Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 16. juni 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 16. juni 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 16. juni 2013
ÅRSMØTE MØRVIKA UTBYGGINGSLAG FLI 14 JULI 2013 Velkommen

2 Dagsorden 1 Konstituering
a: Opptelling av adgangstegn som bekrefter de stemmeberettigede b: Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. c: Spørsmål om møtet er lovlig innkalt? d: Spørsmål til den oppsatte dagsorden? 2 Styrets årsberetning for 2012/2013 3 Økonomi og Regnskap for året 2012 (deles ut på årsmøtet) 4 Prosjektbudsjett for året 2013 og 2014 5 Spørsmål om ansvarsfrihet for styret 6 Forslag til sameiet - Forslagstekster : Forslag til medlemsavtale for fremtidig nye medlemmer Avtale med Halden kommune og Mørvika Avløpsforetak SA

3 Årsberetning for Mørvika utbyggingslag FLI for 2012
Mørvika utbyggingslag har i meldingsåret 92 medlemmer, avholdt 1 årsmøte, 2 informasjonsmøter, sendt ut 6 informasjonsskriv, avholdt 12 styremøter, sluttført forhandlinger med begge aktuelle grunneiere, entreprenør og byggeleder samt hatt diverse møter med Halden kommune. 

4 Styret i Mørvika Utbyggingslag har bestått av:
Arne Tornås styreleder Arild Lie nestleder Rune Løken sekretær Terje Bratlie kasserer Truls Borling Harald Bø

5 Året som gikk Vi var forespeilet at byggestart Halden kommune fikk ikke tillatelse til dette grunnet steinalderbosetningsfunn i aktuell trase. Ny trase ble godkjent 10 juni Vår entreprenør fikk igangsettingstillatelse av Halden kommune 13 juni 2013. Leif Grimsrud antar ferdigstillelse av anlegget til påske 2014, med trykktesting og innkjøring frem til juni 2014.

6

7 Nå er vi i gang. Hovedinnbetalingen fra hvert enkelt medlem ble på kr som skal være på lagets konto senest til konto Bruk KID. Grunneier får en ulempeerstatning på kr pr hyttemedlem. Dette er skattefritt beløp for grunneiere. For å være på den sikre siden i forhold til den moms refusjonen vi har blitt lovet i BFU fra Skatt Øst, ved at vi alle er medlemmer i et lag / forening/ stiftelse og ikke selvstendig næringsutøvere i hytta, har styret avtalt med grunneier at dette beløp betales direkte til grunneier når anlegget er ferdig. Grunneier er på sin gård og hus medlem og betaler det samme som øvrige medlemmer. Eventuelle overskudd i Mørvika Utbyggingslag FLI kan tilbakebetales til de opprinnelige stifterne av selskapet eller overføres til Mørvika Vann og avløpsforetak SA etter vedtak i Mørvika Utbyggingslag FLI sitt årsmøte. 

8 Hva må medlemmene huske på !
Tenk godt gjennom hvor dere vil ha vann og avløpstraseen over egen tomt, så dere er best mulig forberedt når Grimsrud v/Nils Vaglen kommer. Merk evt. sikre alle grensemerker, kabler, dreneringer, rør osv som kan bli beskadiget av anleggsmaskiner. Gjelder spesielt grensemerker som ikke er koordinatfestet. Husk at du kan ikke søke om nytt bad før fellesanlegget er ferdigstilt. NB. TA BILDE AV SITUASJONEN FØR OG ETTER FREMFØRING AV RØRENE OVER EGEN TOMT.

9 Kontaktpersoner Ole Jørgen Østby Leif Grimsrud A/S Nils Vaglen
ingeniør, prosjektering og kalkulatør Leif Grimsrud A/S Nils Vaglen anleggsleder Leif Grimsrud A/S mobil:

10 120 ANSATTE HOVEDKONTOR I HALDEN OG AVD KONTOR I VESTBY. ØSTFOLD OG FOLLO SOM VIRKEOMRÅDE OMSETNING CA 300 MILL VANN OG AVLØP, SANERING , BOLIG/HYTTEFELT AVD. KYSTMILJØ, SJØLEDNINGER, BRYGGE,KAI MASSE FLYTTING, OPPARBEIDELSE AV NÆRINGSTOMTER GRUNN OG UTOMHUSARBEIDER FOR BYGG

11 Prosjektbudsjett Økninger: Fratrekk: Trekkerør for fiber
Fellespumpe Lier Rør til Håkevika Grunneiererstatning til Anne Marit Boberg Økninger: Prisstigning Betaling Grunneiererstatning Roger Johansen NB: Budsjettet er eksklusiv tilknytnings-avgift til kommunen og kostnader inne i hytten

12

13 TUSEN TAKK! Spørsmål?

14 MØRVIKA HYTTEFELT

15 Sjøtrase

16 VA-traseer på land

17 VA-traseer på land

18 FELLES PUMPESTASJONER
FELLES AVLØPSSTASJON Tank tillverkad av korrosionsfri, galsfiberarmerad polyester. • Tanken har en diameter av 1,2 m och totalhöjden är 2,6 m. Den kan både förlängas och förkortas efter behov. • Tankens botten är formad så att den tillsammans med pumparna hålls fri från sediment. • Tanken är försedd med en skiljevägg med breddning mellan halvorna. Varje halva fungerar alltså som en oberoende pumpstation. Inkommande spillvatten leds över skiljeväggen och fördelas jämt mellan halvorna. • Utlopp, R40 invändig gänga. • Pumparna fungerar individuellt per sektion. • Pumpen är av förträngningstyp och har visat sig överlägsen vid sammankoppling av flera pumpar i system. • Pumpen är vardera en 230V 1-fas motor på ca 1kW vilket ger den absolut lägsta installationskostnaden. • Pumpen är konstruerad så att hydraulikresp. automatikdelen snabbt kan demonteras för reparation med enkla verktyg. • Nivåerna, start-, stopp och alarm, känns av med hjälp av pressostater, dvs. inga krånglande vippor. • Vid alarmnivån ges en signal som kan kopplas till valfri indikator som ex.vis, lampa, summer eller GSM-sändare

19 FELLES TRYKKFORSTERKER VANN
Hytter over kote 50 moh må ha trykkforsterkning på vann forsyning.

20 HYTTE PUMPER Kvernpumper utvendig
LPS 2000EIV Skandinavisk kommunalteknikk

21 HYTTEPUMPER Kvernpumper innvendig montering

22 RØRMATERIELL HOVEDLEDNINGER Ø50-ø110 Pe Vannledninger
Ø110-Ø160 PVC SN8 Avløpsrør (selvfall) Ø50-Ø63 Pe med varmekabel Avløpsrør ( pumpe) STIKKLEDNINGER Ø32/60 Pe med varmekabel, vann Ø110/160 PVC m/isolasjon avløpsrør ( selvfall) Ø40/50 Pe med varmekabel avløsprør ( pumpe)

23 GRENSESNITT Entreprenør/hytteeier

24 Betaling av engangsbeløp
Faktura m/giroblankett vil bli sendt fra Skjeberg Regnskapskontor AS Faktura kommer via e-post og sendes ut i løpet av uke 27 Beløp som skal innbetales er kr ,- til konto Bruk KID Forfall senest Betaling etter denne dato belastes med morarenter i hht til norsk lovgivning

25 Finansiering av engangsbeløp
Nordea Bank Norge ASA, avdeling Halden Besøksadresse Torget 3, 1767 Halden Kontaktpersoner: Torill Buer, tlf , banksjef privatmarkedet (e-post Morten Christoffersen, tlf (e-post  Informasjon via hjemmesiden –


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 16. juni 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google