Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplaner Forskrift Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning Beskriver hva lærlingen skal kunne mestre ved avsluttende fagprøve Dynamiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplaner Forskrift Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning Beskriver hva lærlingen skal kunne mestre ved avsluttende fagprøve Dynamiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplaner Forskrift Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning Beskriver hva lærlingen skal kunne mestre ved avsluttende fagprøve Dynamiske og fremtidsrettede

2 Kompetansemål i læreplanene
Planlegge i kompetansemålet menes: Lærlingen skal, ut i fra arbeidsordre: Kunne administrere Velge riktig verktøy, materielle Beregne tidsforbruket av eget arbeid Christine legger inn

3 Læreplan Energimontør
Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning Læreplanens formål Utvikle system, sikkerhets- og utstyrsforståelse Utvikle evnen til å tenke helhetlig

4 Energimontør - Hovedområde 1 Overføring av elenergi
Montasje og ombygging på lav – og høyspenningsanlegg for linje, kabel, fordelings- og transformatorstasjoner, komponenter for nyanlegg, som apparat- styrings- og dataanlegg, og bruk av tilhørende utstyr og verktøy. Integrert i dette inngår helse, miljø og sikkerhet, person- og elsikkerhet, Christine legger inn

5 Energimontør - Hovedområde 2 Drift, vedlikehold og styringssystemer
Drift, vedlikehold, feilsøking, overvåking, beredskap og målinger i fordelingsnett, utbedring av førstelinjefeil på linjenett, fordelingsanlegg og transformatorstasjoner. Integrert i dette inngår HMS, person- og elsikkerhet

6 Læreplan Energioperatør
Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning Læreplanens formål Utvikle system, sikkerhets- og utstyrsforståelse Utvikle evnen til å helhetlig planlegging Fremme bedre miljømessig utnyttelse av naturressursene

7 Energioperatør - Hovedområde 1 Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold
Hovedområdet omfatter drifting av produksjonsanlegg, funksjonstesting, feilsøking, gjenoppretting av drift, daglig vedlikehold, skifte ut gammel komponent med ny tilsvarende Integrert i dette inngår HMS, person- og elsikkerhet Christine legger inn

8 Energioperatør - Hovedområde 2 Oppgradering og fornyelse
Hovedområdet omfatter utvikling og oppgradering og på et bestående produksjonsanlegg, utskifting av komponent med ny av bedre kvalitet, eller ny teknologi samt nyutbygging Integrert i dette inngår HMS, person- og elsikkerhet

9 Operasjonalisering av kompetansemål
Handler om Bryte ned kompetansemålene til mindre omfattende mål – læringsmål Bransjestandard Knytte læringsmål til konkrete arbeidsoppgaver/læringsoppgaver To begrep i læringsmål: Kjenne til Bli informert om, og/ eller vist de viktigste funksjonene for et system, en komponent eller verktøy uten å kunne forstå eller bruke disse fullt ut. Manglende håndverkmessig gjennomføringsevne Kunne Forstå et system, en komponents virkemåte og bruke riktig verktøy for å utføre en bestemt type arbeid. Håndverkmessig gjennomføring av arbeid


Laste ned ppt "Læreplaner Forskrift Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning Beskriver hva lærlingen skal kunne mestre ved avsluttende fagprøve Dynamiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google