Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI"— Utskrift av presentasjonen:

1 Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI
INTERN ANALYSE VERDIKJEDEANALYSE Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

2 Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI
Dagens program Hva er verdiskapning? Hva er en verdikjede? Hvor i bedriften oppstår kostnader og verdi? Hva er drivere? Gjest: Gisle Bjørnstad, Jordan Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

3 Elementer i strategisk analyse
Bransje (konkurransekrefter) Aktiviteter (verdiskapning) Ressurser (kompetanser) Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

4 Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI
INTERN ANALYSE O S W T VERDI- KONFIGURASJON VRIO Strategiske ressurser Sentrale aktiviteter - Hvor/hvordan skapes verdi Hva er sentrale drivere? KJERNEKOMPETANSE Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

5 Tre måter å skape verdi på
Verdikjede: Lage produkter Kjedet teknologi Verdiverksted: Løse problemer Intensiv teknologi Verdinettverk: Koble kunder Formidlingsteknologi Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

6 Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI
Verdikjede STØTTE AKTIVITETER PRIMÆR AKTIVITETER Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

7 Identifisering av aktiviteter
Hva er en aktivitet? Set of production functions (Porter, 1985) I verdikjeden grupperes sammen aktiviteter som er teknologisk/strategisk like Type og antall aktiviteter varierer mellom bedrifter Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

8 Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI
Primæraktiviteter Inngående logistikk Operasjon Utgående logistikk Markedsføring og salg Service Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

9 Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI
Sekundæraktiviteter Ledelse, organisasjon og styring Menneskelig ressursutvikling Teknologiutvikling Innkjøp Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

10 Analyse av de enkelte aktiviteter
Fordeling av verdi/kostnader Hva påvirker disse kostnadene/verdiene?/ Hva er en driver? Structural factors that influence cost/value (Porter, 1985) Hvor godt gjør vi denne aktiviteten sammenlignet med andre - Benchmarking - Er Benchmarking alltid fornuftig? Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

11 Kostnads- unikhets drivere
Stordriftsfordeler Synergi Læring Kapasitetsutnyttelse Timing Lokalisering Ledelse og institusjonelle faktorer Policy valg Koblinger Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

12 Analyse av sammenhengen mellom aktiviteter
Konsistens Gjensidig støttende/ Optimering -----> Optimum for hver aktivitet trenger ikke være optimum for bedriften Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

13 Grensesnittet mellom egne aktiviteter og andre aktørers aktiviteter
Vertikale koblinger Mot leverandører/distributører Horisontale koblinger Mot konkurrenter/andre bedrifter En verdikjedeanalyse må også inkludere hele verdiskapningsprosessen Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

14 Hva gjør bedriften spesielt bra?
Henger tett sammen med ressurser og hvordan disse er organisert i og mellom aktivitetene Ofte sammenheng mellom aktiviteter som er spesielt verdsatte av kunden og et sett av kompetanse/kultur/rutiner/relasjoner som er strategiske (VRIO) Kjernekompetanse: Kollektiv læring i organisasjonen… Denne er ofte integrert i sentrale verdiaktiviteter Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

15 Input til strategivalg
Hvilke aktiviteter gjør bedriften spesielt bra? Hvorfor? Hvilke aktiviteter kan overtas av andre? Hvor i verdikjeden kan vi sette inn tiltak for å senke kostnader/øke verdi forbedre interne koblinger forbedre koblinger til eksterne aktører ---> Hvordan kan vi gjøre dette? Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

16 Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI
Oppsummering Verdikjeden er hensiktsmessig når bedriften er en produksjonsbedrift Skal gi oversikt over aktiviteter og prosesser mellom disse i bedriften og mot eksterne aktører Skal gi rom for å diskutere alternative handlinger i forhold til ulike strategivalg Analyse av enkeltaktiviteter, kobling mellom aktiviteter, kobling mellom kjeder Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI


Laste ned ppt "Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google