Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSTERN ANALYSE BRANSJEANALYSE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSTERN ANALYSE BRANSJEANALYSE."— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSTERN ANALYSE BRANSJEANALYSE

2 ANALYSE AV VERDISKAPNING
Innfallsvinkler til strategi EKSTERN ANALYSE POSISJONERING, RESSURSANALYSE ANALYSE AV VERDISKAPNING

3 Bakgrunn Strategi: Prosess der bedriften tar valg med hensyn på å utvikle og forsterke konkurransefortrinn Bransjeanalyse poeng: Aktører innen hver bransje kan påvirke hvor mye en bedrift kan trekke ut av sine fortrinn

4 Bransjens konkurransekrefter
Inntrengere Trussel fra potensielle inntrengere Eksisterende konkurrenter Rivalisering Leverandører Kunder Leverandørers forhandlings styrke Kjøperes forhandlingsstyrke Trussel fra potensielle substitutt Substitutt

5 Trinn i analysen Identifikasjon av sentrale aktører 1
Analyse av aktørers posisjon 2 Kritiske trusler/muligheter 3

6 Valg av bransje 1 Hva er bedriftens hovedprodukt/ hovedprodukter?

7 Identifikasjon av aktører
1 Hvem har muligheten til å bli nye konkurrenter? Viktigste leverandører? Hvem er bedriftens viktigste konkurrenter? Viktigste kunder? Hva kan erstatte vår bedrifts funksjon?

8 Analyse:Bransjens langsiktige lønnsomhet
2 Er dette en lønnsom bransje i dag? Tjener gjenomsnittsbedriften penger? Er hovedmarkedene i vekst? Vil dette være en lønnsom bransje over tid?

9 Trussel fra nye inntrengere
Inngangsbarrierer: Stordriftsfordeler Produktdifferensiering Kapitalbehov Byttekostnader Distribusjonskanaler Kostnadsulemper Myndigheter

10 Trussel fra substitutt
Substitusjon av funksjon Pris/Ytelse Byttekostnader Tilbøyelighet til å bytte Lønnsomhet i substitusjonsbransjen

11 Kundenes forhandlingsposisjon
Kundekonsentrasjon Produktet utgjør stor del av kundens totale kostnader Produktet er standardisert Lave byttekostnader Kunden kan integrere bakover Produktet har liten betydning for kvaliteten av kjøperens varer eller tjenester Kunden har tilgang på full informasjon

12 Leverandørenes forhandlingsposisjon
Konsentrasjon Mangel på substitutter Leverandøren kan integrere fremover Differensiert produkt Byttekostnader Bransjen er lite viktig for leverandøren

13 Konkurranseintensiteten
Mange og like konkurrenter Lav bransjevekst Høye faste kostnader Strategisk satsning Utgangsbarrierer

14 Barrierer og lønnsomhet
Utgangsbarrierer LAV HØY Inngangs-barrierer Lav, stabil avkastning Lav, risikofylt avkastning LAV Høy, stabil avkastning Høy, risikofylt avkastning HØY

15 Strategiske grupper Strategiske dimensjoner VG/Dag-bladet
Dagens Næringsliv VG/Dag-bladet NSF Medlemsblad Aftenposten

16 Kritiske Trusler/Muligheter
3 Langsiktig lønnsomhet Sterke Substitutt Sterke kunder Sterke leverandører Sterke Inntrengere Sterke Konkurrenter Kritiske eksterne faktorer

17 Hvor godt passer denne analysen for verksteder og nettverk?
Verksteder: Få skala fortrinn, Henvisnings- økonomi hvor konkurrenter også kan være kolleger, Konkurranse om fagfolk Nettverk: Vertikale og horisontale verdisystem. Horisontal forhandlingsmakt knyttet til “interconnect” og muligheter for alternativ “routing”. Konkurrenter kan være kunder og leverandører.

18 Oppsummering Lønnsomhet avhenger av:
Langsiktig lønnsomhetspotensiale (Konkurransefortrinn) Posisjonering Strategi: Utvikle og forsterke konkurransefortrinn, men også organisere disse på en måte som gjør at bedriften høster verdien av dem.


Laste ned ppt "EKSTERN ANALYSE BRANSJEANALYSE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google