Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SMITTVERNSHÅNDTERING 2010/11

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SMITTVERNSHÅNDTERING 2010/11"— Utskrift av presentasjonen:

1 SMITTVERNSHÅNDTERING 2010/11
SAMHANDLINGSPROSJEKTET Bjerke bydel og akuttpsykiatrisk avdeling ved OUS Ullevål SMITTVERNSHÅNDTERING 2010/11

2 Prosjektgruppe Deltakere:
Erik Jørgensen , psykiatrisk sykepleier, post1 (prosjektleder) Tanja M. Zakariassen, sykepleier, post 1 Lars Christian Berentzen, lege, post 3 Lillan Stokke , spesialrådgiver ( koordinator HMS og hygiene) adm Kathinka Wiig , sykepleier (verneombud ) post 3

3 Resultatmål ”Sikre forsvarlig håndtering av pasienter fra Løren transittmottak med behov for akuttpsykiatriske tjenester, der det er høy risiko for smitte, spesielt der det foreligger mistanke om, eller er diagnostisert multiresistent tuberkulose (MRTb). Legge til rette for gjensidig løsning av sammensatte tjenestebehov der igangsatt utredning, behandling og oppfølging av pasienter med behov for akuttpsykiatrisk hjelp og smittsomme sykdommer står sentralt”

4 Presisering Kartlegging av antall tilfeller per år av pasienter over 18 år med smittsomme sykdommer og behov for akuttpsykiatrisk hjelp Vurdere behov for luftsmitteisolat Planlegge smitterisiko undervisning

5 Kartlegging Tidligere Løren transittmottak og HERO
HEAS (helsekontor for asylsøkere) ved Løren asylmottak Tanum asylmottak Tuberkulosekoordinator ved OUS Aker Lokalt på OUS Ullevål: Infeksjonsmedisinsk avdeling Sykehushygeniker Hygienesykepleier Tuberkulosekoordinator

6 Oslo kommunale legevakt-enhetsleder/medisinsk faglig rådgiver
Bjerke bydel, avdeling psykisk helse Smittevernskonferanse i regi av fylkesmannen i Oslo

7 Resultat Svært liten sjanse for pasienter med samtidig aktiv TB og akuttpsykiatrisk sykdom trengende innleggelse. Ikke noen tilfeller registrert de siste 6 årene Pas med andre smittsomme sykdommer (MRSA, hepatitt, HIV etc.) har vi i dag allerede gode rutiner på og heller ikke noe som tyder på at dette vil øke

8 Anbefalinger Ikke nødvendig å bygge og etablere luftveisisolat på akuttpsykiatrisk avdeling Ikke nødvendig for akuttpsykiatrisk avdeling å utarbeide spesifikke prosedyrer for smittebehandling av TB Ikke nødvendig med opplæring av eget smitteteam som følger pasienten ved innleggelse på isolat ved infeksjonsmedisinsk avdeling

9 Etablert avtale med infeksjonsmedisinsk avdeling:
Tverrfaglig undervisning om smittehåndtering og flerkulturell forståelse Etablert avtale med infeksjonsmedisinsk avdeling: Behandler pasient på isolat der Eventuelt med bistand i fra personale på akuttpsykiatrisk avdeling

10 Smittevernsundervisning
Gjennomførte 10.mars’11 et halvdagsseminar for Bjerke bydel, Josefinesgate DPS og akuttpsykiatrisk avdeling med foredragsholdere: Avdelingssykepleier Marianne Bendixen oj Tonje Vågårøy fra HERO Overlege Anne Maagaard ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved OUS Ullevål …og en trubadur

11 På bakgrunn av halvdagsseminar er det nå opprettet nye prosedyrer for MRSA på mottak

12 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "SMITTVERNSHÅNDTERING 2010/11"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google