Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEDRIFTSANALYSEN DELES I EN INTERN OG EN EKSTERN DEL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEDRIFTSANALYSEN DELES I EN INTERN OG EN EKSTERN DEL"— Utskrift av presentasjonen:

0 Beregnet på etablerte bedrifter og bedriftsbesøk
Forslag til mal for Bedriftsanalyse Beregnet på etablerte bedrifter og bedriftsbesøk

1 BEDRIFTSANALYSEN DELES I EN INTERN OG EN EKSTERN DEL
Eksterm Analyse Faktorer som bare gjelder bedriften, og som den derfor har stor inn-virkning på Faktorer som gjelder flere enn bare bedriften, og som den ikke har stor innvirkning på

2 EN INTERNANALYSE KAN OMFATTE FØLGENDE PUNKER
Forretningsidé Forretningsidé (ikke visjon) Forretningsmodell (hvordan oppstår salg, verdi for kunde og lønnsomhet) Finansiell situasjon Omsetning de siste fire år Driftsmargin de siste fire år Intern analyse Andre nøkkeltall Ressurs analyse Tradisjonell VRIO-analyse på viktige resurser, inkludert ledelse, ansatte , varemerker, innovasjonsevne, etc Andre faktorer? 1. 2. 3.

3 EN EKSTERNANALYSE KAN OMFATTE FØLGENDE PUNKER
Markedsstruktur Markedsstruktur (bransjens 5 største aktøret og vår bedrift) Akkumulert salg for nevnte 5 aktører siste fire år Gj.snittlig driftsmargin for nevnte 5 aktører siste fire år Finansiell sammenhenger Sammenheng mellom størrelse og driftsmarginer Ekstern analyse Sammenheng mellom vekst og driftsmarginer Produkt-/ markedsanalyse Salg, marginer og vekst gruppert etter kunder og produkter Hvor er man i produktsyklusen (tilgjengelighet -funksjonalitet - brukervennlighet - pris) Kjøpekriterier (hva vektlegger kunden ved kjøp?) Konkurranse-krefter og eksterne faktorer Porter's fem konkurransekrefter Strategisk posisjon Tradisjonell PEST-analyse

4 ØKONOMISK UTVIKLING Intern Driftsinntekter og Marginer
EBITDA: Driftsresultat minus avskrivninger ØKONOMISK UTVIKLING Driftsinntekter og Marginer Rentedekningsgrad og Kasse / (EBITDA/-12) # # Linegrafikken gir kun mening ved negativt EBITDA. Dersom denne deles på -12 gir den en indikasjon på antall måneder et selskap kan fortsette med samme kontantstrøm uten å måtte skaffe ny finansiering

5 ANDRE NØKKELTALL <PRODUKSJON OG HANDEL>
Intern ANDRE NØKKELTALL <PRODUKSJON OG HANDEL> Avkastning på sysselsatt kapital Varelager og Kundefordringer

6 ANDRE NØKKELTALL <SERVICE>
Intern Foredlingsverdi: Driftsresultat + lønnskostnader + avskrivninger ANDRE NØKKELTALL <SERVICE> Foredlingsverdi pr ansatt i MNOK Tallet i sirkelen angir antall årsverk Lønnsandel og Kundefordringer

7 V: Valuable, R: Rear, I: Imitate, O: Organised
Intern VRIO-ANALYSE Ressurs Verdifull Sjelden Vanskelig å etterligne Effektivt organisert Hvilket medfører Nei Nei Nei Nei Konkurranse- ulempe Ja Nei Nei Ja Konkurranse på like vilkår Ja Ja Nei Ja Midlertidig konk.fordel Ja Ja Ja Ja Lengre konk.fordel V: Valuable, R: Rear, I: Imitate, O: Organised

8 Driftsinntekter og driftsmargin for alle seks aktører
Man kan også legg inn egen driftsmargin til sammenligning Ekstern MARKEDSSTRUKTUR Bransjestruktur Driftsinntekter og driftsmargin for alle seks aktører

9 FINANSIELLE SAMMENHENGER Størrelse og lønnsomhet
Ekstern FINANSIELLE SAMMENHENGER Størrelse og lønnsomhet

10 FINASIELLE SAMMENHENGER Vekst og lønnsomhet
Ekstern FINASIELLE SAMMENHENGER Vekst og lønnsomhet

11 PRODUKT-/MARKEDSMATRISE
Ekstern PRODUKT-/MARKEDSMATRISE Produkter  Markeder  Sum Produkter Sum Produkter Man skal angi omsetning i beløp, lønnsomhet i brutto driftsmargin og antatt fremtidig vekst i sterk, moderat, ingen eller negativ

12 NOEN RÅD ETTER AT PRODUKT-/MARKEDS- MATRISEN ER UTARBEIDET
Ekstern NOEN RÅD ETTER AT PRODUKT-/MARKEDS MATRISEN ER UTARBEIDET Høyt Øke markedsføring Vurdere priskutt Oppgradere plass i butikk Øke markedsføring Igangsette salgskampanje Behold / øke lagerbeholdning Beste plass i butikken Bidrag pr enhet i kroner Begrense utvalg Vurdere prisøkning Nedgradere plass i butikk Gjennomgå distribusjon Vurdere prisøkning Redusere markedsføring Nedgradere plass i butikk Lavt Synkende Økende Antall solgte enheter

13 ULIKE TILTAK AVHENGIG AV MARGINSITUASJONEN
Ekstern ULIKE TILTAK AVHENGIG AV MARGINSITUASJONEN Høy Øke volumet, dvs markedsføring Redusere faste kostnader = Høy opprasjonell gearing Aktiv kundebehandling Passe på at man ikke pådrar seg unødige faste kostnader Vurdere å senke prisen noe for å beholde kunder og unngå konkurrenter Brutto margin Presse leverandører på pris Redusere fast kostnader Gjennomføre lønnsomhets- studie, prosess/kunder Revurdere strategi Lav Lav Høy Driftsmargin

14 Forventet markedsvekst Forventet marginutvikling
Ekstern BASERT PÅ PRODUKT-/MARKEDSMATRISEN KAN UTVIKLING FOREGÅ I ULIKE RETNINGER Forventet markedsvekst Forventet marginutvikling Lav Høy La 1 2 3 4 Jo høyere tall, jo mer attraktivt i P/M-matrisen Produkt Marked Modifisert Helt nytt Kjent 1 2 3 4 Jo høyere tall, jo vanskeligere er det å lykkes (sier intet om potensialet for lønnsomhet)

15 PRODUKTSYKLUS OG KJØPEKRITERIER
Ekstern PRODUKTSYKLUS OG KJØPEKRITERIER De fleste produkter vil følge en slik utvikling, noe normalt også kundens kjøpe-kriterier gjør Typiske kjøpekriterier: Leveringstid God service Varen finnes på lager Design Pris Pris Brukervennlighet Funksjonalitet Tilgjengelighet Tid 

16 KONKURRANSEKREFTER Michael Porter
Ekstern KONKURRANSEKREFTER Michael Porter Kundenes makt Jo mer segmentert og sterkere kundene er, jo større del av bransjens samlete lønnsomhet tilfaller disse Trussel fra inntrengere Trussel fra substitutter Konkurranse i markedet Høy lønnsomhet vil øke trusselen fra nye inntrengere, som så kan føre til økt konkurranse og lavere lønnsomhet Høy lønnsomhet vil øke trusselen fra alternative produkter eller tjenester, som så kan føre til økt konkurranse og lavere lønnsomhet Jo mer segmentert og sterkere leverandørene er, jo større del av bransjens samlete lønnsomhet tilfaller disse Leverandørenes makt

17 STRATEGISK POSISJON Ekstern Konkurransefortrinn
Konkurransefortrinn kan oppnåes via lave kostnader eller via differensiering Det er normalt å dele differensiering etter; * Egenskaper, funksjonalitet, design, etc * Markedsføring, merkevare, historie, etc Man blir ofte "stuck in the middle" mellom lave kostnader og differensiering, mens det er normalt å kombinere ulike former for differensiering Konkurransefortrinn FOKUS Basert på Michael Porter´s bok Competitive Strategy (kapittel 2) fra 1980 KOSTNADSSTRUKTUR KOKURRANSEFORTRINN KOKURRANSEULEMPE DIFFERSIEING MERKEVARE INTET

18 Teknologiske endringer
Ekstern ANALYSE AV EKSTEREN E FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE LØNNSOMHET OG KONKURRASEKRAFT - PEST Politiske endringer Økonomiske endringer Sosiale endringer Teknologiske endringer


Laste ned ppt "BEDRIFTSANALYSEN DELES I EN INTERN OG EN EKSTERN DEL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google