Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bridgetinget 5. juni 2010 Program Bridgetinget den 5. juni 2010 •NBF i 2008 – 2010 og framover •Hovedutfordringer framover – Bridge for Alle og Bridge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bridgetinget 5. juni 2010 Program Bridgetinget den 5. juni 2010 •NBF i 2008 – 2010 og framover •Hovedutfordringer framover – Bridge for Alle og Bridge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bridgetinget 5. juni 2010 Program Bridgetinget den 5. juni 2010 •NBF i 2008 – 2010 og framover •Hovedutfordringer framover – Bridge for Alle og Bridge som Sport •Forslagene til tinget •Presentasjon av utvalgenes tiltaksplaner for kommende periode •Utvalget for medlemskontakt •Utvalget for internasjonal virksomhet •Utvalget for turneringsvirksomhet •IKT-strategi

2 Bridgetinget 5. juni 2010 Innledning Bridgetinget 2010 NBF i 2008 – 2010 og framover

3 Bridgetinget 5. juni 2010 Bridgetinget 2008 •Forespørsel fra NBF Østfold •Kontrollkomiteen

4 Bridgetinget 5. juni 2010 Klubblagsaken •17.12.2008 8 spillere utestengt ut 2009. •12.02.2009 Domskomiteen stadfestet vedtaket etter ankebehandling. •April Søknad om benådning. •06.05.2009 Styret benådet spillerne på Heimdal BK1 og Heimdal BK 7 med virkning fom 1. september

5 Bridgetinget 5. juni 2010 Medlemsutvikling – status 1. juni 2010 Årsskiftet 2007/08: Totalt 10 383 Årsskiftet 2008/09: Totalt 9 715 Årsskiftet 2009/10: Totalt 9 460 Status pr 1.juni 2010:Totalt 9 659 Antall klubber: 410 Standard 7 586 Standard m/lisens 1 343 Junior 136 Junior m/lisens 16 K medlem 578 Sum pr 1. juni 2010 9 659

6 Bridgetinget 5. juni 2010 Turneringsvirksomheten 09/1008/0907/0806/07 SM473 lag472 lag477 lag480 lag SMD23 lag 30 lag31 lag NM klubblag295 lag290 lag301 lag328 lag Bedrifts NM19 lag15 lag16 lag20 lag MP-treff1445 par1258 par1463 par1709 par

7 Bridgetinget 5. juni 2010 Bridgetilbudet Bridge for alle og Bridge som sport •For å tydeliggjøre hvilke målgrupper tilbudene våre er rettet mot, så vil tilbudene i større grad bli gruppert innenfor de to konseptene; Bridge for alle og Bridge som sport. I tillegg vil Bridge på internett bli et tilbud og rekrutteringskilde for begge konseptene. Bridge på internett Bridge som sport Bridge for alle Norsk Bridgeforbund

8 Bridgetinget 5. juni 2010 Bridge som Sport •Bridge som sport vil ha det spillemessige og kvalitet i fokus, og vil i ligne mye på dagens tilbud. •Tilbudet vil bestå i NM, Seriemesterskapet, bridgefestivalen, kretsmesterskap, regionalmesterskap, klubbmesterskap, helgeturneringer definert som sport mv. •Det vil være fokus på turneringsreglement, profesjonelle arrangement, alkohol- og røykeforbud, relativt høyt antall spill. •Tilrettelegge for talentutvikling for å rekruttere både til landslagene og satsing på toppbridge.

9 Bridgetinget 5. juni 2010 Bridge for Alle •Bridge for alle vil ha det sosiale i fokus, arrangementer og tilbudet litt ”løsere i kanten”, færre spill, og turneringene gjerne i kombinasjon med andre tilbud. •Selve turneringene vil være av kortere varighet, med relativt få spill, en enklere og billigere måte å organisere turneringen. •Kurstilbud innenfor spille- og meldeteknikk, informasjon om forbundet, turneringsformer mv •Det skal være et sosialt tilbud som binder arrangementet sammen som f.eks kveldsspilling, felles middag, dans, kulturarrangement mv.

10 Bridgetinget 5. juni 2010 Bridge for Alle •Samarbeid med turneringsarrangører – NBF og private arrangører –Hovedmålsettingen er å få flere medlemmer i NBF •Noen egne tilbud i NBF-regi –Bridge i utlandet –Bridgefestivalen, Nybegynnerfestival –Fjellbridge, bridge ved sjøen, mv •Det viktigste er nok hva som skjer i klubbene – samarbeid mellom klubber og nye klubber •Per Watz vil komme mer inn på dette i eget innlegg

11 Bridgetinget 5. juni 2010 Bridge på internett •Bridge på internett vil bli benyttet aktivt for å rekruttere til bridgen, både klubbene og forbundets øvrige tilbud. •Som en del av samarbeidet med de øvrige nordiske bridgeforbundene, så jobbes det med å etablere en bridgeklubb på nett og et opplæringstilbud på nett

12 Bridgetinget 5. juni 2010 Tidligere utvalg •Utvalget for internasjonal representasjon •Turnerings- og mesterpoengordningen •Lovutvalget •Utvalget for Nordkalottmesterskapet •Utvalget for Norsk Bridge •Utvalg for rekruttering og opplæring •Ungdomsutvalget •Utvalget for Norsk Bridgefestival

13 Bridgetinget 5. juni 2010 Ny utvalgsstruktur fra 2009/2010 Forbundsstyret Arbeidsutvalget Turnerings- og lovutvalget Utvalg for Internasjonal representasjon Utvalg for Medlemskontakt Omfatter følgende områder; Landslagene Talentutvikling Omfatter følgende områder; Turneringsvirksomhet Mesterpoengordningen Norsk Bridgefestival Lovsaker Opplæring turneringsledere Nordkalottmesterskapet Omfatter følgende områder; Ungdom Utdanningsvirksomhet (bridgelærere og kursmateriell) Kontakt med medlemmer, klubber og kretser Medlemsbladet Norsk Bridge Medlemsfordeler Nordisk Standard Organisasjonsutvikling Intern informasjon

14 Bridgetinget 5. juni 2010 Administrasjonen •Administrasjonen får tilsvarende organisering med hovedoppgaver innen: –Harald Skjæran: Turnerings- og lovsaker –Marianne Harding: Rekruttering, opplæring og profilering –Sten Bjertnes: Internasjonal representasjon

15 Bridgetinget 5. juni 2010 Eva Flått Utvalg for Medlemskontakt Forbundsstyret 2008 - 2010 Utvalgslederne Heidi Berre Paulsen Utvalg for Internasjonal virksomhet Sigmund Bakke Utvalg for Turneringsvirksomhet

16 Bridgetinget 5. juni 2010 Forbundets administrasjon Generalsekretær Rune Handal Fagsjef Harald Skjæran Konsulent Sten Bjertnes Konsulent Marianne Harding

17 Bridgetinget 5. juni 2010 Komiteene Tolle Stabell Leder Domskomiteen Asbjørn Davidsen Leder Disiplinærkomiteen Øyvind Ludvigsen Leder Kontrollkomiteen Jan Olav Røseng Leder Valgkomiteen

18 Bridgetinget 5. juni 2010 Norsk Bridgefestival Inger Hjellemarken Festivalgeneral Gunn Tove Vist Markedsansvarlig

19 Bridgetinget 5. juni 2010 NBF framover •Turneringsvirksomhet •Internasjonal virksomhet •Rekruttering, opplæring, medlemskontakt •Informasjon, kommunikasjon og markedsføring

20 Bridgetinget 5. juni 2010 Informasjon og kommunikasjon •Norsk Bridge videreutvikles som et bridgemagasin med 4 utgaver pr år. •Norsk Bridge mottas elektronisk av de som ønsker det. •Videreutvikle hjemmesidene slik at det er hovedkanalen for debatt, resultatservice, løpende informasjon på hjemmesidene (blogg, nyhetssider mv) •Nyhetsbrev til klubber og kretser jevnlig. •SMS-tjeneste •Organisasjonsdager årlig og kretskonferanser

21 Bridgetinget 5. juni 2010 Samarbeid med Bridge i Norge Vært ett møte og to – tre samtale med Boye Brogeland Det jobbes videre etter følgende linjer: •NBF legger om profilen til Norsk Bridge noe slik at bladet har mer karakter av et bridgemagasin rettet mot den jevne klubbspiller og medlem i forbundet. •Norsk Bridge skal bringe info fra NBFs turneringsvirksomhet, landslagenes deltakelse mm, men ikke nødvendigvis i samme dybde som i Bridge i Norge. •Bridge i Norge rendyrkes fortsatt som et fagblad med bredere og mer omfattende referat fra turneringsvirksomhet samt større dybde i analyser etc. •Begge bladene kan gjerne profilere hverandre og vise til innslag i hverandres blad. •Redaktørene sørger for jevnlig kontakt slik at man sikrer dialog om videre utvikling. Per Watz deltar fra Styret i NBF som koordinator. •Det bridgeinteresserte Norge er tjent med to gode bridgemagasiner som komplementerer og utfyller hverandre.

22 Bridgetinget 5. juni 2010 Markedsføring •Profilering i media •Jobber for å få en fast spalte – bygge profiler •Markedsføre turneringstilbudet – Bridge som Sport og Bridge for Alle •Medieopplegg knyttet til landslagene •Et internasjonalt mesterskap i Norge •Oppsøke klubber som ikke er medlemmer •Årlige vervekampanjer •SMS- og mailtjeneste

23 Bridgetinget 5. juni 2010 Møte med Kulturdepartementet 3.juni •Søker om statsgaranti for et jr-EM i 2013 og åpent EM i 2015 •Målet er at Norge dermed vil være verter for internasjonale mesterskap fire år på rad: •2013: Jr-EM i bridge •2014: Sjakk - OL i Tromsø •2015: Åpent EM i bridge •2016: Ungdoms – OL på Lillehammer •Fortløpende dialog med kulturdepartementet, for å berede grunnen for at NBF skal bli en støtteberettiget organisasjon over Statsbudsjettet

24 Bridgetinget 5. juni 2010 Ny IKT-strategi •NBF er i gang med å implementere en ny IKT-strategi –Standard administrativ programvare –WEB-baserte løsninger –Robuste løsninger og fagmiljøer –Turneringsadministrasjon baseres på det svenske systemet Ruter •Kom ikke i havn med samarbeidsavtale med BK2000 –Integrasjoner mellom systemene og medlemsdatabasen •Mer detaljert orientering v/ Sigmund Bakke

25 Bridgetinget 5. juni 2010 Økonomi •God økonomistyring og kontroll •Overskudd både i 2008 og 2009 •Egenkapital – målsetning 4 millioner i 2009 •Medlemskontingenter utgjør basisfinansieringen •Utfordring: –Overskuddet er knyttet til momskompensasjon, bortfall av automatinntekter og renteinntekter som utgjør ca 1 mill kroner

26 Bridgetinget 5. juni 2010 Forbundets verdigrunnlag Som det fremgår av vedtektene så er forbundets formål følgende: •- Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati. •- Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø

27 Bridgetinget 5. juni 2010 Forbundets verdigrunnlag •Bedre administrative rutiner •Mange av sakene i displinærkomiteen er kombinasjoner av alkohol og vold •Styret ønsker å sette dette på dagsorden, og signalisere at denne type saker skal det være nulltoleranse mot og at ved gjentatte forseelser bør det være klare reaksjonsmønster. •Økt fokus på forbundets verdigrunnlag som er nedfelt i formålsparagrafen •Verdier og etikk kan gjøres stort og høytsvevende, men det er i det dagligdagse et spørsmål om hvordan vi opptrer mot hverandre. For å øke medlemstallet er dette viktige spørsmål, og styrets oppfordring er at medlemmene i den enkelte klubb tenker igjennom hvordan det er i min klubb, og hva jeg kan bidra med for å få et bedre klubbmiljø

28 Bridgetinget 5. juni 2010 Bridge for Alle og Bridge som Sport


Laste ned ppt "Bridgetinget 5. juni 2010 Program Bridgetinget den 5. juni 2010 •NBF i 2008 – 2010 og framover •Hovedutfordringer framover – Bridge for Alle og Bridge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google