Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansielle utfordringer i fiskerinæringen Anne Stärk-Johansen Konserndirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansielle utfordringer i fiskerinæringen Anne Stärk-Johansen Konserndirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansielle utfordringer i fiskerinæringen Anne Stärk-Johansen Konserndirektør

2 2 Verden i januar 2009 – den verste finans- og realøkonomiske krisen siden 1930-årene  Tap og ned- skrivninger  Egenkapitalskvis  Utlånstap og kundenedratinger Investerings- banker Kapitalbehov – i hele næringen  Funding- problemer Spare- og forretnings- banker  Statlige rednings- pakker  Statsgarantier på innskudd  Egenkapital- innskudd / ansvarlig lån  Hybrid-kapital / ansvarlig kapital fra Staten  Ulike funding- ordninger  Utkjøp av risiko- lån Reaksjon

3 3 Den vanskelige brøken (Dagens Næringsliv 14.01.09) Bankens ansvarlige kapital IFRS ~ selskapene må vurdere sine eiendeler til markedsverdi (forsterkes i krisetider) Basel II ~ risiko vekter avhengig av kundens rating (Basel II-godkjenning) Utlån / garantier (løpende endring av risikovekt) = > 8 % (lovkrav)

4 4 Den globale krisen er nå et faktum • Manglende tillit til finansnæringen og mellom dets aktører • Likviditets- og egenkapitalkrise • BNP raskt synkende • Ustabilt egenkapitalmarked Finansmarkedet • Endringer i reguleringer – Basel II, egenkapital, SEPA … • Intervensjoner fra sentralbanken og regjeringen Nye myndighetskrav Makroøkonomi • Økt arbeidsledighet, redusert stemning og fremtidstro • Nedrating av kunde- porteføljer • Økende antall konkurser Kunder Finansnæringen

5 5 Krisen forventes å få stor innvirkning på finansnæringen i 2009 og 2010 Økt egenkapitalbehov … Lang funding er vanskelig tilgjengelig og dyr … Resesjonen er over oss – fallende tillit, etterspørsel og renter … Misligholdssannsynligheten øker på alle nivå … … begrenser hvor mye risikovektet lån kan øke – øker ytterligere fundingkost … økning i fundingkost … øker risikoen for deler av inntektssiden i bankene … økte tap, og fordrer tiltak for risikoreduksjon

6 6 Nordea i dagens situasjon  Stabil og god situasjon – AA-rating – tilfredsstillende fundingsituasjon  Sterk relasjonsbank – har betjent eksisterende kundebase – prioriterer egne kunder fremfor nye – uendret kredittpolicy – personmarked og SME – ”business as usual” – restriktiv på å overta posisjoner fra andre finansinstitusjoner  Tapssituasjonen – under kontroll

7 7 Nordea og norsk fiskerinæringen  En lang og god historie – fin arv fra banker som er blitt Nordea – forvaltet arven godt  En betydelig markedsandel – vel NOK 17 mrd. bevilget – vel NOK 7 mrd. til fiskeflåten  En god portefølje på linje med konsernets øvrige portefølje  En næring som vil bli mindre berørt av finansuro/realkrisen  God ressursforvaltning med stabile/økende kvoter  En syklisk næring som vi kjenner godt – en viktig kundegruppe for oss – betyr mye for Kyst-Norge – viktig del av et maritimt cluster

8 8 Nordea og norsk fiskerinæringen forts.  Nordea vil være en langsiktig og forutsigbar finansiell samarbeids- partner for norsk fiskerinæring

9 9 Takk for meg !


Laste ned ppt "Finansielle utfordringer i fiskerinæringen Anne Stärk-Johansen Konserndirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google