Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Golf- en idrett for alle Mandal Golfklubb Handlingsplan 2007 Des. 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Golf- en idrett for alle Mandal Golfklubb Handlingsplan 2007 Des. 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Golf- en idrett for alle Mandal Golfklubb Handlingsplan 2007 Des. 2006

2 Golf- en idrett for alle Målsetninger 2007 Mandal golfklubb skal arbeide etter konkrete målsettinger på følgende hovedområder: Et godt miljø for medlemmer og ansatte. Medlemsutvikling. Økonomi. Banen og treningsområder. Sportslig utvikling.

3 Golf- en idrett for alle Hovedmål Miljø. Klubben skal i 2007 være Åpen - Ærlig – Inkluderende. For å oppnå dette må:  Det gode inkluderende miljøet på banen og rundt klubbhuset videreføres av medlemmene og de ansatte.  Nye medlemmer tas godt imot og hjelpes til rette.  Klubben gi de ansatte og tillitsvalgte mulighet for kompetanseheving.  Beslutninger fattet av klubbens valgte organer respekteres.  Informasjon om klubbens drift som styreprotokoller etc. være tilgjengelige for alle.

4 Golf- en idrett for alle Hovedmål medlemsutvikling. Målsetningen er i 2007 å arbeide aktivt på følgende områder:  Målrettet arbeid mot skoler og ungdom.  Eksisterende medlemmer bør aktivt søke å få venner og bekjente med i klubben.  Markedsføring gjennom bedrifter og foreninger som besøker banen.  Markedsføring gjennom media.  Aktiv markedsføring mot hytteturister.  Godt sportslig og sosialt miljø for å beholde eksisterende medlemsmasse, samt tiltrekke oss nye.

5 Golf- en idrett for alle Hovedmål økonomi Mandal golfklubb skal gå med driftsoverskudd. Det skal budsjetteres med et netto resultat før avskrivninger på minimum 10%. For å oppnå dette må:  Medlemsmassen økes.  Arbeid mot sponsormarkedet intensiveres.  Greenfeeinntektene økes.  God budsjettdisiplin i alle klubbens avdelinger opprettholdes.  Klubbens gode dugnadsånd opprettholdes.

6 Golf- en idrett for alle Hovedmål Banen Banen med tilhørende fasiliteter skal fremstå som en estetisk perle som er i harmoni med naturen rundt. Anlegget skal gi golfere på alle nivå en god totalopplevelse. Medlemmer, sponsorer og Mandals innbyggere skal være stolte av anlegget. For å oppnå dette må:  Anlegget til enhver tid fremstå ryddig.  Estetikkutvalgets handlingsplan sluttføres.  Dårlige utslagssteder renoveres innen utgangen av 2007. Arbeid påbegynnes i 2006.  Alle utslag må ha vanning. Arbeidet påbegynnes i 2006, og sluttføres i 2007.

7 Golf- en idrett for alle Hovedmål Banen forts. •Må:  Eksisterende anlegg og maskiner vedlikeholdes og oppgraderes etter behov.  Handlingsplan for oppgradering av eksisterende 9 hull utarbeidet i 2006, Arbeid påbegynnes i 2007.

8 Golf- en idrett for alle Flere og bedre golfspillere. For å oppnå dette må:  Klubben sørge for at det til enhver tid er profesjonell instruktør tilknyttet klubben.  Yngre spillerne ha stor fokus.  Klubben sørge for muligheter for turneringsspill for de som ønsker det uansett nivå.  Klubben legge forholdene til rette for en elitegruppe.


Laste ned ppt "Golf- en idrett for alle Mandal Golfklubb Handlingsplan 2007 Des. 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google