Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Christer Johnsen, leder MSK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Christer Johnsen, leder MSK"— Utskrift av presentasjonen:

1 Christer Johnsen, leder MSK
Moss Svømmeklubb “AS” Christer Johnsen, leder MSK

2 Om Christer 43 år Siviløkonom
Jobbet med ledelse av nasjonale og internasjonale virksomheter i mer enn20 år Svømte selv fra 8-11 år, ble aldri god, trente ikke hardt nok To barn som svømmer og er livreddere (18 og 15) – derfor MSK Adm dir i Rottefella Styreleder i Sportsbransjen og Norspo Styremedlem i Redningsselskapets Sjøredningsskole Bystyrepolitiker (H) for å sikre idretten gode vilkår. Styreleder i Moss Drift og Anlegg (som bl.a. drifter svømmehallene i Moss) Skipper på «RS Sundt»

3 Moss Svømmeklubb Etablert 1918 En av byens største klubber
Byens viktigste klubb: Vi lærer halvparten av ungene i byen å svømme Omsetning 1,5 millioner Ca. 15 ansatte Egenkapital 1 million 350 aktive kunder – dvs svømmere Tilgang på en 25 m svømmehall – på kvelden.

4 Vi er en million bedrift som lever av fornøyde kunder

5 Situasjonsbeskrivelse 5 år siden
Vi hadde et styre – men ingen ville være leder Svak økonomi – hadde ikke penger til lønninger “grå” økonomi Styret involvert i daglig drift og masse annet Styret var aktivt – men ingen ville være leder – konsensus beslutninger der alle fikk litt, tendenser til slitasje Vanskelig å få gode styremedlemmer Dårlig rekruttering av svømmere Misfornøyde trenere Sportslige prestasjoner som var “bob bob”

6 Hva vi har gjort Innført faste ansvarsområder
Etablert rutiner for daglig drift Lønninger Fakturering Betalingsoppføling Inn- og utmelding Hvordan kommunikasjon foregår (mail, web, facebook) Regnskap føres av autorisert regnskapsbyrå Alle ansatte har arbeidskontrakter, fast lønningsdag, rett på sykepenger, feriepenger, tegnet yrkesskadeforsikring etc. Vi lager forretningsplan og budsjett som følges Det finnes ingen svart økonomi i klubben. Styret får styrehonorar gradert etter ansvarsområde Innenfor skattelovens regler. Max per år. Sørger for god kontinuitet i styret – gradvis utskiftning. Folk vil gjerne være med Dugnader er begrenset så mye som mulig. Vi slutter snart med det.

7 Struktur på ledelse av klubben
Styreleder er daglig leder av klubben Ansettelse av hovedtrener, elitetrener og større stillinger Kontroll med økonomien, regnskapsrapport hver 2. måned. Markedsføring av klubben Følge opp at styremedlemmer gjør det de skal Holde styremøter Lede det inntektsskapende arbeidet Dugnader, stevneleder, søke støtte, følger opp bingo Kontakt med kommunen og media Hovedtrener og elitetrener rapporterer til klubbens leder, Hovedtrener er sportslig leder Hvilke stevner Hvilke svømmere på hvilke partier Ansettelse og ledelse av instruktører og trenere Hvor på treningsleir Trygg i Vann kurs Svømmeaksjonen Elitetrener Leverer sportslige resultater – og konsentrerer seg om det 

8 Styrets oppgaver er som i en bedrift
Godkjenne forretningsplan og budsjett Kontrollere daglig leders jobb Kontrollere økonomien Fastsette og følge opp sportslige mål Godkjenne større kontrakter Møtes på fastsatte tider hver 2. måned, ca. 1 time Kommunikasjon ellers er på mail – det er ikke mye  Gjennomføre stevner, styret er stevnekomiteen Årsmøtet: Fastsetter vedtekter Godkjenner budsjett og forretningsplan, og dermed mål Velger styre Godkjenner styre honorarer

9 Styringsdokumenter Arbeidskontrakter – følger normal standard fra næringslivet med klar definering av Stillingens størrelse Hvem ansatte rapporterer til Mål med stillingen Arbeidsoppgaver Vi følger arbeidsmiljøloven. Forretningsplan Mål Strategi Handlingsplan Budsjett Årsbudsjett på regnskaps konto/aktivitet Månedsfordelt for kontroll på likviditet Gjeldende versjon er alltid den som er vedtatt på siste årsmøte. Leder arkiverer alle originaler i egen perm – samt elektronisk.

10 Forretningsplan Mål Sportslige mål Kompetanse mål Sosiale mål Økonomiske mål De to viktigste målene vi har definert er Gode trenere er det viktigste klubben gjør. Fornøyde unger gir fornøyde foreldre=fornøyde kunder Vi skal alltid gå med overskudd Strategi – dvs. hvordan skal vi nå målene våre. =handlingsplan og budsjett

11 Hva har vi oppnådd? Vi har en klubb med solid økonomi
Ansatte er fornøyde Kundene er fornøyde: Antall medlemmer øker Foreldrene er fornøyde (og de sier i fra om det er ting vi bør endre på) Vårt renommé i lokalmiljøet blir bedre Det er enkelt å rekruttere personer til styret Fordi vi vet hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva det kan koste

12 Hva vi sliter med  Rekruttere gode trenere på et høyt nivå
Bassengtid – vi trenger ny svømmehall Sportslige mål – lider av rekruttering ved at vi har mistet noen årsklasser Og de tingene jobber vi aktivt med Hva har skjedd siden februar: Elitetrener ansatt – Ivan Neradny 2 svømmere i ÅM. Begge med gode forbedringer i mesterskapet, og gode muligheter for UM krav 2002 modell med landets raskeste tid på 100 bryst Etablert ny elitegruppe på 20 svømmere Flere enn noen gang er med på treningsleire.


Laste ned ppt "Christer Johnsen, leder MSK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google