Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 1 Evaluering av datasystemer Analyse av systemegenskaper Kirsten Ribu 30.10.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 1 Evaluering av datasystemer Analyse av systemegenskaper Kirsten Ribu 30.10.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 1 Evaluering av datasystemer Analyse av systemegenskaper Kirsten Ribu 30.10.2007

2 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 2 Hvordan definere kvalitet? •Må måles! ” Actually, everything that can be known has a Number; for it is impossible to grasp anything with the mind or to recognize it without this (number). Philolaus of Tarentum

3 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 3 Kvantifisering = målbarhet •Hvorfor måle? –Evaluere løsninger mot kravspesifikasjonen –Teste og måle i hvilken grad løsninger møter kvalitets- og kostnadskrav –Kommuniserere kvalitetskrav tydelig til alle (kunder, brukere, utviklere….) –Sikre resultat til rett tid –Motivere utviklere (belønninger) –Forenkle kravene

4 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 4 Estimering = måling •Måling = –Å tilordne tall eller symboler til entiteter for å beskrive dem på en meningsfylt måte. •Hvorfor måle? –Målinger har vært en viktig del av all vitenskapelig aktivitet siden middelalderen –Galileo skrev for over 500 år siden: ’Gjør målbart det som ikke lar seg måle’.

5 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 5 Hva er systemutvikling? •Systemutvikling handler mye om å lage beskrivelser •Systemutvikling baserer seg på bruk av modeller og metoder – systematisk arbeid (ingeniørprinsipper) •Planlegging og forutsigbarhet •Strukturering av prosesser •Kvalitetssikring

6 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 6 Siemens S65 "You can nearly measure everything but how can you measure style?” -Siemens “You can not manage what you do not measure.” -Tom de Marco

7 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 7

8 8 Hvordan måle kvalitative krav? •En strukturert prosess: •Kravspesifikasjon •Estimat •Kvantifisering (tallfeste) •Måle

9 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 9 Kvantifisering av kvalitet •All kvalitet kan uttrykkes kvantitativt, kvalitet betyr ikke at det ikke er målbart. “If you think you know something about a subject, try to put a number on it. If you can, then maybe you know something about the subject. If you cannot then perhaps you should admit to yourself that your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind. Lord Kelvin, 1893

10 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 10

11 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 11 Øvelse •Egenskaper ved kjærlighet •Jobb sammen to og to •Lag en liste over ulike aspekter ved kjærlighet •Definer og kvantifiser (tallfest) et viktig ’kjærlighetskrav’ –10 minutter

12 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 12

13 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 13 Svareksempel •Kjærlighetskrav: Tillit –Kjærlighet. Tillit. Sannferdighet –Ambisjon for kjærlighet: Ingen løgner! Løgn-nivå = 0 –Skala: Gjennomsnittelige svarte løgner pr måned (fra angitt kilde = erfaring med ex-kjæreste) Målingsenhet: Log fra angitt kilde: (Fortid [Ex-kjæreste 2004] Løgn-nivå= 42 (løgner pr måned) •Målinger: [Nåværende kjæreste, 2007]: Løgn-nivå = 2 –Sorte løgner: Definert som ’ikke hvite løgner’.

14 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 14 Andre aspekter ved tillit •Brutte avtaler •Komme for sent til avtaler •Utlevere intime detaljer til andre….. •Utroskap

15 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 15 Bruk av modeller for måling

16 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 16 Feature analysis – analyse av egenskaper •Ved sammenligning av systemer –Eller •Ved måling av egenskaper ved ett system

17 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 17 Definisjon av ønskede egenskaper •Utfra kravspesifikasjonen •Utfra kundens behov •Utfra brukerens behov •Utfra bestemte kriterier, for eksempel krav til universell utforming

18 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 18 Definisjon av et sett med kriterier •Definer det vi ønsker å evaluere •For eksempel: –Hvor lett /vanskelig er det å lære systemet? –Hvor lett /vanskelig er det å installere? –Hvor lett / vanskelig er det å bruke? –Hvor nyttig er systemet for målgruppen?

19 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 19 Liste over egenskaper (eksempel) 1. Kvalitet på dokumentasjon 2. Hjelpefunksjoner 3. Brukervennlighet 4. Gi input 6. Tolke resultater 7. Opplæring 8. Læringskurve 9. Kostnader

20 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 20 Lag en prioritert liste over egenskaper Ulike kategorier med poengscore: 1.Må ha = 10 2.Viktig = 6 3.Ønskelig = 3 4.Greit å ha = 1

21 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 21 Definer kategorier •1. The Learnability feature set (læring) •2. The Usability feature set and (brukervennlighet) •3. The Comparability feature set (sammenligning)

22 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 22 Scoring •En skala fra 0 til 5 der –0 betyr ’ikke tilstede', –1 betyr ’litt tilstede’ –2 betyr moderat til stede –3 betyr gjnnomsnittsverdi –4 betyr betydelig tilstede –5 betyr absolutt tilstede

23 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 23

24 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 24

25 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 25

26 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 26

27 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 27

28 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 28

29 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 29

30 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 30 Definer det vi ønsker å måle •Mål: Finne og kjøpe billetter –Finne informasjon –Gi input –Tolke resultater –Brukervennlighet –Hjelpefunksjoner –……..? •Sammenligne og måle

31 Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 31 Neste gang •Informasjon om hovedprosjekt •Alle bør møte •Flere lærere til stede •Flere mulige oppgaver


Laste ned ppt "Universell utforming Kirsten Ribu HiO 2007 1 Evaluering av datasystemer Analyse av systemegenskaper Kirsten Ribu 30.10.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google