Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgang Oppfølging Telling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgang Oppfølging Telling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgang Oppfølging Telling
Rådgiversamling 8. november 2011 v. Prosjektleder Knud-Erik Gissel 1

2 Prosjektledelse 2011-12 NyGIV overgang
Prosjektleder Ytre Midthordaland Hardanger / Voss Bergen kommune Hordaland fylkeskommune

3 Bakgrunn ”Ungdommer som ikke fullfører videregående opplæring sliter med å skaffe seg arbeid. De fleste jobber krever datakunnskaper, språkkunnskaper eller matematikk. Derfor er kampen mot frafall så viktig” Jens Stoltenberg til VG, august 2010

4 Mål Ny GIV er startskotet for ein nasjonal dugnad for å få fleire til å fullføre skulegangen. Alle gode krefter både lokalt og nasjonalt skal dra i same retning. Satsinga Ny GIV vil pågå fram til 2013. Skal gje varige strukturar. Ny GIV eit av Topp tre Varige strukturar Dette prosjektet er ikke lik andre prosjekter, målet er varige strukturer,

5 Nasjonal dugnad ?? Dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson.

6 Overgang Oppfølging Teljing Tre prosjekt
Tilbod til dei 10% svakast presterande elevar Intensiv opplæring i lesing, skriving og rekning Siste halvår i 10. trinn og over i vidaregåande Oppfølging Varig og samordna oppfølging av unge utanfor opplæring og arbeid Dei som er i ferd med å slutte og dei som har vore utanfor ein periode Partar: Skular, oppfølgingsteneste, fagopplæring og NAV Teljing Statistikk Nasjonalt Gjennomføringsbarometer Kursing av lærer fullfinansiert av KD Andre aktiviteter er skoleeiger sitt ansvar i GRF i lesing, skriving og regning

7 Ikkje 30 % frafall Mål: 75 fullført i 2015

8 ”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål,
Citat af Søren Kierkegaard: Dansk Filosof, cand. theol. og magister At hjælpe er at forstå. ”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen,hvor han befinder sig og begynde lige der.” Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen, må jeg visselig forstå mere, end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere. Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan, så skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig, og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre i stedet for at hjælpe. 8

9 Satsing mot frafall i mange år Fleire Fullfører Styringsgruppe
Historikken Satsing mot frafall i mange år Fleire Fullfører Styringsgruppe Fleire Fullfører med Ny GIV Stor brede i Hordaland

10 Målsetting Ny GIV-overgang:
Kommunen og fylkeskommunen skal etablere eit varig samarbeid om tiltak for å betre elevane sine føresetander for å fullføre og bestå vidaregåande opplæring Auke motivasjon hjå elevane for og evne til å gjennomføre vidaregåande opplæring. blant anna gjennom ein styrking av deres grunnleggande lese-, skrive- og rekneferdigheiter.

11 Ny formulering i opplæringslova § 13-3 c
Fylkeskommunen skal, etter oppdrag frå departementet rettleie om og bidra til, kvalitetsutviklingstiltak som kan gi god samanheng mellom grunnskole og vidaregåande opplæring. Som t.d.: Informere, rettleie og spreie erfaringar vekomande kvalitetsutvikling i grunnopplæringa Stimulere til samarbeid Herunder sjå det 13 årige opplæringsløpet i samanheng Spreie informasjon om andre relevante saker innan opplæring 1 jan 2010, etter kvalitetsreformen 11

12 Ny GIV Overgang 2011 Ungdomsskoler 8 40 (+8) 42 nye ( + 48 ) 90 vgs 5 vgs 29 ( +5 ) 12 nye ( + 34 ) 46 Kommunar Bergen 13 33 Prosjektleiing 2 mill kr 3 mill kr 4 mill kr Bergen vest + ( 96 elevar ) 10 kl + Sommer-aktivitet vg1 Vg2 Vg3  Læreplass Bergen, Hardanger Sotra, Askøy 10 kl + sommaraktivitet vg2 HFK ( 600 elevaer ) 10 kl + sommar Å ekspandere fra 1 kommune til 33 kommuner og dermed også en kraftig økning på skoledelen blir utfordrende Økonomien i forhold til tilrettelagt opplæring ( intensiv undervisning ) skal tas ut frå det eksisterende budsjett, våren 2011 tilfører Bergen kommune ekstra ordinært ekstra midler til de 8 ungdomsskoler.

13 Overgangen er eit kritisk punkt
Vi skal bygge bru Overgangen er eit kritisk punkt 10. klasse Vidaregåande opplæring Intensiv opplæring Videreføres i vgs etter behov Avvik frå opplæringsloven Tilbod til elevar, 10% Yrkesretting av fellesfag Skolering: 2 lærarar pr skole Skolering: 2 lærarar pr skole

14 Yrkesretting av felles fag, Åsane vgs

15 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring

16 Tiltak Mer av det samme Utvalg av elever Frivillig tilbud
10 % svakest presterende Frivillig tilbud Informasjon (elever, foreldre) Unngå stigmatisering Ny GIV - status Praktisk tilrettelegging Innhold og metodikk Sammenheng mellom Ny GIV og opplæringen ellers Tilrettelegging rundt prøver / tentamen Intensiv opplæring etter jul 10.trinn Omfang 8 – 10 t/u Grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter Læringsstrategier Vurdering for læring Organiseringsform i Bergen: egne grupper Ikke for store og ikke for små. Videreføres etter behov i videregående opplæring i vg1 og vg2 Ikke Mer av det samme Men Praksisnær konkretisering

17 Felles kompetanseheving
Faglige kurs 1 matematikk og 1 norsk lærer Felles for de 2 skoleslag dag Ansvar: de nasjonale sentre Spredning på skolen til alle fag Felles nettverk Ekstra fra HFK Tilbud til 400 lærer i ungdomskole og vgs 2 dage i våren 2012 og 2 dage høst 2012 Lærer med: Relasjon til ”10% gruppen” Faglig dyktig Evner å spre kunnskaper i lærergruppen

18 link

19 Link

20 Overgangen 10. trinn til videregående opplæring
Overgangsprosedyre: Elevar frå Ny GIV ordning Identifiserast på VIGO/inntaklistene Telefonkontakt før skulestart Blir inviterte inn på skulen før skulestart Kontakt med NyGIV lærer på videregående skole Blir tilbudt forkurs med vekt på grunnleggande ferdigheiter og studieteknikk Eleven er kjend og skolen kan starte tilpassa opplæring frå dag ein ! Noe om planen beskr

21 Overgangen fra 10. klasse til vgs
Elevene som deltar i Ny GIV-ordningen vil bli spesielt ivaretatt ved overgangen til videregående skole. De vil også få oppfølging gjennom de to første årene. Du får kontakt med Ny GIV-lærerne på den videregående skolen. Han eller hun vil holde jevnlig kontakt med deg gjennom skoleåret. Når du vet hvilken skole du skal begynne på, i begynnelsen av august, får du en telefon hvor du blir invitert til et besøk på skolen før skolestart, gjerne sammen med dine foreldre. Du får tilbud om et Ny GIV oppfriskingskurs ved skolestart Du får en startsamtale[1] med din kontaktlærer en av de første dagene. Foreldre blir også invitert. Målet med samtalen er å bli kjent med deg slik at vi kan gi deg en best mulig start på videregående skole. Vi vil for eksempel snakke om dine interesser, dine fremtidsplaner og om hvilke forventninger du har til din nye skole. Din videregående skole har noen tilbud om ekstra faglig hjelp. Du kan få tilbud om å delta dersom du har behov for det. NB Skoleåret er det bare fem[2] av de videregående skolene som er med i Ny GIV-prosjektet. Punktene over gjelder i utgangspunktet spesielt for disse skolene. [1] Startsamtale er et tilbud til alle elever [2] Fyllingsdalen vgs, Olsvikåsen vgs, Laksevåg vgs, Årstad vgs og Åsane vgs

22 Forkurs på videregående skole
Videregående skoler kontakter eleven primo august 2 dages forkurs ved 4 av 5 videregående skoler FØR skolestart 70% Takket ja til tilbud om forkurs Døme på forkurs: Bli kjent Skoleekskursjon Studieverksted It`s learning – kalender, mapper, prosjekter Ulike hjelpemidler i fagene – ordbok, kalkulator, nettressurser Grunnleggende begrep I norsk og matte Bli kjent med bøkene Konkurranse: Finne ting i bøker Oppfriskningsøkter Quiz Lunsj/frukt Bra motivasjon God relasjonsbygning

23 Elever med NyGIV fordelt på mange skoler
Status Ny Giv 10 august 2011 Elever med NyGIV fordelt på mange skoler Skole ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE 1 AUSTEVOLL VIDAREGÅANDE SKULE BJØRGVIN VIDEREGÅENDE SKOLE 5 FYLLINGSDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE 13 LAKSEVÅG VIDEREGÅENDE SKOLE 16 LØNBORG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 NORHEIMSUND VIDAREGÅANDE SKULE OLSVIKÅSEN VIDERGÅENDE SKOLE 11 OS VIDAREGÅANDE SKULE SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE 4 SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE, AVD. BILDØY STEND VIDAREGÅANDE SKULE ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE 23 ÅSANE VIDEREGÅENDE SKOLE 85

24 Tilbud på programområder
Kursnavn NyGIV   NyGIV Alle HFK Bygg og anleggsteknikk 17 20 % 7 % Design og håndverk 5 6 % 4 % Elektrofag 4 5 % 8 % Helse- og sosialfag 16 19 % 11 % Medier og kommunikasjon 1 1 % Mus/dans/drama - drama 3 % Naturbruk 2 2 % Restaurant- og matfag 7 Service og samferdsel Studiespesialisering 14 16 % 39 % Teknikk og ind. produksjon 12 % 85 100 % 3. Inntakk rett før skolestart, fra skolestart til 1 sept er der mange skole og program bytt !

25 Tilbud i forhold til ønske
Ønskenr NyGIV  NyGIV Alle HFK 1 51 60 % 86 % 2 14 16 % 8 % 3 5 6 % 3 % 4 9 11 % 2 % 4 % 1 % 6 8 85

26 Medier og kommunikasjon Bygg og anleggsteknikk Restaurant- og matfag
Helse- og sosialfag Elektrofag Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Service og samferdsel

27 Studiespesialisering Helse- og sosialfag
Elektrofag Studiespesialisering Helse- og sosialfag Design og håndverk Teknikk og ind. produksjon Restaurant- og matfag Bygg og anleggsteknikk Medier og kommunikasjon Mus/dans/drama - drama

28 Teknikk og ind. produksjon
Elektrofag Teknikk og ind. produksjon Bygg og anleggsteknikk Helse- og sosialfag Restaurant- og matfag Service og samferdsel Design og håndverk

29 Hvem er i fare for frafall ?
Noko indikasjonar er Stort fråvær Dårlege karakter frå ungdomsskulen / kunnskapsnivå / kunnskapshull Elevar der ikkje har fått 1.ønskje oppfylt Foreldres utdanningsnivå Minoritetsspråklege Busituasjon Elevar på særskilt inntak Elevar med meldeskjema 29

30 Fraværet er en indikator

31 Nærværsfaktorer FRAVÆRSFAKTOR NÆRVÆRSFAKTORER
UMIDDELBARE GRUNNENE ELEVER HAR TIL Å VELGE BORT SKOLEN NÆRVÆRSFAKTORER GODE MESTRINGSOPPLEVELSER TILPASSET UNDERVISNING MOTIVASJON FØLELSE AV TILHØRIGHET OG VENNSKAP INDIVIDUELL OPPFØLGING SYNLIGHET TRYGGHET OPPLEVD FAGLIG FREMGANG MEDBESTEMMELSE GODE RAMMER FOR HVERDAGEN +++ Frå rapporten: Intet menneske er ein Øy, Evaluering tiltak satsning mot fråfall

32 God informasjon i heile skolen God informasjon til elevar og føresette
Kritiske faktorar Tro på prosjektet ”Dei rette lærarane” God informasjon i heile skolen God informasjon til elevar og føresette Praktisk tilrettelegging (rom, materiell...) Gi gruppa status Mestringsopplevingar

33 Karaktermessig fremgang Markant i matematikk Økt motivasjon
Resultat Karaktermessig fremgang Markant i matematikk Økt motivasjon Kartlegging skolestart vgs I snitt har elever med Ny GIV en større fremgang fra halvårsvurderingen 10 kl til stp I kartleggingen på vgs opplever vi at en stor del elever med Ny GIV, skårer bedre enn forventet, på Laksevåg var bare 10 av 16 reelle ”kandidater” til studieverkstedet.

34 Suksesskriterier Motivasjon Ikke mer av det samme Lærer som Undring
Start med frivillighet på 10 trinn Ikke mer av det samme Lærer som kan bygge gode relasjoner Gi mestringsopplevelser Undring Forskning påviser at nivå differensiering ikke fremmer læring. Oppnår mestringsopplevelser Men elevene er fornøyde Ingen stimatisering Elever etterspør ”NyGIV gruppe aktiviteter” i vgs § 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper        I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg

35 Vil «tvinge» flere tiendeklassinger ut i sommerjobb
Kunnskapsministeren satser 5 millioner på nytt ungdomsskoleprosjekt Sommermånedene kan være kritiske for de elevene som sliter mest. Vi foreslår nå et opplegg der vi subsidierer sommerjobber, sommerskole eller forkurs til de elevene som er aller mest i faresonen for å ikke gjennomføre videregående opplæring, utdyper kunnskapsministeren Publisert :23, endret :41 (VG NETT)

36 Ny GIV sommeraktivitet
Uke undervisning og aktivitet Samarbeid med Røde Kors Askøy Uke Cafe med rettleiing Samarbeid med Røde Kors Bergen Uke Minifolkehøgskole Samarbeid med Nordhordaland Folkehøgskole Uke 32 forkurs på vgs På dei 5 vgs

37 Gode rammer Sted Askøy videregående skole Viktige
Frivillige fra Røde Kors Frokost. Lunsj med lune retter 14 av 18 mener maten har hatt betydning for prestasjonene under sommerskolen.

38 Evalueringer/sitater om sommer med NyGIV
Jente om jobb Det var gøy og jeg fikk se hvordan det var å jobbe der. Men det ble litt kjedelig og av og til måtte vente på nye arbeidsoppgaver. Jente om skole Flinke lærere og variert undervisning. Litt for mye matte og det skulle vært flere fag. Gutter om jobb Det var første gangen jeg jobbet, og det var så bra. Det var gøy og spennende, jeg har lært mye. Nå vet jeg hvordan de som jobber føler, og det var helt nytt for meg.

39 Statistikk

40 Prosjektledelse 2011-12 NyGIV overgang
Prosjektleder Ytre Midthordaland Hardanger / Voss Bergen kommune Hordaland fylkeskommune


Laste ned ppt "Overgang Oppfølging Telling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google