Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smitteverntiltak ved kontakt med fugl

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smitteverntiltak ved kontakt med fugl"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smitteverntiltak ved kontakt med fugl
Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 31. mai 2006

2

3 Risiko for å bli smittet
Smittepresset avhenger av hvor mange fugler som er smittet H5N1 ikke oppdaget Kjent smitte av H5N1 i området Risikoen for smitteoverføring fra fugl til menneske avhenger av atferd Opphvirling og inhalering av virus Inne/ute Varighet av eksponering Grad av kontakt

4 Risiko for å bli smittet
Sporadisk kontakt med vill fugl = lav risiko også når H5N1 er påvist i området Ofte eller langvarig kontakt med vill fugl = økt risiko Ringmerkere Preparanter Innsamlere Arbeid med syk tamfugl = høy risiko

5 Råd til publikum Ved sporadisk kontakt med vill fugl - både i dag og når H5N1 blir påvist: Død fugl Ring Mattilsynet: 06040 Unngå å ta på død fugl og unngå direkte kontakt med vill fugl God håndhygiene Beskytt hendene Oppfordre barn til å unngå kontakt med død eller syk fugl og avføring fra fugl

6 Råd til ringmerkere og preparanter
Så lenge H5N1 ikke er påvist: Selvdød fugl skal meldes til Mattilsynet Ringmerking bør utføres utendørs Beskytt munn og nese God håndhygiene – hånddesinfeksjon Skift og vask tøy

7 Råd til ringmerkere og preparanter
Når H5N1 er påvist: Ringmerking og utstopping av fugl frarådes

8 Råd til innsamlere Beskyttelse ved innsamling av døde eller syke villfugler mistenkt smittet med H5N1: Engangshansker Tildekking av klær og hår Plastforkle ved fare for søl Åndedrettsvern eller støvmaske (P3/P2-maske) Tettsittende briller ved fare for sprut/søl Støvler

9 Råd til innsamlere Ved innsamling av døde eller syke villfugler mistenkt smittet med H5N1: Unngå å gni deg i øynene Vær varsom når utstyret tas av Skift og vask tøyet Vær nøye med håndhygienen!

10 Råd ved arbeid med syk tamfugl
Beskyttelse ved nærkontakt med fjørfebesetninger smittet eller mistenkt smittet med H5N1: Engangs beskyttelsesklær som dekker egne klær og hår Engangs plastforkle dersom fare for søl Kraftige engangshansker Åndedrettsvern (P3-maske) Tettsittende briller Støvler

11 Råd ved arbeid med syk tamfugl
Ved nærkontakt med fjørfebesetninger smittet eller mistenkt smittet med H5N1: Begrens antall personer som kan utsettes for smitte Vær spesielt nøye med håndhygienen! Følg reglene for: avkledning rengjøring og desinfeksjon av utstyr og tøy håndtering av avfall

12 Vaksine Vaksine mot sesonginfluensa:
Personer med nærkontakt med syk tamfugl Vaksine mot fugleinfluensa: ?

13 Antiviralia Medikamentell profylakse med oseltamivir:
Alle som arbeider med syk tamfugl Unntaksvis til innsamlere av syk villfugl

14 Antiviralia Dosering av oseltamivir:
Voksne og ungdom > 12 år: 75 mg x 1 Barn: se felleskatalog for justering etter vekt – men halv dose i forhold til behandling Så lenge eksponeringen varer, og i minst 7 dager etter siste eksponering oseltamivir2006_03_17/en/index.html

15 Oppfølging av eksponerte
Kommunelegen fører logg over: Alle som kan ha blitt eksponert som følge av arbeid med mulig eller bekreftet smittet fugl: Navn, adresse og periode for eksponering Alle som får medikamentell profylakse: Navn, adresse, vaksinasjonsstatus og behandlingsperiode

16 Oppfølging av eksponerte
Alle som har vært eksponert må kontakte lege dersom de utvikler symptomer innen 10 dager etter siste eksponering Gi beskjed om mulig eksponering for fugleinfluensa

17 Smitteverntiltak i legekontorer

18 Smitterisiko mellom mennesker
Risiko = sannsynlighet x konsekvens Svært lav sannsynlighet for smitte Ingen bekreftede tilfeller rapportert få mulige enkelttilfeller Svært alvorlige konsekvenser inntil 50% letalitet

19 Hvorfor beskytte oss mot en sykdom som ikke smitter mellom mennesker?
Har pasienten fugleinfluensa eller ev. annen smittsom luftveissykdom? Risiko for massiv eksponering fra kritisk syk person Risiko for virulensutvikling assortering mutasjon med mer

20 Faktorer som antas å øke risiko for smitte mellom mennesker
Langvarig nærkontakt med smittsom person Mulige risikosituasjoner eller prosedyrer direkte eksponert for hoste intubasjon trakealsuging bronkoskopi obduksjon

21 Smittevern på legekontoret
Ved telefonisk kontakt Avklare mest mulig på telefonen Symptomer og mulig eksponering for smitte Ev. diskutere med vakthavende lege, infeksjonsmedisiner, lungelege, pediater eller Smittevernvakta Hvis mistanke om fugleinfluensa er berettiget: Videre diagnostikk og behandling på sykehus Kontakte sykehuset på forhånd Sikker transport

22 Kasusdefinisjon mulig tilfelle H5N1
Kliniske kriterier Akutt innsettende feber og Hoste eller dyspné eller Død av uforklart, akutt respirasjonssykdom Epidemiologiske kriterier Siste 7 dager vært i område med H5N1(mistenk eller bekreftet) og Nærkontakt fugl, fjærfe, gris eller Nærkontakt kasus m/klinisk krit. eller Eksponert omgivelser kontaminert siste 6 uker med H5N1 fra fjærkre eller gris Potensiell laboratorieeksponering Nærkontakt med bekreftet kasus +

23 Smittevern på legekontoret
Hvis pasienten kommer til kontoret Tiltak for pasienten: Munnbind Eget rom eller holde avstand fra andre God hoste- og håndhygiene Tiltak for personalet: Munnbind og hansker Langermet frakk ved nærkontakt og ved fare for sprut av luftveissekret God håndhygiene

24 Smittevern på legekontoret
Tiltak etter konsultasjon Renhold Flekkdesinfeksjon Avtørking med desinfeksjonsmiddel på kontaktpunkter Vanlig rengjøring Avfall Hansker og munnbind kastes som smitteavfall Tekstiler Arbeidsantrekk legges straks til vask på minst 60oC

25 Viktigste personlige tiltak
Beskytt nese og munn Utfør god håndhygiene Demp smittefrykt


Laste ned ppt "Smitteverntiltak ved kontakt med fugl"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google