Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelse av vannlag for Vestre Grimsøya 20. september 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelse av vannlag for Vestre Grimsøya 20. september 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelse av vannlag for Vestre Grimsøya 20. september 2009

2 Agenda Bakgrunn for møtet Hva er gjort så langt Veien videre
Stiftlesesmøte Avslutning

3 Interrimstyre Valgt på velets årsmøte 2007 Bredo Swanberg
Johann Bernhard Stenrød Leif Bergersen

4 Bakgrunn Sarpsborg kommune - vedtak om opprydding i avløpsforholdene i Skjebergkilen i 2006 Mange har lagt inn vann uten godkjennelse Utslipp rett ut i naturen Eiendommer som har innlagt vann uten utslippstillatelse må søke om dette hvis ikke tilknyttet et VA-selskap. Eget renseanlegg Endelig vedtak i mars 2008 om utbygging Underkant av 900 hytteeiere/fastboende har "meldt seg på" til kommunen

5 Hva er gjort så langt? Interrimstyret har avholdt fire arbeidsmøter
Organisasjonsform Vedtekter Kontakt med andre VA-selskaper MVA problematikk Deltatt på to av velets styremøter for å informere Befaring med to rådgivende ingeniørfirmaer Kontakt med advokat, revisor og regnskapsbyrå Forberedt dokumenter til stiftelsesmøtet

6 Rådgivende Ingeniørfirmaer
Envinor -> nå Cowi Lindbæk & Svendsen Forprosjekt Utarbeide detaljerte anbudspapirer Prosjektledelse under utbyggingen Innhente tilbud på videre drift

7 MVA problematikk Riktig regnskapsførsel fra dag 1 - unngå etterkrav
Trekke fra MVA på anleggskostnadene Ikke betale MVA på anleggstilskudd for medlemmene Betale MVA på årlig serviceavgift (tjeneste) Fortsatt noen "gråsoner" – avklares under daglig drift sammen med regnskap/revisor Forutsetning: lik kostnad for alle frem til veggen!

8 Veien videre 1 Stiftelse – Brønnøysund registeret
Få så mange medlemmer av laget som mulig! Vurdere tilbud fra rådgivende ingeniøfirmaer Forprosjekt Detaljerte anbudspapirer Prosjektledelse Tett dialog med Sarpsborg kommune Møte for VA-styrer 25. sept. Søknadsprosesser – kommune -> fylkesmann

9 Veien videre 2 Godt samarbeid med grunneiere
Avtale om fremføring av infrastruktur på vegne av laget (og dermed medlemmene) Trasèvalg til minst mulig ulempe og som tar henyn til naturen Anbudsprosess – valg av entreprenør Gjennomføring av utbyggingsprosjekt Annlegg i drift Driftsavtale med godkjent selskap

10 Tidsperspektiver Forprosjekt – ca 1 mnd
Detaljerte anbudspapirer 1-1,5 mnd? Sende ut anbudsinnbydelse – før jul? Valg av entreprenør februar? Søknadsprosess kommune normalt ca 3 mnd Kommunen har bedt om to ekstra stillinger for å behandle søknader -> kan gå raskere Byggestart før sommeren 2009 Annleggstid: 8-12 mnd -> drift sommer 2010

11 Prinsipper for styrearbeid
Ivareta medlemmenes interesser og investeringer Etikk Solidaritet Kvalitet Langsiktighet Høyt tempo Samarbeide med Sarpsborg kommune Samarbeide med grunneiere Informasjon/kontroll/revisjon av alle ledd i prosessen Høy kundetilfredshet over lang tid (generasjoner)

12 Hvorfor være med i et vannlag?
Så mye RENT vann du vil! Vaskemaskin? Oppvaskmaskin Boblebad på terassen? Ingen utslipp til naturen Vintervann Høyner verdien på hytta Investering for fremtiden

13 Stiftelsesmøte Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og referent(er) Godkjenning av saksliste Gjennomgang av organisasjonsform, formål og vedtekter Drøfting av økonomiske forhold, herunder størrelsen av andelskapital, antatte etablerings- og driftskostnader m.v. Tegning av andelshavere Vedtak om stifting av andelslaget Vedtak av navn Fastsettelse av andelskapital Fastsettelse av vedtekter for laget Fastsettelse av styrets honorar Valg av leder Valg av styremedlemmer og valgkomitè Valg av revisor Godkjenning av stiftelsesprotokoll

14 Formål Selskapet har som formål å anlegge, drifte og administrere vann og avløpsanlegg for selskapets medlemmer. Anlegget omfatter pumpestasjon(er) med buffertank(er), tilknytningsledning til kommunalt avløpsanlegg og felles vann- og avløpsledninger med kummer, samt stikkledninger til hyttevegg til hvert medlems festetomt/eiendom. Selskapet har ikke økonomisk gevinst som formål. Selskapet skal ikke utdele utbytte.

15 Økonomiske forhold Forlsag til andelskapital: NOK 1.000
Antatte etableringskostnader: Forporsjekt – ca Detaljprosjekttering, komplette anbudsdokument 220 – 270 tusen Prosjekt/byggeledelse: 8-12 t pr uke (+ byggemøter), ca 720 kr pr t Annleggstid 8 – 12 mnd Kost pr hytte til vegg: –

16 Valg av selskapsform Selskap med begrenset ansvar (BA):
Det anbefales å danne et selskap med Begrenset Ansvar, ofte kalt et samvirkeforetak Forskjellen ift et aksjeselskap er at et BA må ha som sitt formål at "ved økonomisk virksomhet ivareta medlemmenes økonomiske interesser som tilbydere eller etterspørrere av varer og tjenester" I vårt tilfelle å forsyne medlemmene med helårs vann og avløp Deltakerne i et BA er ikke ansvarlig for selskapets forpliktelser utover den kapital den enkelte har skutt inn

17 Forslag til navn Vestre Grimsøya vann- og avløpslag BA VGVA BA

18 Forslag til første innbetaling
Andelsinnskudd: 1.000 – til dekning av kostnader Etableringskostnader (Brønnøysund, etc) Forprosjekt Dekning av andre løpende utgifter

19 Fastsettelse av styrets honorar
Vannlaget er et juridsik foretak på linje med andre selskaper Vanlig med økonomisk kompensasjon for styremedlemmer Skal ikke "bli rike" men bør ha kompensasjon for det arbeidet de legger ned Mye arbeid! Forslag: NOK pr styremøte Arbeidende styremedlemmer NOK 400 pr t Kjøregodtgjørelse etter statens satser

20 Valg av revisor Ikke revisorpliktig ved omsetning < 5 mill.
Anbefaler å bruke revisor Store investeringer (25 – 40 mill) Noen gråsoner mht mva Forslag til revisor: Center Revisjon – Jon Andersen

21 Regnskapsfører - styresak
Skjeberg regnskapskontor Jørn Weel


Laste ned ppt "Stiftelse av vannlag for Vestre Grimsøya 20. september 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google