Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BODØSKOLEN Organisering Ledelse Skolevurdering Skolebasert vurdering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BODØSKOLEN Organisering Ledelse Skolevurdering Skolebasert vurdering"— Utskrift av presentasjonen:

1 BODØSKOLEN Organisering Ledelse Skolevurdering Skolebasert vurdering
Og sikkert noe annet som har med skole å gjøre…… Her han man jo si noe om byen, været, at en er glad for å få være til stede etc.

2 BODØSKOLEN Om byen, skolene og Per
Organisering for utvikling – ansvar, myndighet, vurdering og støtte Strategi for utvikling Skolevurdering og skolebasert vurdering Og så ser vi hvordan det går….

3 Landego skole har 6 elever Saltvern skole har 700 elever
1 25 skoler 6300 elever 700 ansatte (530 pedagoger) 4 ungdomsskoler 12 barneskoler 9 kombinerte skoler Landego skole har 6 elever Saltvern skole har 700 elever Bankgata skole fra 1949 Bodøsjøen skole fra 2004 Bodø voksenopplæring Kulturskolen Fakta om skolekommunen Bodø

4 1 Skolene illustreres ved at det dukker opp stjerner alle steder der det finnes en skole

5 Fellesadministrasjon
2 OK-avdelingen Kommunaldirektøren Fellesadministrasjon Skole Barne-hage Kultur Helsesøster Flyktningekont. Bibliotek Barnevern Utekontakt PPT

6 Ansvar og ansvarsfordeling
2 BODØ: å gi styrere og rektorer størst mulig handlingsrom for å utøve ledelse Bygge opp systemer for å støtte, kvalitetssikre, veilede og styrke Myndiggjøre støttesystemet Støtte-systemer Styrer Rektor Interne støttesystemer: IKT SPES.PED STRAKS/ LESELYST MATTIS KULTURKONTAKT RÅDGIVERNE Barnehage Skole

7 Ansvar, oppfølging og støtte
2 Ansvar, oppfølging og støtte Rådmannen Kommunaldirektøren Barnehagesjefen Undervisningssjefen

8 Grunnskolekontoret og skolene - Ansvar
2 Grunnskolekontoret og skolene - Ansvar Kommunale og statlige myndigheter Kommunaldirektør Undervisningssjef Grunnskolekontor Støttefunksjoner Kommunalt tilsyn Lytte, diskutere, gi råd, videreføre signaler, peke på muligheter. Ankeinstans (??) Arbeidsgiver REKTOR Pådriveri Rådgiveri Kvalitetsarbeid Orientere Stab Brukerne (av skole)

9 Organisering 2 Undervisningssjefen Barnehagesjefen Fagteamet PP-leder
Veiledning, kompetanseutvikling, vurdering Systemretta arbeid mot alle sider av organisasjonen Barnehagesjefen Fagteamet Systemretta arbeid mot alle sider av organisasjonen; Veiledning, kompetanseutvikling, vurdering PP-leder Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid Skolering og oppfølging IND BVO BARNEHAGE SKOLE

10 Kvalitet: Helhetlig læringsutbytte
3 Kvalitet: Helhetlig læringsutbytte Resultatet av godt kvalitets-arbeid i alle ledd: Elevenes læringsutbytte Elevenes læringsmiljø Resultatkvalitet Prosesskvalitet Strukturkvalitet Alt vi gjør som skoleeier skal ha ett siktemål: Elevens utvikling og læring - dannelse Grunnlaget for dette er Gode analyser av tilstanden i skolene våre Gode strategier for kvalitets- og utviklingsarbeid Handlekraft Fokus på kvalitet og læringsutbytte

11 Lærerens kompetansebehov Organisasjon og arbeidsformer
3 Samlet strategi Tilstand Lærings-resultat Læringsmiljø Samspill ANALYSER VOKSEN BARN Lærings-resultat Læring-miljø Kompetanseutvikling Lærerens kompetansebehov Organisasjon og arbeidsformer Lederskap IKT Anleggs-utvikling Skal vi få til en god og måltettet skole i utvikling må vi ha en strategi å arbeide etter Vi må ha gode tilstandsanalyser på mange felter - fra anleggenes tilstand til elevenes læringsutbytte Dernest må vi ha utviklingsstrategier på de forskjellige områdene. Utvikling

12 Vurderings-kompetanse Skolebasert vurdering Kompetansehevingskart
Utviklings- programmer 3 FIRST SCANDINAVIA: Kultur-landskap LearnIT FLL Newton Felles-programmer Fremmed-språk Gi rom for Lesing STRAKS Realfag – Naturligvis MATIS Naturfag Basis- ferdigheter Programfag til valg Leder- utvikling Vurderings-kompetanse OPPFØLGING AV FUNKSJONER: Rektorene Lederavtaler Teamlederne Entreprenør- skap Inspektørene Modul 5 og 6 Skole-programmer Råd- giverne Grunnskole- kontoret Skolebasert vurdering (Læringslaben) PPT IKT-veil. Lærings- stiler PPT PALS SKOLEPROGRAMMER Kompetansehevingskart Individvurdering Elevsamtalen Kartlegging Egendefinerte kurs DKS

13 Opplegg §13-10 - Årshjul 4 Lederavtale Budsjett Undertegning Analyse
UNDERSØKELSER Gjennomføring Oppfølging Lederavtale Budsjett Undertegning ÅRSRAPPORT JULI JANUAR Analyse Evaluering Justering Elev- og ressursanalyse Gjennomføring Oppfølging Lederavtale - prosess

14 4 Opplegg § 13-10

15 Kartlegging av opplæringen i Bodø kommune
4 Kartlegging av opplæringen i Bodø kommune Resultater fra LæringsLABENs vurderingsopplegg bygd på personal- og elevundersøkelse våren 2006

16 Gi innhold til prosesser Oppfølging Evaluering
4 Begreper leder oss til undersøkelser/tenkning. De er uttrykk for vår interesse og styrer vår interesse. Wittgenstein Oppdage Møte oppdagelsen Gi innhold til prosesser Oppfølging Evaluering

17 KONSTATERING AV NÅVÆRENDE PRAKSIS
4 KONSTATERING AV NÅVÆRENDE PRAKSIS LEGITIMITET FOR ENDRINGSBEHOV BESKRIVELSE AV FRAMTIDIG, ØNSKET PRAKSIS

18 + - - - + + - + 4 Kart 1 elever. Motivasjon og miljø
Akse 2 = Dårlig miljø + - - - Mye mobbing Dårlig sosial trivsel Fravær av tilhørighet Ikke motiverende lærere Lav egeninteresse Akse 1 = Høy motivasjon Akse 1 = Lav motivasjon Høy egen interesse Motiverende lærere God sosial trivsel God tilhørighet + + Lite mobbing - + Akse 2 = Godt miljø

19 4

20 4

21 4

22 4 Kriterier: Meget bra Grønn Bra Gul +
Må vurderast nøye om det trengs tiltak Gul - Tiltak er nødvendig Rød

23 4

24 4

25 Skolens kollegiale felleskap
Omsorg Integrasjon Utviklingsorientering 4 Oversikt over 6 hovedbegreper, ulike bakgrunnsfaktorer og 5 grupper av hovedfaktorer i personalundersøkelsen K1 - gjennomføring K2 – planlegging og vurdering K3 – refleksjon og fornyelse Hovedbegreper Bærekraft Organisatoriske forutsetninger Læringstrykk Individuelle forutsetninger Ledelse og eksternt samarbeid 7 funksjonsområder for differensiering Ikke isolerte medarbeidere Ikke frustrerte medarbeidere Nyskapende medarbeidere Jobbinnflytelse Fravær av stress Ledelse Eksternt samarbeid Bakgrunnsfaktorer Skole Fag Kjønn Alder Stilling Kapitalbakgrunn Funksjonsområde 1 –Elevens forutsetninger og evner Funksjonsområde 2 – Læreplanmål og arbeidsplaner Funksjonsområde 3 – Nivå og tempo Funksjonsområde 4 – Organisering av skoledagen Funksjonsområde 5 – Læringsarena og læremidler Funksjonsområde 6 – Arbeidsmåter og arbeidsmetoder Funksjonsområde 7 - Vurdering

26 4

27 4

28 4

29 4

30 4

31 4

32 4

33 Kart 1 personale: Organisatoriske forutsetninger og læringstrykk
4 Akse 2 = Høyt læringstrykk + + - + Trykk på refleksjon og fornyelse (K3) Trykk på planlegging og vurdering (K2) Trykk på gjennomføring (K1) Ikke utviklingsorientering Ikke kollegialt felleskap Desintegrasjon Akse 1 = Gode organisatoriske forutsetninger Akse 1 = Dårlige organisatoriske forutsetninger Integrasjon Fravær av omsorg Utviklingsorientering Omsorg Godt kollegialt felleskap Ikke trykk på gjennomføring (K1) Ikke trykk på planlegging og vurdering (K2) + - Ikke trykk på refleksjon og fornyelse (K3) - - Akse 2 = Lavt læringstrykk

34 4

35

36 Kart 5 personale: Organisatoriske forutsetninger og læringstrykk sett opp mot vurdering av ledelsen
Akse 2 = Høyt læringstrykk + + - + Positiv vurdering av ledelsen Akse 1 = Gode organisatoriske forutsetninger Akse 1 = Dårlige organisatoriske forutsetninger Negativ vurdering av ledelsen + - - - Akse 2 = Lavt læringstrykk

37

38

39 Øyeblikk Prosess Struktur 4 K1 - gjennomføring
K2 – planlegging og vurdering K3 – refleksjon og fornyelse


Laste ned ppt "BODØSKOLEN Organisering Ledelse Skolevurdering Skolebasert vurdering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google