Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for teknisk personell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for teknisk personell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for teknisk personell
Rengjøring av verktøy Kurs for teknisk personell Guri Albriktsen, koordinator/hygienesykepleier

2 Smitteforbyggende tiltak ved teknisk og medisinskteknisk arbeid
Hensikt: Beskytte personalet mot smitte fra medisinsk teknisk og annet utstyr.

3 Omfang Alt verktøy/utstyr som har vært i kontakt med humanbiologisk materiale og/eller mikrober og som skal vedlikeholdes,skiftes ut, repareres, kontrolleres.

4 Tiltak Verktøy/redskaper, medisinsk teknisk utstyr og annet pasientnært utstyr kommer ofte i direkte eller indirekte i kontakt med organsikt materiale og potensielle smittestoffer. Dette kan medføre smittefare både for personal og pasient Slikt utstyr må rengjøres og desinfiseres før og etter bruk på en forsvarlig måte. Det skal være bruksanvisning tilpasset med.teknisk utstyr og sykehusets rutiner

5 Tiltak forts. Desinfiser alt utstyr så langt det er mulig før reparasjon/Vedlikehold/kontroll Eier av utstyret må påse at utstyret er varmedesinfisert eller kjemisk desinfisert før det sendes vekk (feks. til reperasjon/vedlikehold)

6 Rengjøring av verktøy Varmedesinfeksjon – Kjemisk desinfeksjon:
best egnet hvis utstyret tåler høy temp dekontaminator/instrumentvaskemaskin Kjemisk desinfeksjon: Ulike middler – Virkon 1% Kloramin/kloracid Sprit 70% Annet?

7 Rengjøring av verktøy Skittent verktøy - såpevann/neglebørste evnt. kjør det i dekontaminator Verktøy som har vært brukt i: Isolat – dekontaminering av verktøyet før dere tar det ut fra isolatet/avd. evnt. kjemisk desinfeksjon. Pakk det inn i emballasje, fraktes direkte til egnet sted Annet - pasientrom/skyllerom/kloakk osv.

8 Kjemisk desinfeksjonsmidler –oksydative midler
Overflate desinfeksjon og smittevask til alle kjente typer virus, bakterier og sopp Kompatibelt til Instrumenter og annet medisinsk utstyr Kort virketid i forhold til klorprodukter CE-merket, godkjent og registrert ved SLV (Statens legemiddelverk)

9 Oksydative er moderne desinfeksjonsmiddel
Har ingen gifter, men ødelegger mikroorganismene fysisk Det kan ikke utvikles resistens Brukervennlig Gode miljøegenskaper Att Virkon och Perasafe är användarvänliga och har rimliga miljö-egenskaper framgår av presentationen av resp produkt. Här ska vi nu närmast titta på funktionen hos V/P för att kunna bedöma risken för resistensutveckling.

10 Oksydative midler Virkestoffene har det felles at de innholder peroksydgrupper Forårsaker irreversibel skade på cellekomponentene Har drapseffekt på vegetative bakterier, virus og sopp Midlene har lav toksisitet og påvirkes lite av organsikt materiale.

11 VIRKON 1% VIRKOMRÅDE: Bakterier, virus inkl. Hepatitt og HIV
Ikke godkjent til desinfeksjon ved Mykobakterier (inkluderer bl.a tuberkelbakterier) INNEHOLDER: Kaliumpersulfat 50 %, sulfaminsyre 5% og rengjøringsmiddel. BRUKSKONSENT.: 1 % (1 dosepose til 1 liter vann ) VIRKETID: 10 minutter ved rengjort utstyr og ikke synlig forurensede flater. 30 minutter ved synlig forurensede flater og ikke rengjort utstyr. HOLDBARHET: Bruksløsning tatt i bruk, skiftes etter bruk Ubrukt løsning: 1 uke Konsentrat: 2 år. DESINFEKSJON Bearbeid overflaten med angitt bruksløsning. AV FLATER: Tørk av med klut fuktet i vann etter endt virketid. DESINFEKSJON AV Legg gjenstanden i bruksløsningen og overhold virketiden. Lengre UTSTYR: tids eksponering kan skade gjenstanden. Etter desinfeksjon rengjøres og tørkes gjenstanden. HÅNDTERING: Bruk hansker, evt munnbind/ansiktsmaske. Ved sprut i øyne, skyll med vann.

12 Ødelegger mikroorganismene fysisk
Hepatitis B virions Therefore in theory Virkon has a unique mode of action - what happens in practice? This slide shows the most feared of all organisms to health care workers, Hepatitis B. Before and after pictures with most traditional disinfectants would not show any difference between the 2 pictures - the damage to the organism would be limited to chemical reactions hopefully leading to the poisoning of the organism. This is not the case with Virkon. Virkon's multiple simultaneous action on all the key physical and chemical structures within the organism leads to the physical destruction of the organism. Den samordnade effekten av 6 olika biocider leder till att mikro-organismer förstörs fysiskt; de förgiftas inte. Det är inte känt att mikroorganismer kan utveckla resistens mot detta.

13 DESINFEKSJONSSPRIT VIRKOMRÅDE: Virker overfor gram-positive og gram-negative bakterier tuberkelbakterier og enkelte virus, som Hepatitt og HIV. INNHOLD: Etanol eller isopropanol. Alkoholer dreper mikroorganismer på grunn av sin evne til å denaturere proteiner. Ulempen ved alkoholer er den dårlige penetrasjonsevnen i organisk materiale, som gjør at de ved teknisk desinfeksjon bare må brukes på rengjorte flater og gjenstander. BRUKSKON- 70 – 80 % SENTRASJON: VIRKETID: Mindre enn 2 min HOLBARHET: 1 mnd. etter. Skriv dato på flasken. BRUKS- OMRÅDE: Generell desinfeksjon av rene flater og rengjorte gjenstander. Huddesinfeksjon. DESINFEKSJON AV FLATER: Rengjør flatene før desinfeksjon. DESINFEKSJON Rengjør utstyret før desinfeksjon AV UTSTYR: HÅNDTERING: Ingen spesielle tiltak.

14 Oksydative VS. SPRIT Oksydative SPRIT Inaktiveres ikke av
Org. materiale Tensider 10. min virketid Ikke uttørrende SPRIT Inaktiveres av org. materiale Ingen vaskeeffekt 2-10. Min. virketid Uttørrende Sprit er et mye brukt desinfeksjonsmiddel. Kan man egentlig kutte ut all bruk av Sprit? Man kan ihvertfal redusere bruken betraktelig I tillegg til de allerede nevnte forskjeller kan man jo også nevne material påvirkning. I og med at sprit virker uttørkende på spesiellt plast og gummi. I mange tilfeller på sykehusene bruker man sprit….Hva bruker dere sprit til? Brukes det mye sprit? I mange tilfeller er det både økonomisk og med tanke på materialer bedre å bytte ut til Virkon. I og med at man også kan bruke sprit som et rengjøringsmiddel.

15 KLORICID VIRKEOMRÅDE: Gram neg.- og gram pos. bakterier, tuberkelbakterier, sopp og virus. Virker korroderende på enkelte metaller. INNEHOLDER: Natriumhypokloritt 4,5 %, aktivt klor BRUKSKONSENT: 25 % av konsentrat - dvs. 1 del Kloricid og 3 deler vann VIRKETID: 10 minutter ved ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr. 30 minutter ved synlig forurensede flater og ikke rengjort utstyr Mykobakterier: 1 time HOLDBARHET: Konsentrat 1 år Ny bruksløsning 6 mnd. Bruksløsning inaktiveres raskt av organisk materiale, må derfor skiftes etter bruk. BRUKSOMRÅDE: Generell desinfekson ved virus også Hepatitt og HIV. Utstyr som har vært i kontakt med kroppsvæsker. Flekkdesinfeksjon av flater. DESINFEKSJON Vask flatene med bruksløsning. Etter endt virketid rengjøres flatene AV FLATER: rent med vann. DESINFEKSJON Legg gjenstandene i bruksløsningen slik at de dekkes helt. AV UTSTYR Desinfekjonstiden må overholdes. Etter desinfeksjon rengjøres og tørkes gjenstandene. HÅNDTERING: Bruk hansker. Ved sprut i øyne skyll med mye vann.


Laste ned ppt "Kurs for teknisk personell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google