeidsbestilling. Systemet er interaktivt og dynamisk, og gir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BraWeb Bestilling. Bravida tilbyr nå BraWeb Bestilling.Dette er et web-basert system for arbeidsbestilling. Systemet er interaktivt og dynamisk, og gir."— Utskrift av presentasjonen:

1 BraWeb Bestilling

2 Bravida tilbyr nå BraWeb Bestilling.Dette er et web-basert system for arbeidsbestilling. Systemet er interaktivt og dynamisk, og gir full fleksibilitet gjennom 24-timers tilgjengelighet via Internett. BraWeb Bestilling integrerer avtaleinnhold og prislister, og muliggjør for kunden å sende forespørsel eller bestillinger til Bravida via Web. Bravida gir tilbakemelding på at bestillingen er mottatt og tidspunkt for utførelse. Kunden kan følge status på bestilte jobber, se jobbkorrespondanse og jobbhistorikk på tidligere utførte oppdrag via BraWeb Bestilling. BraWeb Bestilling skal brukes i et samarbeid mot DnBNOR. Alle jobber skal sendes til Ole Hartvig Varlo eller Fredrik Swahn. Jobbene blir deretter omdelegert til den riktige Bravida-avdelingen.

3 Dette er innloggingsbildet. Her er det mulighet for å sende forespørsel på jobb, bestille jobb, bestille eventuelle produkter i handlekurven, se status på jobber, se på jobber i historikken, se igjennom eventuelle avtaler med Bravida Norge, og endre din personlige innstillinger. Eventuelle meldinger fra Bravida Norge vil komme opp under menyen. Velg det du ønsker å gjøre for å gå videre.

4 Her er et eksempel på en typisk bestilling. Vi har valgt å bestille en jobb fra hovedmenyen på innloggingsbildet. Velg hvilket fagområdet jobben gjelder for, hvis dette er mulig for din bruker. Velg så hvilket bygg jobben skal utføres i og trykk på knappen merket med byggets adresse for å gå videre. Mer av for riktig fagområdet, hvis dette er mulig for din bruker. Merk av for bygget du ønsker å bestille en jobb til. Trykk på knappen merket byggets adresse for å gå videre.

5 Neste steg er å velge din kontaktperson i Bravida Norge. Dette er avklart på forhånd hvilken person du skal forholde deg til. Hvis du har et saksnummer kan dette legges inn og brukes i søkefunksjonen senere. Velg deretter hvilken viktighetsgrad den aktuelle jobben har. Trykk på fortsett for å gå videre. Velg din kontaktperson i Bravida Norge. Har du et saksnummer, kan du fylle dette inn. (Valgfritt). Velg viktighetsgrad på jobben. Trykk på knappen ”videre” adresse for å gå videre.

6 Neste steg er å fylle inn beskrivelse av hva jobben innebærer. Fyll inn nok beskrivelse så Bravida Norge forstår hva jobben innebærer. Eventuelle vedlegg kan sendes med jobben. Avslutt med å trykke på ”Send bestilling”. Fyll inn en beskrivelse av hva jobben går ut på. For å legge ved vedlegg til jobben, trykk på ”bla igjennom” og velg dokumentet som du vil legge ved. Trykk på knappen ”Send bestilling” adresse for å gå videre.

7 Her er en typisk bestilling ferdig lagt inn i systemet. Her har man oversikt over alle som er involvert i jobben, og status på jobben pr. nå. For å sende en melding til Bravida Norge vedrørende denne jobben, huker vi av for ”send melding vedrørende denne jobben” og fyll inn beskjeden. Avslutt med å trykke på ”Send melding”-knappen nederst i høyre hjørnet. Ved endringer på denne jobben vil du motta en melding i systemet og du vil se framdrift på jobben.

8 Her ser vi at Bravida Norge har planlagt jobben, og at Henrik Westlye skal utføre jobben. Jobben er planlagt utført 03.05.2006. Hvis det er noe du ønsker å informere Bravida Norge om, kan du fremdeles sende en melding vedrørende denne jobben.

9 Her kan vi se at Bravida Norge har satt status på jobben til Startet”. Dette skjer den dagen jobben skal utføres.

10 Nå kan vi se at jobben har fått status Ferdig. Dette betyr at jobben er utført og Bravida Norge er klare til å fakturere deg for jobben. Hvis du godtar dette og er fornøyd med jobben som er gjort, huker du av for ”Aksepter for fakturering.” Hvis det skulle være noe, kan du velge ”Avvis” og Bravida Norge vil ta tak i dette. Bemerk at det vil bli sendt ut faktura automatisk hvis det ikke blir sendt noen tilbakemelding.

11 Etter at man har godkjent jobben for fakturering, vil jobben få status ”Arkivert”. Da vil jobben bli flyttet til historikken. Dette betyr at jobben vil bli liggende i historikken for all tid, og kan ses på i ettertid. Etter dette er bestillingen ferdig.

12 For å bestille eventuelle tilgjengelige produkter fra Bravida Norge, velger man ”Bestille Produkter” fra hovedmenyen og følger samme prosedyre som ved bestilling av jobb. Men istedenfor å få opp tekst-feltet hvor jobben blir beskrevet får vi opp dette bildet. Her velges det hvilket produkt man ønsker og antall. Pris på produktet/produktene vil komme opp. Etter de riktige produktene er valgt, trykk på ”Send Bestilling”. Bestillingen vil nå bli lik som når vi bestillte en jobb tidligere. For mer info ang. produkter og hva som er tilgjengelig ta kontakt med din kontaktperson i Bravida Norge!

13 Alle jobber vil gå innom en teknisk tegner. Du kan se under involverte personer at det i dette tilfelle er Eli Enger som er teknisk tegner, med tilhørende kontaktinformasjon. Her kan vi se at en teknisk tegner er involvert i jobben!

14 Avbestilling Hvis det blir aktuelt å avbestille jobben, kan vi gå inn og oppdatere jobben med dette. Da huker vi av for ”Send melding vedrørende denne jobben” og skriver inn ”avbestilt”. Trykk så på ”Send Melding” nederst i høyre hjørnet. Du vil da få beskjed om at du har nevnt avbestilling i denne jobben. Trykk da ”OK” og velg ”Avbestill jobben” nederst i høyre hjørnet. Jobben vil nå bli avlyst og havner i historikken med status avbestilt. Bruk denne funksjonen med forsiktighet da jobben ikke kan aktiveres igjen! Huk av her, og skriv inn avbestilt. Trykk på ”Send melding”. Du får opp en boks med spørsmål om du vil avbestille jobben. Trykk på ”OK”

15 Systemet har en avansert søkefunksjon som gjør det enkelt å ”spore” opp pågående / utførte jobber. Trykk på det feltet du ønsker å søke etter og trykk så på ”Søk” knappen. Søkeresultatet etter de valgte kriterier vil nå komme opp. For å bruke søkefunksjonen velger man enten ”Se status på bestilte jobber” eller ”Se jobb-historikk” på hovedmenyen.

16 Under menyen innstillinger kan vi enkelt endre varslingsprofilen vår. Her velger vi hva vi vil ha varsling på og om det skal sendes på e-post, sms eller begge deler. Det kreves da at det er lagt inn e-post og eller mobil- nummer i kontaktinformasjonsfeltet. For å endre passord skriver vi inn det nye to ganger. Ved endring i innstillingene må vi skrive inn vårt nåværende passord for å få utført endringene.

17 Ved flere spørsmål og support kontakt din kontaktperson i Bravida Telematikk & Sikkerhet: Odd Enger Tlf: 91646402 E-mail: odd.enger@bravida.no eller kontakt følgende personer for teknisk informasjon om systemet:odd.enger@bravida.no Runar Strand Tlf: 90124483 E-mail: runar.strand@bravida.norunar.strand@bravida.no


Laste ned ppt "BraWeb Bestilling. Bravida tilbyr nå BraWeb Bestilling.Dette er et web-basert system for arbeidsbestilling. Systemet er interaktivt og dynamisk, og gir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google