Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultat spørreundersøkelse, april 2009 IKT-utvikling i kommunene i Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultat spørreundersøkelse, april 2009 IKT-utvikling i kommunene i Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultat spørreundersøkelse, april 2009 IKT-utvikling i kommunene i Sør-Trøndelag

2 Bakgrunn og svarprosent •Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og KS Midt-Norge ønsker å undersøke status mht ikt-utviklingen i kommunene i Sør-Trøndelag for bedre å kunne vurdere hva det regionale nivået kan bistå med på området. •Det er tatt initiativ til å etablere et eForum og det vurderes å opprette et eget regionalt IKT-program. I den forbindelse ønsker vi å utføre en kommunal kartlegging mht status på IKT-siden, samt ønsker og behov når det gjelder regional bistand. •Spørreundersøkelsen ble sendt ut til rådmenn og IT-sjefer i alle kommunene i Sør-Trøndelag. •28 svar fra 21-22 kommuner (2 anonyme) •Dobbel respons fra 7 kommuner

3 Hva har vi spurt om? •Kjennskap til nasjonal politikk, veiledningsmateriell og regionale prosjekter •Strategiarbeid mht ikt i kommunen •Organisering av ikt-drift og utvikling •Status mht infrastruktur og digitale tjenester •Kompetanseutvikling •Innretning på mulig regional bistand •Andre innspill

4 Hva sier resultatene noe om?  Egenvurdering av kommunens status mht ikt-utvikling  Indikasjoner på hva som ønskes av regional bistand  Resultatene er et godt utgangspunkt for videre diskusjon; bekrefte, konkretisere, utdype

5 Resultater

6 Nasjonal politikk og tiltak Hva er ditt forhold til Stortingsmelding 17 - IKT-meldingen? •Ikke hørt om den518% •Har hørt om den1450% •Har god kjennskap til den932% •Bruker den aktivt00% Hva er ditt forhold til KS sin strategiplan eKommune2012? •Ikke hørt om den14% •Har hørt om den1036% •Har god kjennskap til den1243% •Bruker den aktivt518% Hva er ditt forhold til KS IKT-Forum? •Ikke hørt om14% •Har hørt om det1450% •Er medlem1346% •Bruker forumet aktivt00% Hva er ditt kjennskap til IKT-veiledningsmateriell fra KS? •Ikke hørt om det414% •Kjennskap til at det finnes noe1346% •Har brukt flere veiledningshefter og oppskrifter1139%

7 Nasjonale/regionale støtteordninger Har du kjennskap til hva fylkeskommunen jobber med innen ikt-utvikling i Sør-Trøndelag? •Nei - ingen kjennskap 414% •Ja - vet om noen prosjekter eller støtteordninger 2071% •Ja - har deltatt i/fått støtte til prosjekter 414% Har kommunen deltatt i noen nasjonale ikt- prosjekter? •Ja1657% •Nei1139% •Vet ikke14%

8 Strategiplaner 1

9 Strategiplaner 2

10 Organisering av ikt-drift og utvikling

11 Samarbeid og rekruttering

12 Egenvurdering status 1 – budsjett og bredbånd

13 Egenvurdering status 2 – digitale tjenester

14 Egenvurdering status 3 – nettsider og kompetanse

15 Egenvurdering status 3 – kompetansetiltak

16 Egenvurdering status 4 – kompetansetiltak

17 Innretning regional bistand – type oppgaver

18 Innretning regional bistand – tematiske områder


Laste ned ppt "Resultat spørreundersøkelse, april 2009 IKT-utvikling i kommunene i Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google