Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EIKLI SKOLES PLATTFORM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EIKLI SKOLES PLATTFORM"— Utskrift av presentasjonen:

1 EIKLI SKOLES PLATTFORM

2 EIKLI SKOLES PLATTFORM HAR 5 BEIN:
Beinene er: PROFILERINGSBEINET MEDARBEIDERUTVIKLINGSBEINET STRUKTURBEINET LEDELSESBEINET DET PEDAGOGISK-METODISKE BEINET

3 SELV OM PROFILERINGSBEINET faller Plattformen står! MEDARBEIDERUTVIKLINGBEINET faller.... Plattformen står!! STRUKTURBEINET faller Plattformen står!!!

4 SELV OM LEDELSESBEINET faller Plattformen står!!!! MEN DERSOM DET PEDAGOGISK-METODISKE BEINET faller PLATTFORMEN RISTER!!!!! PLATTFORMEN VAKLER!!!!!! PLATTFORMEN FALLER!!!!!!!

5 DET VILLE VI IKKE TA SJANSEN PÅ. DERFOR BESTEMTE VI OSS I VINTER FOR Å FINNE DEN RØDE TRÅDEN. For å bygge skolens plattform fra bunnen av

6 Vi sa: Vi skal arbeide for å danne en felles plattform, felles forståelse, felles helhetssyn hos de tilsatte på Eikli skole. Dette er jobb nr. 1.

7 Vi har vært enige om at for å skape et godt samarbeidsklima skal vi:
Respektere hverandres ønsker og behov, ikke kritisere eller være negativ, men komme med konstruktiv tilbakemelding. Lytte til og respektere andres idéer og meninger. Ikke snakke nedsettende om noen. Respektere og være positiv til avgjørelser som er tatt i kollegiet. Lytte til konstruktiv kritikk og være villig til å gjøre endringer om det er nødvendig. Være positiv og lojal utad, og ta opp saker jeg lurer på internt.

8 Det var et viktig skritt i byggingsarbeidet vårt.
Og i dag skal vi fortsette med arbeidet som skal gå gjennom ”marg og bein” på alle på Eikli! Og vi trenger .....

9

10

11

12 Og det er det Anita, Jorunn, Thor Egil og Kristin
Mona, Kirsten K., Eldrid og Viktorija Torill, Kirsten S., Per Helge og Gudveig Nina, Inger Johanne, Turid og Eilin Unni, Marit M. Randi og Tor Ola, Marit B., Mette og Corry som skal gjøre! VI ØNSKER HVERANDRE LYKKE TIL!!

13

14 Og hvordan gikk det videre?
Vi jobbet og vi jobbet den 4. januar! Vi drøftet hva vi legger i begrepet læring. Vi drøftet de forutsetningene vi mener må være til stede for at vi skal oppnå læring. Vi drøftet hva som må til, hva som må ligge i bunnen hos oss for at vi skal oppnå dette.

15 Vi var enige om disse forutsetningene:
Være en tydelig leder som kan skape en god atmosfære og arbeidsro i klasserommet. (13) Tydelige krav til elevene og foreldrene. (13) Godt, trygt og inspirerende læringsmiljø for elever og lærere. (10) Godt kjennskap til den enkelte elevs behov som fører til faglig og personlig utvikling. (8) Rammefaktorer-fysiske (bra klasserom, oppdaterte bøker, digitale hjelpemidler,..)

16 Og så på’n igjen den 15. januar:
Drøftingen denne kvelden tok utgangspunkt i de 5 punktene fra 4. januar, og det var enighet om at ”Være en tydelig leder som kan skape en god atmosfære og arbeidsro i klasserommet” var det viktigste å starte med. Alle gruppene jobbet med liv og lyst, og vi avsluttet med at alle gruppene la frem sine meninger om hva som kjennetegner en tydelig leder

17 Evalueringen sa: God pizza. Lett å bli engasjert. God struktur.
Morsom arbeidsfordeling i v-gruppen. Mindre slitsomt enn antatt. Lurt med grupper, alle får sitt. Fine grupper, gruppestørrelse. Viktig tema.

18 Neste milepæl var 26. februar.
Da allierte v-gruppen seg med Ann Elisabeth Gunnulfsen som tok utgangspunkt i: Sosiokulturell læring og dialogen som redskap. Praksisfellesskap og lærende team. Læringssamtalen. Aksjonslæring/aksjonsforskning i praksisfellesskapet.

19 Ann Elisabeth var også innom:
* Skygging og speiling. * Glasstakperspektivet på egen praksis. * Refleksjon omkring egen praksis i lys av teori.

20 Selv sa vi at en tydelig leder
har et positivt elevsyn, ser elevens potensiale, er vennlig og viser respekt. skaper gode betingelser for læring ved å være raus, redelig, reflekterende og robust. tør å bli ledet og slippe taket, er fleksibel, aksepterer og lager rom for flere voksne ledere i gruppen, og kan ta upopulære avgjørelser. har et bevisst forhold til sitt eget språk, kroppsspråk, stemmebruk, hvordan man kommuniserer og er engasjert. har faglig trygghet , er trygg forøvrig, er godt forberedt, kan formidle kunnskap og verdier, er systematisk og ryddig.

21 Siste planleggingsøkt, 8. april:
Overskriften denne kvelden var: NÅ MÅ VI BLI MER KONKRETE!! Etter kvelden satt vi igjen med 9 punkter som skal ligge i bunnen for arbeidet vårt:

22 En tydelig lærer/en tydelig leder
Vise interesse for hver enkelt elev / hvert enkelt barn hver dag, d.v.s. snakke med hver elev / hvert barn, ha blikkontakt og for eksempel håndhilse. Teamlederne skal utnytte teammedlemmenes fagkompetanse mest mulig. Lytte til, og snakke med elevene / barna og deres foresatte. Felles opplevelser og godt kollegialt forhold fører til bedre atmosfære. For å kunne slippe taket må vi innarbeide gode rutiner: Hilse, dagsplan, tydelige mål, mestringsoppgaver, trygghet i gruppen.

23 6. Være forutsigbare. (Rutinene våre. ) 7
6. Være forutsigbare. (Rutinene våre.) 7. Utarbeide tydelige regler og konsekvenser sammen med elevene / barna, og følge dette opp. 8. For å kunne lage rom for flere voksne / ledere i gruppen må vi ha et godt forarbeid, godeplaner og god kjemi. 9. Ha tro på elevenes / barnas potensiale både faglig og sosialt, for eksempel IUP.

24 Det var vårens ”vakreste eventyr” !
Hva synes dere? Lyktes vi? Ble vi konkrete nok? Har vi en god forståelse av hva som kjennetegner en tydelig lærer / en tydelig leder?


Laste ned ppt "EIKLI SKOLES PLATTFORM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google