Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Multippel Sklerose Nasjonale faglige retningslinjer Kjell-Morten Myhr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Multippel Sklerose Nasjonale faglige retningslinjer Kjell-Morten Myhr"— Utskrift av presentasjonen:

1 Multippel Sklerose Nasjonale faglige retningslinjer Kjell-Morten Myhr
Norwegian MS Competence Centre Department of Neurology Haukeland University Hospital & Department of Clinical Medicine, University of Bergen Bergen, Norway

2 Interessekonflikter Farmasøytisk industri: MS-forbundet:
Mottatt forelesningshonorar, forskningsmidler (forvaltet av Innovest AS, Haukeland universitetssykehus), dekning av utgifter for deltakelse på vitenskapelige kongresser eller deltatt i studier for utprøving av legemidler i regi av Bayer, Biogen Idec, GlaxoSmithKline, Merck Serono, Novartis og sanofi-aventis. MS-forbundet: Er leder i MS forbundets fagråd og er norsk representant i medisinsk og vitenskapelig fagråd for The Multiple Sclerosis International Federation.

3 Nasjonal arbeidsgruppe

4 Presentasjon Kort om MS Diagnose Behandling Utfordringer

5 Multippel Sklerose Trapp B, Mørk SJ, Bø L. et al. NEJM 1998

6 Norge Unge; 20-40 års alder Dobbelt så mange kvinner
Prevalens: /105 Insidens: /105/år Totalt: ~ 8000 pasienter Nye per år: ~

7 Alvorlig sykdom Etter 10 år: 12% i rullestol
Etter 10 år: 30% ganghjelpemidler Etter 15 år: 54 % med uføretrygd Leveutsikter: Redusert med 8-10 år Myhr et al. 2001

8 Diagnose SYKEHISTORIE & KLINISK UNDERSØKELSE MR SPINALVÆSKE

9 Tidlig diagnose Klinisk isolert syndrom CIS MRI-Gd+ MRI

10 Tidlig diagnose Klinisk isolert syndrom Klinisk sikker MS CIS CDMS
MRI-Gd+ MRI

11 Tidlig diagnose Klinisk isolert syndrom Klinisk sikker MS CIS+ CDMS
MRI-Gd+ MRI MR-MS

12 Tidlig diagnose Klinisk isolert syndrom Klinisk sikker MS CIS+ CDMS
MRI-Gd+ MRI NY MR-MS MR-MS

13 Tidlig diagnose; CIS+MS
Venstresideig tåkesyn og smerter ved bevegelse av øyet Polman et al. Ann Neurol 2010

14 Diagnosekriterier Polman et al. Ann Neurol 2010

15 MR; disseminert i lokalisasjon
Polman et al. Ann Neurol 2010

16 MR; disseminert i tid Polman et al. Ann Neurol 2010

17 Attakkbehandling

18 Attakkbehandling Indikasjon
Ethvert sikkert attakk (symptomer > 1-2 døgn) med signifikant funksjonssvikt og infeksjon utelukket Behandlingsstart så raskt som praktisk mulig (1-2 uker) Metylprednisolon 1000mg iv. per dag i 3-5 dager Peroral nedtrapping kan vurderes Plasmaferese kan vurderes ved svært alvorlige attakker

19 Effekt Raskere remisjon! Forebygger ikke nye attakker!
Ikke bedre remisjon !(?)

20 Kan vi oppnå bedre effekt?
?? Tidlig og aktiv behandling ?? Trapp B, Mørk SJ, Bø L. et al. NEJM 1998

21 Sykdomsmodulering

22 Sykdomsmodulering

23 Førstelinjebehandling
CIS med multiple MR lesjoner og positiv CSF. Attakkvis MS med attakk siste år. SPMS med fortsatt attakker. ~ 30% reduksjon i årlig attakkrate ~ 30-40% reduksjon i utvikling av permanent uførhet ~ opptil 80% reduksjon nye MR - kontrastlesjoner

24 Førstelinjebehandling
Avonex® (IFNB-1a) i.m. x 1 per uke CIS - RRMS Betaferon® (IFNB-1b) s.c. x 3,5 per uke CIS – RRMS - SPMS Extavia® (IFNB-1b) s.c. x 3,5 per uke CIS – RRMS - SPMS Rebif® (IFNB-1a) s.c. x 3 per uke CIS – RRMS - SPMS Copaxone® (Glatirameracetat) s.c. x 7 per uke CIS – RRMS

25 Tid for ”nulltoleranse”?

26 Andrelinjebehandling
Funksjonsnedsettende attakk i løpet av ett år med førstelinjebehandling og typiske MR-funn Alvorlig debuterende attakkvis MS med  2 attakk siste år og signifikant økning av MR lesjoner Intoleranse for førstelinjepreparater ~ % reduksjon i årlig attakkrate ~ opptil 55 % reduksjon i utvikling av permanent uførhet ~ opptil 90% reduksjon nye MR - kontrastlesjoner

27 Andrelinjebehandling
Tysabri® (natalizumab) i.v. x 1 hver 4. uke RRMS Risikostratifisering; PML JC-virus screening - årlig hos JCV-negative pasienter Gilenya® (fingolimod) p.o. x 1 per dag RRMS Risikostratifisering; hjertesykdom; maculaødem Hjerteovervåkning ved oppstart Øye-kontroll etter 3 mndr.

28 Utfordringer Tidlig diagnose & behandling
Aktiv strategi i forhold til attakkbehandling og justering/endring av sykdomsmodulering Risikostratifisering ved andrelinjebehandling Symptomatisk behandling, trening og rehabilitering

29 Behandlingstilbud og diagnostikk styrer
Hjerneinfarkt: Dager/Timer  minutter MS: Måneder/Uker  dager

30 Utfordringer Gjennomslag og resurser for kronikerbehandling
Behov for organisering av ”MS-klinikk” i nevrologiske avdelinger

31 Takk for oppmerksomheten
Elektronisk Norsk MS register & biobank Nasjonal oppstart; Solstrand april 2012


Laste ned ppt "Multippel Sklerose Nasjonale faglige retningslinjer Kjell-Morten Myhr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google