Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Seksjon psykoser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Seksjon psykoser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Seksjon psykoser
Ansvarlig utgiver: Seksjonsleder psykoser

2 Innholdsfortegnelse Velkommen……………………………………………………..s. 3
Om behandlingstilbudet …………………………………………..s Individuelle behandlingsopplegg Miljøterapi/Kognitiv miljøterapi Flerfamiliegruppe Trim i gymsal Friluftsgruppe Klatregruppe Styrketrening Pasientundervisning Informasjonsmøte/Innføring i kognitiv miljøterapi Praktisk informasjon ………………………………………………s Pasientrommene Brannvern Dagligstue Vaskerom Telefon Verdisaker Måltid Ukeplan Aktivitetsrom Fysisk aktivitet Utgang og permisjoner Låsing av dører Røyking Besøk Parkering Transport og skyssgodtgjørelse Prest Andre tjenester Dine rettigheter som pasient……………………………………..s. 12 – 13 Rett til individuell plan Rett til medvirkning Rett til informasjon Informasjon til pårørende Rett til å lese journal Rett til å klage

3 Velkommen Med hilsen Olga Marie Midtaune seksjonsleder
Vi håper informasjonsheftet vil være til nytte for deg under oppholdet. Er det noe du lurer på eller noe du ikke er fornøyd med, håper vi du sier ifra. Personalet er inndelt i miljøpersonale og pasientansvarlig behandler (PAB). Pasientansvarlig behandler er lege eller psykolog. Miljøpersonalet består av sykepleiere, hjelpepleiere og ergoterapeuter. I tillegg har posten sosionom, fysioterapeut og kjøkkenassistent. Med hilsen Olga Marie Midtaune seksjonsleder

4 Behandlingstilbudet består av mange ulike gruppetilbud. Disse brukes i utredning, behandling og rehabilitering. Individuelle behandlingsopplegg To miljøkontakter og en behandler er dine faste kontakter. Selv om dine faste kontakter ikke er tilstede, vil du alltid ha en konkret person å forholde deg til. Opplysning om dette finner du på oppslagstavla. Vi vil at du skal delta aktivt i planlegging av behandlingen din. Medikamenter er en del av behandlingen. Du får informasjon om virkning og bivirkning og hvordan medikamentene skal tas. Du vil få regelmessige samtaler med behandler. Miljøterapi/Kognitiv miljøterapi Miljøterapi betyr at vi bruker miljøet bevisst slik at seksjonen kan bli et sted der du kan lære noe om deg selv, om andre og om din plass i tilværelsen. Elementer i miljøterapien er trygging, omsorg, støtte, struktur, engasjement, samhandling, anerkjennelse og bekreftelse. Miljøterapien tilpasses i samarbeid med deg. Kognitiv miljøterapi er en aktiv behandlingsform. Den er strukturert og problemorientert. Vi arbeider med aktuelle problemer med mål om at du får økt kunnskap om deg selv og din sykdom. Kognitiv behandling er en endringsprosess med mulighet for utvikling av nye ferdigheter. I kognitiv miljøterapi benyttes følgende innlæringsprinsipper i behandlingen: Bak alle handlinger ligger bestemte tanker og følelser. Tanker og følelser utløser bestemte handlinger som noen ganger blir et fast mønster. Åpen dialog mellom pasient og behandlere, som foregår i et likeverdig samarbeid. Tanker og betydningen av en hendelse kan endres ved å endre måten man tenker om den aktuelle hendelsen.

5 Behandlingstilbudet Trim i gymsalen
Vi ønsker å ha en god atmosfære slik at det oppleves trygt å være pasient. Fellesskapet skal preges av støtte og positiv holdning. Innenfor trygge rammer kan nye ferdigheter utprøves, og du kan oppleve vekst og mestring. Rutiner, regler og tidfestede aktiviteter for pasienter og personalet er viktig og gjør dagen oversiktlig. Aktiv behandling foregår på dagtid. På ettermiddagen legger vi vekt på det sosiale fellesskapet. Personlige problemer og sykdom tas opp i samtaler med personalet. Trim i gymsalen Mandag og torsdag har vi trim i gymsalen. Vi driver med volleyball, fotball, badminton, innebandy, basketball og lignende. Du trenger ikke å være i god fysisk form for å delta. Et av målene er å komme i litt bedre fysisk form og dermed få mer overskudd. Fysisk trening er viktig for den psykiske helsen.

6 Behandlingstilbudet Friluftsgruppe Klatregruppe Styrketrening
Turene er på onsdager og har et variert innhold med ulike turmål. Gruppa har møte hver tirsdag hvor turen planlegges. Du trenger ikke erfaring fra friluftsliv for å delta i gruppa. Det stilles heller ingen krav til fysisk form. Utstyr og klær kan lånes ved behov. Klatregruppe Gruppa klatrer I Trønderhallen mandag ettermiddag. Noen ganger drar vi også ut og klatrer, hvis værforholdene tillater det. Hensikten med aktiviteten er fysisk trening og å prøve ut nye grenser. Styrketrening Aktiviteten foregår på Levanger Gym der vi har hovedfokus på styrketrening med apparater. Det er også muligheter for å trene utholdenhet (ergometersykkel, tredemølle m.m.). Du vil få et tilrettelagt treningsprogram.

7 Behandlingstilbudet Temakvelder
Det er undervisning/samtale om forskjellige temaer over 11 tirsdager på kveldstid. Dette foregår hver vår og høst. Oversikt over dato og tema henger på oppslagstavla. Informasjonsmøte/innføring i kognitiv miljøterapi Møtet holdes på møterommet hver tirsdag kl 9.30 – Møtet er todelt. Det første kvarteret brukes til å ta opp bl.a. saker som gjelder fellesskapet i avdelingen. Den neste halvtimen brukes til innføring i kognitiv miljøterapi. Flerfamiliegruppe Formålet med familiearbeid er å bedre samarbeidet mellom deg, dine pårørende og oss i helsevesenet. Dette gjøres gjennom å gi familien kunnskap, støtte og råd. Tilbudet består av grupper satt sammen av fem familier som tilbys et strukturert opplegg over to år.

8 Praktisk informasjon Pasientrommene Brannvern Dagligstue. Vaskerom
Vi ber deg om å holde rommet i orden, tørke støv og skifte sengetøy hver uke. Personalet gir hjelp og veiledning ved behov. Renholdspersonalet vasker golv og bad. Brannvern Røyking på rommet og levende lys er ikke tillatt. Branninstruks henger på rommet ditt. Dagligstue. Her er det aviser, fjernsyn, radio, video, DVD, CD- og kassettspiller. På dagligstua serveres ettermiddagskaffe. Vi har en del spill og bøker med mer. Valg av fjernsynskanal avgjøres av pasientgruppa i fellesskap. Vaskerom Det finnes vaskemaskin, tørketrommel, strykejern og tørkestativ. Personalet er behjelpelig med opplæring i bruk av utstyr. Telefon Det er tillatt å bruke mobiltelefon. Vi ber om at du bruker den minst mulig i tiden kl. 08:00 – 14:00 og etter kl 22:00. Verdisaker Verdisaker kan oppbevares av avdelingen etter avtale. Det er best at du legger igjen store pengesummer og verdisaker hjemme.

9 Praktisk informasjon Måltider. Aktivitets- og måltidsoversikt
Frokost, lunsj og kveldmat serveres på kjøkkenet. Det er anledning til å lage matpakke under frokost eller kveldsmat dersom du trenger et måltid utenom faste tidspunkt. God håndhygiene er viktig på kjøkkenet og i spisesituasjon. Det er ikke anledning til å forsyne seg fra kjøleskapet eller bruke kaffetrakter og komfyr uten at det er avtalt med personalet. Middag serveres i kantina, som vi deler med pasientene ved Seksjon allmenpsykiatri. Menyliste henger på oppslagstavlen ved kjøkkenet. Har du behov for diett på grunn av sykdom (allergi, sukkersyke og lignende) eller av andre grunner trenger spesiell tilrettelegging, må du gi beskjed til personalet Aktivitets- og måltidsoversikt Tidspunkt for måltidene, åpningstider på aktivitetsrommet og faste aktiviteter står på oversikten. Den henger på oppslagstavla på hvert enkelt pasientrom. Aktivitetsrom Her finnes utstyr både til hobbyaktiviteter, sysselsetting og arbeidstrening. Vi har også et verksted med forskjellige tilbud. Ergoterapeut har oversikt over tilbud som du kan benytte deg av. Biljardbord finnes i 2.etasje i samme bygg som kantina. Fysisk aktivitet Trimrom og gymsal kan brukes etter nærmere avtale med personalet. Ta med joggesko og fritidsklær slik at du kan delta på turer og felles trim / aktivitet.

10 Praktisk informasjon Utgang og permisjoner
”Utgang med følge” betyr at peronalet må være med på turer ut. ”Utgang etter avtale” betyr at du kan gå ut alene etter å ha gjort avtale med personalet. Du avtaler med din faste miljøkontakt og/eller behandler hvilken ordning som gjelder for deg. Permisjoner avtales med miljøkontakt og/eller behandler. Transport og skyssgodtgjørelse Trønderbilene og bybusser har holdeplasser ved sykehuset. NSB stopper på Levanger Stasjon. Personalet kan bestille skyss for deg gjennom kjørekontoret. Dersom hjemreisen er et ledd i behandlingen, kan vi dekke utgiftene etter egne takster. Det samme gjelder dersom dine pårørende innkalles til samtale. Skyssgodtgjørelse avgjøres på behandlingsmøte. Låsing av dører Ytterdører, mellomdør til gangen og verandadør blir låst kl Røyking. Det er ikke tillatt å røyke innendørs ved Sykehuset Levanger. Det er lagt til rette for at pasienter kan røyke utendørs. Det er satt opp skilt og askebeger hvor røyking er tillatt.

11 Praktisk informasjon Besøk Parkering Prest Andre tjenester
Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesrom, dette av hensyn til andre pasienter. Du avtaler med personalet om bruk av andre lokaler dersom du har behov for mer plass enn det er på rommet ditt. Besøk bør helst skje på ettermiddagstid på ukedagene og avsluttes før kl Parkering Det er avgiftsparkering på sykehusområdet i tiden – på hverdager. Gratis parkering finner du på Løvåstomta ved Brusve bro. Prest Kontakt med sykehuspresten formidles gjennom personalet. Andre tjenester Ta kontakt med personalet som kan anbefale fotpleier, frisør og lignende tjenester.

12 Dine rettigheter Rett til individuell plan - Pasientrettighetsloven § 2-5 Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet individuell plan. Du har også rett til å delta i arbeidet med din individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. Rett til medvirkning - Pasientrettighetsloven § 3-1 Du har rett til å medvirke i forhold til helsehjelpen du får. Du har rett til å medvirke ved valg av tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Rett til informasjon - Pasientrettighetsloven § 3-2 Du skal få den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i din helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Du skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at du kan ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal du om mulig informeres om dette. Informasjon til pårørende - Pasientrettighetsloven § 3-3 Helsepersonell har taushetsplikt om din helsetilstand og den behandling som gis. Hvis du samtykker, kan dine nærmeste pårørende informeres. I spesielle situasjoner kan pårørende ha rett til informasjon uten at du har gitt din tillatelse til det.

13 Dine rettigheter Rett til å lese journal - Pasientrettighetsloven § 5-1 Du har rett til innsyn i egen journal. Om du vil lese den og/eller ha kopi av den, tar du dette opp med din behandler eller med leder for seksjonen. Rett til å klage - Pasientrettighetsloven Kap. 7 Dersom du er misfornøyd med behandlingen, kan du klage. Du kan klage til ethvert nivå i Helse Nord-Trøndelag og til ekstern tilsynsmyndighet. Personalet ved avdelingen vil hjelpe deg med alt praktisk vedrørende en klage hvis du ønsker det. Klageinstanser: Internt i Helse Nord-Trøndelag: Seksjonsleder Avdelingsoverlege Klinikkleder Administrerende direktør Ekstern tilsynsmyndighet: Helsetilsynet ved Fylkeslegen Pasientombudet Kontrollkommisjonen (gjelder tvangsbruk etter Psykisk helsevernloven)


Laste ned ppt "Velkommen til Seksjon psykoser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google