Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda Årsmøte 2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda Årsmøte 2013 Godkjenning av innkalling og saksliste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda Årsmøte 2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av dirigent og referent Valg av to personer til å skrive under protokoll Styrets beretning 2012 Årsregnskap for 2012 Valg Innkomne forslag

2 Årsberetning Styrets beretning for 2012 Styret har bestått av:
Svein Borge - leder Arne Steinbakken - Kasserer Vidar Michalsen - sekretær/styremedlem Oddvar Holmøy - Løypeansvalig/styremedlem Oddvar Møller - styremedlem Helge Slaatta – Varamedlem John Hunsrød – valgkomiteen Roy Hansen - valgkomiteen

3 Foreningen hadde 425 betalende medlemmer av i alt ca. 600 hytteeiere
Foreningen hadde 425 betalende medlemmer av i alt ca. 600 hytteeiere. Det er 15 flere enn året før. Styret i SHF har i løpet av 2012 hatt 5 styremøter, samt møte med Sigvart og Henning Pedersen vedr løypekjøring og fremdrift, pluss jevnlig kontakt med grunneiere på Skrim. Styrets leder har også vært i møte hos Kongsberg kommune vedr. merking/navnsetting av internveier og problematikken vedr. søppelcontainere og tømming av disse. I tillegg har vi også hatt møte og korrespondanser med TOT i forhold til skilting og rydding av løyper og stier. SHF har bekostet nye skilt i tre, ca 150 stk. som SHS har monter div. steder i løypenettet. Dette har blitt meget bra! Videre er løypenettet vesentlig utvidet for løypemaskin mot Prestseter. Tilbakemeldingene på løypekjøringen i år har vært meget bra! Går man inn på Facebooksiden til ”Skrimvennene” ser man mange bra bilder og kommentarer gjennom vinteren. Samarbeidet med grunneiere vil fortsette utover i året som kommer. Det har vært noen utfordringer med Web kameraet og værstasjon i år også. Nytt utstyr er kjøpt og montert. Lokasjon er flyttet og plassert ved siden av masten på Seterknatten med utsikt mot Styggemann. Utstyret har virket bra og stabilt. En god investering. Det er kjøpt inn flere myrbruer, TOT har også produsert bruer etter bidrag av SHF på kr Alle myrbruer skal være kjørt ut før påske Oppgaver for SHF vil også i år gå til innkjøp av flere myrbruer og det er søkt om tilskudd fra Kongsberg Kommune. Etter påske 2013 ble det kjørt ut 150 myrbruer til små depoter, som skal legges ut når snøen har gått. Vi vil også i år søke om mva-refusjon. Vi ser også et behov for å skilte noen av internveiene med henvisningsskilt til badeplass, parkeringsplass og retning turstier. Et skileikeanlegg er et ønske i området syd for dagens ved Røde Kors. Styret er ikke fornøyd med drift av dagens kiosk og arbeider med en løsning. Det er behov for å rydde scooterløypene og rydde sommerstiene og det vil i samarbeid med TOT bli ryddet bredere trassèer der det er behov. Dette er dugnadsarbeide. Vi tenker også egne arrangementer og aktiviteter som kan bidra med inntekter til løypekjøring som for eksempel et ”Skrimløp” til fots på høsten.

4 Badeplassen ved Støveltjern bør også oppgraderes da denne blir mer og mer brukt av hytteeiere og dagsturister. Ellers fortsette samarbeidet med Skrim Hytteservice, grunneiere, og Skrim vann og avløp Vi tar gjerne i mot idèer og forslag til felles beste for hytteeierne på Skrim. Send en e-post eller brev.

5

6 Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens forslag: Formann : Svein Borge Velges for 1 år Kasserer : Arne Steinbakken Velges for 1 år / 2 år? Sekretær: Marit Solheim Velges for 1 år Styremedlem: Oddvar Møller Ikke på valg . Valgkomite: John Hundsrød Velges for 2 år Varamedlem: Tore Stenstad Velges for 2 år Valgkomite: Nils Anton Topstad Velges for 2 år Valgkomite: Roy Hansen Velges for 1 år Valgkomite: John Hunsrød Velges for 1 år Valgkomiteens forslag til honorarer: Uendret


Laste ned ppt "Agenda Årsmøte 2013 Godkjenning av innkalling og saksliste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google