Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Module 2: Fundamentals of Corporate Investment Decisions

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Module 2: Fundamentals of Corporate Investment Decisions"— Utskrift av presentasjonen:

1 Module 2: Fundamentals of Corporate Investment Decisions
Hvordan ser vi på bedriften i ”Finance”? Investeringsbeslutninger i bedrifter uten gjeld Investeringsbeslutninger i bedrifter med gjeld Hva bestemmer aksjeverdien i børsnoterte selskaper? Forholdet mellom aksjekurs og P/E-ratio Modul 2

2 Finansfunksjonen i en bedrift
Modul 2

3 Særtrekk ved egenkapitalen i børsnoterte selskaper
Residual claim - residualbestemt krav, ikke kontraktfestet beløp Limited liability - begrenset ansvar Last in queue - sist i køen, aksjonærene mottar sin andel av kontantstrømmen etter at alle andre interessenter har fått sin andel Modul 2

4 Hva bestemmer aksjekurser ?
Aksjekursen er alltid nåverdien av framtidige kontantstrømmer til eierne Kontantstrømmen til eierne består av dividende og eventuell salgssum Prinsipielt vil markedsverdien bare avhenge av framtidige dividender! Modul 2

5 Verdsetting av aksjer Pris = nåverdi av alle fremtidige dividender

6 Verdsetting med konstant dividende
Hvis dividendene er konstante, er aksjekursen nåverdien av dividendene i det uendelige: Modul 2

7 Verdsetting av aksjer, forts.
Hvis dividendene vokser med en konstant faktor, kan dividendeverdi modellen (DVM) brukes for å prissette en aksje: hvor Div1 er neste periodes dividende: Div1 = Div0 (1 + g) Denne modellen kalles ofte Gordon modellen Modul 2

8 Gordon modellen Anta at et selskap betaler utbytte på kr 30 pr. aksje. Hvis forventet økning er 5 % årlig og diskonteringsrente er 12 %, hva er aksjekursen? Modul 2

9 Gordon modellen Løsning Finn først dividende i neste periode
Finn så aksjekursen E0 = 31,5 / (0,12 – 0,05) = 450 Modul 2

10 Investeringer i gjeldfritt selskap
Investering på gir uendelig kontant-strøm på , 10 % diskonteringsrente NPV = (50 000/0,1) = Bedriftens totalverdi øker med , mens aksjonærformuen øker med (= NPV) Aksjonærene kunne, dersom prosjektet ikke ble gjennomført, motta i utbytte. Nettoøkning i formue = Modul 2

11 Investeringer i gjeldfritt selskap
Hvis investeringen ble finansiert med ny aksjekapital, kan utbytte kr utbetales til gamle aksjonærer Av verdiøkningen på vil nye aksjonærer gjøre krav på Økningen i formue for gamle aksjonærer er uansett Viktig - finansiering påvirker ikke NPV Modul 2

12 Endring i aksjonærformue
Modul 2

13 Finansiering og NPV Cheetah er 100 % egenkapital finansiert, med nytt prosjekt med NPV = og investeringsutgift = Hvordan finansiere prosjektet ? Nye aksjonærer ? Bruke penger som ellers kunne vært utbetalt som dividende til eksisterende aksjonærer Modul 2

14 Cheetah i dag Cheetah har utestående aksjer med kurs 100, dvs. verdi er Prosjektet vil øke selskapsverdi med , men NPV Økt aksjekurs / = 3,50 det vil si til 103,50 Modul 2

15 Cheetah - eksisterende aksjonærer finansierer prosjekt
Dividende betales ikke ut, hver aksjonær går glipp av 10 Markedet vil verdsette Cheetah til med prosjektet, det vil si mer enn tidligere Aksjekursen vil øke fra 100 til 113,50 Aksjonærer ”taper” 10 i utbytte, men kurs øker 13,50 - netto = 3,50 Modul 2

16 Cheetah - nye aksjonærer finansierer prosjekt
Selskapet selger aksjer for Alle aksjene må være verdt , slik at eksisterende aksjonærer eier aksjer for = Med ”gamle” aksjer blir kursen / = 103,50, slik at formuen øker med 3,50 (samme som NPV) Modul 2

17 Finansiering er irrelevant
Modul 2

18 Lynx har gjeld Identiske prosjektdata, men Lynx finansierer prosjektet slik Lån Aksjonærer (kansellert dividende) Hvis selskapets totalverdi vil øke med og gjelden øker med må egenkapitalen øke med = Siden aksjonærene ikke har fått dividende på som de ellers kunne fått, øker deres formue med = Modul 2

19 Lynx med gjeld Igjen - finansieringen av prosjektet påvirker ikke aksjonærenes formue Modul 2

20 Price/Earnings (P/E) Hva er tolkningen av P/E?
P/E høy = er aksjen dyr? P/E lav = er aksjen billig? Læreboka bruker tre eksempler; Cheetah, Ocelot og Win-Lose for å illustrere at man må være varsom med tolkningen av PE Modul 2

21 Price/Earnings (P/E) - Cheetah
Cheetah: Anta E = 10 og P = 100, dvs. P/E = 10. Diskontering (re) = 0,1 dvs. P = 10/0,1 = 100. Hele E utbetales som dividende Grei tolkning - P/E er den inverse av diskonteringssatsen, dvs 1/re = 1/0,1 = 10. Modul 2

22 Price/Earnings (P/E) - Ocelot
Anta at re = 0,1, E = 10 og P = 100, dvs P/E = 10. Anta at 70 % av E deles ut i dividende, dvs. payout ratio = 0,7, og at utbetalingene øker med 3 % i året (g = 0,03) P/E = Payout ratio/(re - g) = 0,7/(0,1-0,03) = 10 Hva er tolkningen av P/E? Modul 2

23 Oppsummering P/E P/E avhenger av: Framtidig dividendemønster
P/E er ikke noe annet enn forholdet mellom nåverdien av all framtidig dividende og forventet fortjeneste i dag P/E har et meget komplekst informasjonsinnhold (se til høyre) For enkelte selskap med konstantvekst kan P/E si noe om framtidig lønnsomhet, Men: Generelt bør en være varsom med P/E-brøker når en skal prognostisere i aksjemarkedet P/E avhenger av: Framtidig dividendemønster Payout-ratio Risiko Forventet regnskapsmessig fortjeneste Modul 2


Laste ned ppt "Module 2: Fundamentals of Corporate Investment Decisions"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google