Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tusen takk – var i fjor, fin å være tilbake

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tusen takk – var i fjor, fin å være tilbake"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tusen takk – var i fjor, fin å være tilbake
MIND: faglig leder og stjerne v PhD – første foredrag etter 9 år hvor jeg ikke lenger er stipendiat! Helsefremming i praksis, Alta Helsefremming i praksis: Positive faktorer som drivkraft for gode prestasjoner Åshild M. Stavnes Foredragsholder og Veileder

2 Mitt første møte med psykologi var i psykiatrien

3 PP er opptatt av hva som fører til vekst og utvikling, hva hensikten med positive følelser er, og hva funksjon de har. Vi spør oss hva som leder til beste prestasjon, hvordan bruke mental trening ift prestasjoner, og hva leder til helsefremmende arbeid og arbeidsmiljø.

4 14:1 Negativ vs positiv 8072 Sinne 57800 Angst 70856 Depresjon
Myers (2000) Målet må jo være å nå en ratio på 1:1 Positiv psykologi utvikler et komplementært vokabular som gjør det like naturlig å snakke om og forske på menneskelige ressurser og styrker. Like naturlig som å snakke om angst og depresjon Er mer interessert i hva som gjør folk langtidsfrisk enn langtidssykemeldt 8072 Sinne 57800 Angst 70856 Depresjon 851 Glede 2958 Lykke 5701 Tilfredshet

5 HILSEØVELSE - først negativ så positiv
De holdninger og det fokus vi tar med oss i møtet med andre mennesker vil påvirke hvordan i føler oss og får andre til å føle seg. Fokus og holdning til oss selv – påvirker. Fokus og holdning til arbeidsoppgavene vi skal gjøre – vil påvirke hvordan vi føler og tenker omkring våre prestasjoner. Skaper en naturlig link til fagfeltet jeg jobber med -

6 Hvorfor lykke? Grunnleggende ønske og mål hos alle mennesker
Avgjørende for samhold, tilhørighet, kontakt Betydning for suksess og gode prestasjoner – motiverer til handling! Funksjon i overlevelse (regulerer av atferd) Sterk sammenheng med helse Hvor mange så premieren på mandag? Hvorfor doktorgrad, hvorfor tv-serie? Både som forsker, som praktiker og som utøver har æ fått erfare hvor stort potensial vi har til å utvikle oss LYKKE ER SELVE GRUNNSTEIN I FOLKEHELSA – SKAL VI JOBBE HELSEFREMMENDE ER VI NØDT TIL Å TA TAK I DE RESSURSEN FOLK HAR, OG IKKE BARE JOBBE MOT Å REDUSERE RISIKOFAKTORER!!.

7 Ekte lykke? Akkurat her – lettelse, nytelse, glede
Noen timer før: strev, motgang, utforinger – men fortsatt lykke! HVA ER LYKKE? Fått spm veldig mange ganger siste tiden – samme svar: mest kompliserte jeg forsker på

8 Functional Well-Being Approach
Vittersø, 2013; Straume & Vittersø, 2012 Hedonia ”Feeling good” Presence of pleasure, absence of pain Reach goal Eudaimonia “Doing well” Realization of potentials Being in the process FRA DET DAGLIGDAGSE BEGREP LYKKE TIL MER FAGLIG WELL-BEING DISSE TO DIMENSJONER – ULIK FUNKSJON, REGULERER ATFERD FORSKJELLIG MEN LIKE VIKTIG STABIL MEN IKKE UFORANDERLIG , MEN OPPLEVELSESKVALITETER KAN VI PÅVIKRE! Trait Stable evaluations Life Satisfaction Quality of life State Fluctuating feelings Pleasure, satisfaction, enjoyment, contentment Trait Stable evaluations Personal Growth Meaning State Fluctuating feelings Interest, engagement, inspiration, flow

9 SÅ FOR Å GÅ LITT I DYBDEN…
tilfredshet

10 Motiverer til lek, deltakelse, å dele – former sosiale relasjoner

11 Sinne motiverer til å fight – ta opp kampen, gå i konfrontasjon

12 Redsle er den berømte flight-response

13

14

15 Functional Well-Being Approach
Vittersø, 2013; Straume & Vittersø, 2012 Hedonia ”Feeling good” Presence of pleasure, absence of pain Reach goal Eudaimonia “Doing well” Realization of potentials Being in the process Trait Stable evaluations Life Satisfaction Quality of life Satisfaction ”back to setpoint (homeostasis) Calming and relaxed Cognitive flexibility Opens up attention Builds social relations, cooperation Driven by ”The liking” system (opiates/oxytocin, morphin and heroin) Trait Stable evaluations Personal Growth Meaning Interest Commitment and expectation Postpones homeostasis Activating (physically and mentally) Focus attention Motivates to problem solving and endurance Learning and development Builds skills Driven by ”the wanting” system (dopamine, amphetamine, ecstasy) It has been debated whether distinction between H & E is functional, if it translate well to science. We argue it does, becuse they have different function in how it contributes to the good life and how it regulates behavior.

16 Tilfredse ansatte skaper produktive ansatte?
Tilfredshet har en viktig funksjon ift det å bygge relasjoner, det igjen skaper trygghet, tillit og åpenhet, og vi vet at det er helsefremmende. Bra . Myte ”the happy worker is a productive worker” Ikke rot i forskning, ingen sammenheng. Det har vært investert enorme ressurser i bedrifter og organiasjoner rundt omkring for å få tilfredse ansatte, uten at det har påvirket resultatene. Og det er logisk. Tilfredshet betyr at vi er fornøyde, trenger ikke anstrenge oss for å prestere. Skal du inn i endringsprosesser må du sørge for at dde ansatte blir engasjert, oppslukt, nysgjerrig og interessert. Da er vi på, da bøyer vi oss fram og bretter opp armene og er klar! Skaper motivasjon og vi tenker dette skal vi få til! Tilbake til vekst, resultater, produksjon og verdieskapning – det er også vårt mål – men vi ser at for å nå de tallene, er du avhengig av å bygge på de ressursene deres ansatte sitter på . Dere trenger ansatte som er villig til å gå den løypa sammen med dere.

17 Effekten av lykke og positive følelser (Lyubomirksy et al., 2005)
Får folk til å tenke og handle på måter som øker sannsynlighet for suksess Bedre selvtillit Styrker sosiale relasjoner Bedre på konfliktløsning Oppnår mål man har satt seg Mer sjenerøs (altruisme, frivillig arbeid) Kreativ, fleksibel, originale løsninger Helsegevinst og levealder Igjen – positive følelser ER SELVE GRUNNSTEIN I FOLKEHELSA – SKAL VI JOBBE HELSEFREMMENDE ER VI NØDT TIL Å TA TAK I DE RESSURSEN FOLK HAR, OG IKKE BARE JOBBE MOT Å REDUSERE RISIKOFAKTORER!!.

18 Når vi bruker våre styrker!
Hvilke positive faktorer er drivkraft for gode prestasjoner? Når vi bruker våre styrker! MED DETTE SOM INNLEDNING – HVA SKAPER GODE PRESTASJONER?

19 Verdier og holdninger Verdier Bevisste eller ubevisste leveregler
Noe ønskelig - en klar forestilling om at det bør være slik. Relativt stabile og ofte knyttet til religiøse, politiske, filosofiske eller nasjonale spørsmål. Holdninger Innlærte egenskaper som består av kunnskap, følelse og atferdmønstre som følge av verdiene vi har Forutsigbare reaksjoner på andre mennesker, hendelser eller ting Noen holdninger er bevisste, andre ikke. Dette skiller holdninger fra meninger. Meninger vet vi at vi har.

20 Styrker BEVISSTGJØRE ---- UTFORSKE --- ANVENDE Definisjon:
Grunnleggende mønster av tanke, følelse og atferd som er ekte, skaper energi og leder til beste prestasjon. Styrker uttrykkes og er synlig gjennom engasjement, entusiasme og energi. Folk blir levende i mimikk og kroppsspråk og stemme når de snakker om situasjoner hvor de har anvendt sine styrker BEVISSTGJØRE ---- UTFORSKE --- ANVENDE

21 Hvilke styrker?

22

23

24 Styrkekartlegging ”Føler” ”Antenne” kreativ ”Parabol” Rettferdig
Når er du mest motivert? Hva gir deg energi? Hva gjør deg sint og frustrert? Visjonær Pliktoppfyllende Observant

25 Beskriv hvordan du skal bruke dine styrker
Starte på dansekurs Lage en visuell framstilling av prosjektet kreativ Rettferdig Lage workshop med de ansatte på visjon, innlede med mine tanker Gjøre avtaler med meg selv hvor jeg trener på teknikkene Visjonær Pliktoppfyllende Dele mine observasjoner i dialog med andre Observant

26 Strength-spotting 2x2 Fortell en historie om når du var på ditt beste
Den som lytter skal spotte minst 5 styrker som den andre brukte i situasjonen han/hun forteller om

27 Metoder og teknikker Formidle kunnskap i positiv psykologi
Kartlegge og bygge på folks styrker Lage handlingsplaner på hva man vil oppnå heller enn unngå Future best possible self Takknemlighetsdagbok / brev Mentale teknikker på selvregulering (ex visualisering) Oppmerksomhetstrening / mindfulness Bygge nære relasjoner Lære nye ting Vær fysisk aktiv Gi / gjør gode gjerninger Kunnskap fantastisk killde til inspirasjon – berede grunnen til tiltak - troverdig

28 5 om dagen Du har knyttet nærmere relasjoner Du har lært noe nytt
Du har vært oppmerksom og tilstede Du har vært aktiv Gi

29 Hvem har ansvaret?

30 www.mind.no #mind_mender #nrklykke

31


Laste ned ppt "Tusen takk – var i fjor, fin å være tilbake"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google