Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Non- profit selskap - ”eid av idretten for idretten”  Selskapets styre skal inntil videre bestå av 4 personer. • Tommy Olsen, styreleder • Eskil Ervik,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Non- profit selskap - ”eid av idretten for idretten”  Selskapets styre skal inntil videre bestå av 4 personer. • Tommy Olsen, styreleder • Eskil Ervik,"— Utskrift av presentasjonen:

1  Non- profit selskap - ”eid av idretten for idretten”  Selskapets styre skal inntil videre bestå av 4 personer. • Tommy Olsen, styreleder • Eskil Ervik, styremedlem • Henric Johansson, styremedlem • Kamilla Sundmoen, styremedlem  Fase 1 gjennomført mars 2014Delmål; etablere INPUT Region Hamar AS  Fase 2 innledet 4. mars 2014Delmål; skape driftsgrunnlag for målgruppa.  Fase 2 gjennomført november 14Generalforsamling. Ansettelse av daglig leder.  Fase 3 innføres 1/1-2015Full drift.

2 § 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er å drive et INstitutt for PrestasjonUtvikling og Toppidrett (INPUT) i Hamarregionen. INPUT ønsker å utvikle spisskompetanse og tjenestetilbud innen fysisk trening, testing, idrettsmedisin og alt annet som står i forbindelse med dette. INPUT har et ikke-økonomisk formål som innebærer at selskapet over tid ikke har som formål å gå med overskudd og at eierne ikke har rett til utbytte. Eventuelt overskudd skal nyttes i selskapet til videreutvikling av kompetanse og tjenester. Ved oppløsning skal selskapets formue utover eiernes innbetalte aksjekapital anvendes til formål som ligger innenfor INPUTs egen virksomhet. § 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK 232.500 fordelt på 93 aksjer, hver pålydende NOK 2500. 13 klubber eier INPUT i dag, emisjon planlagt til november 2014. § 6 Aksjeeierregistrering og aksjeomsetning Selskapets aksjer skal registreres i aksjeeierboken. Aksjeerverv krever samtykke fra selskapet. Det er kun registrerte medlemslag i Norges Idrettsforbund som kan eie aksjer i selskapet. Eksisterende aksjeeiere har forkjøpsrett til aksjer som ønskes avhendet.

3 UTFORDRINGER  Etablere en ”Vi – holdning” til INPUT Etablere og ta i bruk kompetansenettverket.  Skape økonomisk grunnlag for å betjene målgruppa; klubbtrenerne og deres utøvere 15-19 år samt elite senior.  Jobbe med kompetansetiltak også for trenere i 12-15 årsalder.  Unngå å bli en ekstern aktør – involveres i trener/utøverens treningshverdag.  Bruke testverktøyet med omhu – treneren er sentral også her.  Sakte, men sikkert påvirke idretten i Hamarregionen til å videreutvikle en prestasjonskultur med fokus på de 5 K’er:  Kvalitet  Kompetanse  Kontinuitet  Kommuniasjon  KULTUR

4 • Vil være et nettverk av spisskompetanse innen trening, testing og idrettsmedisin - foredle og utvikle det lokale miljøene gjennom å utnytte våre egne ressurser og trekke inn nasjonal ekspertise etter behov. • En pådriver for kontinuerlig utvikling av en sterkere prestasjonskultur og toppidrettsmentalitet i idrettsmiljøet rundt Hamar. • Gi trenerne til de unge utøverne – 15-19 år - et støtteapparat og en arena for utvikling på veien videre mot toppidrettsnivå der klubbene ikke strekker til alene. • Kunne serve trenere og utøvere på senior elite nivå med kvalitet og kompetanse på et nivå som trekker utøvere til Hamarregionen – og ikke omvendt! FORMÅL OG MÅLGRUPPER

5 FASE 2 – DRIFT Vi jobber med følgende mulige kilder til driftsgrunnlag ;  Salg av tjenester til idretten, mosjon og bedriftsmarkedet. Tester, trening, coaching, kosthold med mer.  Prosjekter på prestasjonskultur i samspill med større bedrifter samt Idrettskrets, OLT og klubber/kretser.  Leverandør/samarbeidspartner til Wang Toppidrettsgymnas og VGS i regionen innen vårt kompetansenettverk.  Leverandør av tjenester til en evt. idrettskoordinator- stilling i Hamarregionen.  Leverandør av kompetanse til medlemsklubber på ulike fagområder.  Sponsoravtaler med ulik innretning etter behov.

6 Medisinsk Testing Fagkunnskap Trener Utøver Fysiske tester og kvalitetssikring av treningsprosesser. Formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap nasjonalt/internasjonalt. Idrettsmedisinsk bistand, diagnostisering og behandling/forebygging. TJENESTETILBUD


Laste ned ppt " Non- profit selskap - ”eid av idretten for idretten”  Selskapets styre skal inntil videre bestå av 4 personer. • Tommy Olsen, styreleder • Eskil Ervik,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google