Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsynet for små avløpsanlegg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsynet for små avløpsanlegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsynet for små avløpsanlegg
Status og hovedutfordringer i 2012 Kommunal tilknytning som strategi Forventninger og krav til kommunene Nina Alstad Rukke GVD juleseminar Haugestad i Lier

2 Tilsynet for små avløpsanlegg:
Vertskommunesamarbeid avløpsanlegg < 50pe – anlegg i 9 kommuner Politiske vedtak 2010, etablert 2011 Behandler søknad om utslippstillatelse Ansvar for tvungen slamtømmeordning Tilsyn av avløpsanleggene

3 Status 2012 Operative på saksbehandling
Anleggsregisteret blir bedre og bedre… Konkurranse om slamtømming gjennomført Skal etablere ordning for prøvetaking mm. (tilsyn) Hovedutfordring: Oppryddingsplaner utarbeides i samarbeid med Plan- og VA-virksomheten i hver kommune

4 Oppryddingsplaner Kartlegging / prioritering:
Brukerinteresser (drikkevann, jordvanning, bading / rekreasjon) Antall / tetthet på hus Kommuneplan / saneringsplaner Forurensningsgrad (vannprøver i resipient, naboklager, meldte avvik ved tilsyn) Mulige løsninger?

5 Mulige løsninger ? Aktuelle vann- og avløpsløsninger vurderes
Type løsning: Naturbasert, minirenseanlegg, tette tanker, gråvannsanlegg osv. Fellesanlegg eller enkelthus-anlegg? Tilknytning til kommunalt eller privat anlegg?

6 Kommunal tilknytning som strategi?

7 Forventninger og krav til kommunene:
Kommunal ledning «til husveggen»? Kommunen byggherre? Kommunen velger løsninger? Kommunen garantist v/overskridelser? Forvirring: tilknytningsgebyr vs. anleggskostnader Trenger veiledning / oppskriftsbok

8 Guttersrud i Røyken : 9 hus og 4 hytter. 250 m til kommunal ledning.
Under 2G per husstand, ber oppsitterne organisere tilknytning selv. Kommunen har ikke budsjettert med slike tiltak. Kommunen bidrar v/bytte av vannledning? Gevinst: Nye abonnenter!

9 Hagasand i Sande : 31 eiendommer, Sandes fineste badeplass. Lukt i bekken om sommeren. Sjøledning i 2005, brønner / kommunalt vann. Kommunen legger hovedledning inn i området, felles påkoblingpunkter Først ,- per eiendom, oppsitterne betale alt. Nå forhandlet ned til ,- kommunen bidrar. Tilsynet følger opp de som ikke tilknytter seg.

10 Tronstad i Lier : 38 hus. Kommunen bygger nytt renseanlegg, har noe ledninger i området fra før. Kommunen byggherre, oppsittere betaler anleggsbidrag på maks 2G. Kommunal drift.

11 Hvem betaler og hva koster det?
Felles hovedplan om tilknytninger til kommunalt avløpsnett: Anleggseiers bidrag begrenset til 2G (ca ). Samsnakket med NAV: Startlån, bostøtte, tilskudd. _____ ______ ______ Anleggseier «står alene»: Trenger ombudsmenn og fagkyndige. Fellesløsninger oftest rimeligere og bedre for miljøet, men vanskelig å få naboer til å samarbeide.

12 Felles hovedplan sier:
En mer aktiv tilsyns- og tilretteleggerrolle, … sikre at alle eiendommer har velfungerende vannforsyning og avløpsrensing, uavhengig av eierskap til infrastrukturen. … kommunene skal utøve et høyt kommunalt engasjement for å sikre viktige samfunnshensyn. Graden av kommunalt engasjement må likevel alltid tilpasses lokale forutsetninger og forhold Viktig for valg av løsning i det enkelte tilfelle er bl.a. totaløkonomi og funksjonalitet med hensyn til brukerinteresser og tilgang til slokkevann.

13 Takk for oppmerksomheten!
Mønsterprosjekt? Kriterier ved kartlegging / prioritering? Hvor langt skal vi gå i å foreslå løsninger? (for både hytter og hus) Samordne prosessen i forhold til oppsitterne? Moms-regelverk? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Tilsynet for små avløpsanlegg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google