Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PÅRØRENDE RETTIGHETER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PÅRØRENDE RETTIGHETER"— Utskrift av presentasjonen:

1 PÅRØRENDE RETTIGHETER

2

3 Jeg føler meg alene

4 Hvilke rettigheter har jeg?
Jeg føler meg alene Hvilke rettigheter har jeg?

5 Journal og samtykkeerklæring
Les journalen din – rett til innsyn Samtykkeeklæring Pasienter under 16 –skal gis informasjon av de med foreldreansvaret, over 16 med samtykkeerklæring fra pasienten. Verge-hjelpeverge oppnevnes av overformynderiet..samtykke skal være frivillig og informert.

6 PÅRØRENDE RETTIGHETER
Pårørende kan være med i individuell plan hvis pasienten ønsker det. Pårørende kan også fungere som koordinator for pasienten i IP. Delta på møter, ansvarsgruppemøter, nav, fastlege etter samtykke.

7 PÅRØRENDE RETTIGHETER
Det er nærmeste pårørende som har rettighter etter helselovgivningen.  Når pasienten ikke kan ivareta sine interesser pga psykisk eller fysisk forstyrrelser (Demens,PUH ) HAR PASIENTEN OG NÆRMESTE PÅRØRENDE SOM UTGANGSPUNKT RETT TIL INFORMASJON

8 PÅRØRENDE RETTIGHETER
Informasjon skal gis for og ivareta pasienten og ta avgjørelser på vegne av pasienten. Nærmeste pårørende har ingen lovpålagt taushetsplikt. Opplysningene skal behandles med varsomhet og RESPEKT. 

9 PÅRØRENDE RETTIGHETER
Samtykkekompentanse for pårørende når pasienten er umyndiggjort el mindreårig- og i noen tilfeller samtykke på vegne av pasienten Barn som er fylt 12 år skal få si sin mening Nærmeste pårørende har rett til å uttale seg før psykisk helsevernloven kap.3-før etablering el.opphør av tvungen psykisk helsevern.

10 PÅRØRENDE RETTIGHETER
Pårørende kan medvirke, og skal ha tilstrekkelig med informasjon. Videreformidling av opplysninger i særlige tilfeller. Rett til og klage på vedtak - 3 uker etter vedtaksbestemmelse. Innsyn i saken, med samtykke  Pårørende som yter helsehjelp eks omsorgslønn, skal forholde seg til pasientrettighetsloven.


Laste ned ppt "PÅRØRENDE RETTIGHETER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google