Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJONSPERM Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJONSPERM Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser,"— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJONSPERM Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser,
Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM

2 Innholdsfortegnelse Velkommen til RKSF, Seksjon Stjørdal side 3
Informasjon om behandlingstilbudet Individuelle behandlingstilbud, miljøterapi side 4 Prøveuke, behandlingstilbud, ukeplan, målsettingsgruppe, loggbok og husmøte side 5 Mål for helg, fysisk aktivitet, kroppserfaringsgruppe og undervisning side 6 Fellesturer side 7 Billedterapi, ”Her og nå” gruppe, pårørende side 8 Ettermiddag, helg, kontraktbrudd side 9 Praktisk informasjon Pasientrommene, ro i seksjonen, røyking, fellesrom, og vaskerom side 10 Verdisaker, kleskoder, reiseutgifter, brannvern, bibliotek og datarom side 11 Måltider side 12 Spiselisten og middag side 13 Generelt, treningsleilighet og hyggekveld side 14 Besøk, utgang, permisjoner og dagpasienter side 15 Dine rettigheter som pasient Rett til individuell plan, medvirkning og informasjon side 16 Rett til å lese journal og rett til å klage side 17

3 Velkommen til RKSF, Seksjon Stjørdal
Vi ønsker deg velkommen til vår seksjon for spiseforstyrrelser. Vi som arbeider ved seksjonen er inndelt i behandlingsansvarlige og miljøkontakter. Miljøkontaktene består av koordinator, ergoterapeut, spesialsykepleiere, sykepleiere, sosionom og kjøkkenassistenter. I tillegg har vi en seksjonssleder, leger og psykologer. Alle pasienter har en fast miljø- og behandlingsansvarlig. Sammen med deg har de ansvar for utformingen av behandlingstiltakene under ditt opphold. Seksjonsleder, koordinator, behandlere og fagkoordinator jobber dagtid. Vi håper dette informasjonsheftet kan være til nytte for deg under ditt opphold her ved seksjonen. Er det noe du lurer på eller ikke er fornøyd med, håper vi du sier ifra. Med hilsen personalet ved seksjonen.

4 Informasjon om behandlingstilbudet
Individuelle behandlingstilbud To miljøkontakter og en behandler er dine faste kontakter. Når dine faste kontakter ikke er tilstede, vil du ha en annen miljøkontakt å forholde deg til. Vi vil at du skal delta aktivt i planlegging av behandlingen din. Gjennom samtaler får du anledning til å formidle dine behov, ønsker og forventninger. Mål og tiltak planlegges og evalueres ukentlig. Når medikamenter er en del av behandlingen, vil du få informasjon om virkning og bivirkning av behandlingsansvarlig lege. Du vil få regelmessige samtaler med miljøkontakt og behandler. Miljøterapi Miljøet i en seksjon påvirkes av mange faktorer. Atmosfæren preges av personalet og pasientene gjennom det sosiale fellesskapet og samhandlingen mellom oss. Miljøterapi betyr at vi bruker miljøet bevisst slik at seksjonen kan bli et sted der du kan lære noe om deg selv, om andre og om din plass i tilværelsen. Elementer i miljøterapien er trygging, omsorg, støtte, struktur, engasjement, samhandling, anerkjennelse og bekreftelse. Miljøterapien tilpasses i samarbeid med deg.Vi ønsker å ha en god atmosfære slik at det oppleves trygt å være pasient. Fellesskapet skal preges av støtte og positiv holdning. Innenfor trygge rammer kan nye ferdigheter utprøves, og du kan oppleve vekst og mestring. Rutiner, regler og tidfestede aktiviteter for pasienter og personalet er viktig og gjør dagen oversiktlig. Aktiv behandling foregår på dagtid. På ettermiddagen legger vi vekt på det sosiale fellesskapet. Personlige problemer tas opp i samtaler med personalet.

5 Prøveuke Før du underskriver kontrakt, vil du få en prøveuke for å bli kjent med seksjonen, medpasienter, personalet og behandlingsaktivitetene her. I prøveperioden må du vurdere din motivasjon for å arbeide med din spiseforstyrrelse. Behandlingstilbud Behandlingstilbudet starter med en observasjons- og utredningsfase på 4 uker (inklusive prøveuken). I denne fasen vil personaltilgjengeligheten være stor og personalet vil ta medansvar for din egenomsorg. Støtte, trygghet, oppmuntring og omsorg vil være hovedfokus. Evaluering i slutten av perioden avgjør videre behandling. Ukeplan Seksjonen har en obligatorisk ukeplan. I tillegg planlegges individuelle mål og tiltak sammen miljøkontakt og behandler. Fokus vil være på mat, måltider, vekt, fysisk aktivitet/hvile, søvn, somatikk, nettverk, selvbilde, og aktiviteter i og utenfor seksjonen. Målsettingsgruppe på mandag, evaluering på fredag. Ukas mål og tiltak deles med medpasienter i denne gruppa. Vi ønsker et støttende miljø der alle bidrar overfor seg selv og fellesskapet. I evalueringsgruppe på fredag presenterer du hvordan du har arbeidet med målsettingen for uka som gikk. Hva fungerte, og hva ble de største utfordringene? Hvordan kan tiltak/mål justeres for at du skal komme videre? Loggbok Vi oppfordrer til bruk av loggbok som et arbeidsverktøy. Snakk med miljøkontakten om dette. Husmøte på torsdag Fokus på praktiske saker/ting og behandlingstilbudet i seksjonen.

6 Mål for helgen Helgepermisjon bør avklares allerede på mandag. Permisjoner er en viktig del av din arbeidsuke. Det er viktig at den planlegges nøye i forhold til hva fokus skal være og hvordan håndtere utfordringer. Her brukes eget permisjonsskjema og egen mål for helga gruppe på torsdag. Helgen vil bli evaluert i gruppe søndag kveld. Fysisk aktivitet Muligheter for fysisk aktivitet er avhengig av din vekt, fysiske og psykiske form. De første to ukene etter samarbeidskontrakten er signert, er fysisk aktivitet begrenset til behandlingstilbudet og spaserturer med følge av personal. Deretter reguleres fysisk aktivitet i samarbeid med miljøkontakt. Husk å avklare med personalet før du forlater seksjonen. Kroppserfaringsgruppe Dette er ikke en gruppe som har fokus på trim, treningsaktiviteter eller prestasjon. Hensikten er å gi ny erfaring og opplevelser med egen kropp gjennom bevisstgjøring og forskjellige aktiviteter. Det kan være øvelser, lek og avslapning. I gruppen vil det være rom for at du ikke må være med på alt, men prøve så godt du kan. Undervisning Disse timene vil ha ulike tema, relatert til behandlingen, spiseforstyrrelsen, rettigheter og så videre.

7 Fellesturer på tirsdager
Hver tirsdag er satt av til fellesturer ut av seksjonen. Turen starter vanligvis klokken og varer til 14.00, men tiden kan utvides. Alle pasientene skal være med på tur dersom den medisinske tilstanden tillater det. Turene planlegges noen måneder fram i tid, og pasientene får komme med ønsker og innspill om turer når det lages turplan. Det legges opp til turer av variert karakter, og et mål er ulike typer opplevelser. Eksempelvis vil vi dra på frikluftsturer, besøke museer og kulturelle aktiviteter. Turene vil variere med årstider, vær og føre forhold. Noen tirsdager deler vi opp pasientgruppen slik at de som er psykisk og somatisk vurdert til å kunne nyttegjøre seg en mer utfordrende tur får dette. Målet er nye opplevelser og mulighet for utfordringer fysisk, psykisk og sosialt. Mange har levd sosialt isolert, og trenger å bryte isolasjonen. Opplevelser av natur og andre sanseopplevelser, kan gi positive impulser og ha overføringsverdi til andre sammenhenger. Lunch smøres om morgenen og taes med. Drikke ordnes av personalet.

8 Billedterapi Dette er en arena der du kan utforske deg selv. En sentral tanke i billedterapi er at ethvert menneske uavhengig av tegne ferdigheter, kan gi tanker og følelser et visuelt uttrykk. Billedterapigruppa har gjennom billedskaping som mål å bidra til å gi deg som pasient økt selvinnsikt, samt avspeile problemområder og ressurser Hensikten er å få innsikt og bearbeide livshistorier, avlære uhensiktsmessige kommunikasjonsmåter, og trene på nye og bedre mestringsstrategier. Som terapeutiske verktøy bruker vi tegning og maling. Det er ikke nødvendig med ferdigheter eller fagkunnskaper innen uttrykksformene. Dette er en kreativ prosess der vi like mye kan reflektere over det som skjer i selve samlinga, som over selve produktet. ”Her og nå”-gruppe Her tas det utgangspunkt i alle pasientenes opplevelser her og nå. Det å sette ord på tanker og følelser gir muligheter til å kjenne seg igjen i hverandre. Å støtte og utfordre hverandre, gjør at man etter hvert lærer å forstå seg selv og sine reaksjonsmåter bedre. Gruppen ledes av fast behandlingspersonale. Det er vanligvis ikke bestemt noe tema for samlingene, men vi kommer alltid inn på det som er relevant for gruppa. Samarbeid med pårørende Behandlingsansvarlig inviterer til samtaler mellom pasient, pårørende og behandler. Pårørende kan også kontakte behandlere/ miljøkontakter ved behov for samtale. Seksjonen har også pårørendesamlinger på kveldstid 3-5 ganger i halvåret.

9 Ettermiddag og helg Som hovedregel skal pasientene i seksjonen jobbe med egne utfordringer i forhold til balanse mellom sosialaktivitet, aktivitet og hvile. Måltidsrammene holdes i seksjonen også på helg. Den som har utgang, kan i samråd med sitt behandlingsteam planlegge permisjon og fritidsaktiviteter utenfor seksjonen. Kontraktbrudd Bruk og/eller oppbevaring av alkohol, narkotiske stoffer, avføringsmidler, vanndrivende midler er ikke tillatt. Overspising med oppkast, ekstrem fysisk aktivitet, selvskading eller gjentatte brudd på husordensreglene anses som kontraktbrudd. Under innleggelsen skal man ta pause fra eventuell blogging. Kontraktbrudd kan føre til tenkeuke, dersom ikke mer hensiktsmessige løsninger etterfølges. Målet er at du skal kunne uttrykke følelser og behov med ord, og ikke gjennom negativ atferd. Ved kontraktbrudd vil vi først sjekke mulige årsaker til dette. Deretter planlegges nye tiltak som vi sammen prøver ut for at behandlingen skal fortsette i riktig retning. Fører ikke de nye tiltakene fram vil du få en tenkeuke (”time out”).

10 Praktisk informasjon Pasientrommene
Under innleggelsen ber vi deg om å holde rommet i orden, tørke støv og skifte sengetøy hver uke. Renholdspersonalet vasker gulv og bad på ukedagene. Hold døren til badet lukket, så holder temperaturen på rommet seg. Ro i avdelingen Det skal være ro i avdelingen fra klokken 2400 til klokken 0700 søndag til torsdag. Fredag og lørdag fra klokken 0100 til Ro i avdelingen innebærer at pasientene skal oppholde seg på egne rom. Det er selvsagt mulig å kontakte nattevakten ved behov. Røyking Det er ikke tillatt å røyke inne. Det er tilrettelagt for røyking ute på anmerket plass. I periodene hvor det er ro i avdelingen, er røyking ikke tillatt. Fellesrom Vi har ulike fellesrom i seksjonen. Dagligstua har en del spill, bøker, ukeblad og aviser som alle fritt kan bruke. Vi har også en TV-stue. Valg av fjernsynskanal avgjøres av pasientgruppa i fellesskap. I tillegg har vi en ”stille stue”. Her kan man sette seg hvis en har behov for å ha det rolig rundt seg. En skal i hovedsak ikke føre samtaler på stillestuen. Mobiltelefon, PC, dataspill eller lignende skal ikke benyttes på fellesrom. Vaskerom Der finner du vaskemaskin og tørketrommel. Personalet er behjelpelig med opplæring i bruk av utstyr.

11 Verdisaker Det anbefales at du legger igjen verdisaker og store pengesummer hjemme. Kleskoder I seksjonen skal skuldre, knær og mage være tildekket. Ute på sykehusområdet/verandaen om sommeren, er shorts og singlet et minimum. På strandturer er det ok med bikini/badebukse. Selvskading er noe vi ikke ønsker i seksjonen. Dersom dette inntreffer, må den enkelte sørge for å kle seg slik at skade/plaster etc. tildekkes. Reiseutgifter Seksjonen dekker en permisjon i måneden for gjestepasienter (Pasienter utenfor helseregion 5). Disse permisjonene avtales i god tid med miljøkontakt/ behandler, slik at billetter kan bestilles og permisjonen planlegges. Brannvern Levende lys på rommet er ikke tillatt i henhold til brannforskriftene. Småelektriske artikler ( f.eks; hårføner, rettetang o.l) må tas ut av støpsel når de ikke er i bruk, dette gjelder ladere også. Varme- og røykvarslere er plassert på rommene og ellers i seksjonen. Ved brann og røykutvikling skal dører og vinduer lukkes, og alle forlater seksjonen under ledelse av personalet. Etter evakuering samles pasienter og personalet ved hovedinngangen. Vi viser for øvrig til oppslag i korridor om evakuering ved brann, og brannkartet. Bibliotek og datarom Vi har bøker i fellesarealet og PC med internettoppkobling som pasientene kan låne mens de er inneliggende.

12 Måltidene fordeles slik:
Måltider Vi vil i felleskap utarbeide en spiseliste som beskriver hva du bør spise og drikke ut fra mål om vektøkning eller vektstabilisering. Måltidene fordeles slik: Frokost kl / Smøretid kl Drikke kl Lunsj kl / Smøretid kl Drikke kl Middag kl Kaffe kl Mandag og torsdag serveres is, kake eller dessert isteden for frukt til 17-kaffen. Kveldsmat kl / Smøretid kl Senkvelds kl / Smøres sammen med kveldsmaten. Måltidene spises sammen med pasientene og to av personalet. Du må delta på alle måltidene, men ingen tvinger deg til å spise. Målet er at du skal forholde deg til egne mål og egen individuell spiseliste. Måltidene varer en halv time. Kjøkkenpersonalet smører maten for deg de første tre ukene. Deretter overtar du selv gradvis ansvaret etter individuell avtale. Etter alle måltider går vi rett til felles oppfølging i minst en halv time sammen med personalet. Dette for å hjelpe deg å unngå destruktive tanker og/eller atferd som overspising, oppkast eller trening. Tirsdag kveldsmat og torsdag lunsj er det mulighet for å kunne bytte ut brødskive med rundstykke. Til måltidene serveres ett til to glass drikke. Vann serveres kun til middag. Ellers varierer du mellom juice, biola, melk pluss varme drikker. .

13 Spiselisten Seksjonen har felles standard spiseliste, som er utarbeidet fra et sunt og balansert kosthold. Utgangspunktet for frokost, lunsj og kveldsmat er to brødskiver med variert pålegg. Eventuelle endringer gjøres under målsettingssamtalen på mandag. En brødskive kan byttes ut med to knekkebrød, God Morgen yoghurt med korn eller ett rundstykke. En halv brødskive kan byttes ut med en vanlig yoghurt. Rundstykke, knekkebrød, God Morgen yoghurt med korn og vanlig yoghurt kan kun byttes ut til et måltid pr. dag og ikke byttes ut samtidig. Eksempelvis kan ikke brødskivene byttes ut med knekkebrød og yoghurt på samme måltid. Du kan heller ikke ha en brødskive og en God Morgen yoghurt til eks. frokost og en brødskive og to knekkebrød til kveldsmat. Kornblanding kan også velges som fullverdig frokost. Til egg kan du få en pakke salt. Light produkter skal ikke benyttes. Middag Middagsalternativer velges for hele uka. Kjøkkenpersonalet organiserer dette. Menyen serveres slik den er levert. Krydder til middagen brukes i begrensede mengder. Porsjonsposer vil bli lagt fram til den enkelte. Tilbehør som ketchup og tyttebær føres på menyen av kjøkkenpersonalet og legges frem til pasientene som skal ha.

14 Generelt All mat skaffes av kjøkkenpersonalet. Pasienter eller besøkende skal ikke ta med mat og/eller drikke inn i seksjonen. Noen har behov for større porsjoner, mellommåltid, påfyll av middag, næringstilskudd, Bonaqua, ekstra salt eller liknende. Dette bestemmes i samarbeid med miljøkontakt og behandlingsansvarlig, og er medisinsk betinget. Kjøkkenpersonalet tilbereder mat, garnityr og drikke for alle de tre første ukene du er her. Deretter overtar du ansvaret for ett og ett måltid i samarbeid med miljøkontakt og behandler. Under måltidene unngår vi samtaler som omhandler vanskelige temaer som mat/trening/kropp/ sykdom. Vi oppfordrer også den enkelte til å unngå spiseforstyrret atferd under måltidene. Treningsleilighet og hybel Vi har en leilighet og en hybel der du kan trene på dagliglivets utfordringer. Når og hvor ofte avtaler du med miljøkontakt og behandler. Leiligheten vil i perioder være bebodd for å ivareta foreldre/barn-relasjoner for gjestepasienter med små barn. Hyggekveld Pasienter og personalet arrangere hyggekveld hver andre onsdag i måneden. Tema, mat og underholdning for kvelden bestemmes i fellesskap. Ansvaret for den praktiske gjennomføringen fordeles.

15 Besøk Vi ønsker besøkende hjertelig velkommen til seksjonen. Besøk skal skje utenom måltidene, og taes i mot etter og fram til kl Du kan benytte eget rom eller samtalerom til besøk. Avklar dette med miljøpersonalet. Utgang Alle som er innlagt ved seksjonen har ulike avtaler når det gjelder utgang (turer ut fra seksjonen). Hvilken avtale du skal ha, avtales med miljøkontakter og behandlingsansvarlig. Avtalene vil endre seg etter behov. Utgang med følge betyr at du har følge av personalet ut. Utgang etter avtale betyr at du kan gå ut alene etter å ha gjort avtale med personalet. Si fra hvor du går, og når du er tilbake. Permisjoner For å bli kjent med behandlingsrutiner, og for å være konsentrert om arbeidet med din spiseforstyrrelse må du være i seksjonen de to første helgene etter prøveuka. Permisjon prøves om nødvendig gradvis fra tredje helg dersom geografiske forhold tillater dette. Intensjonen er at du er hjemme i helgene, om ikke spesielle hensyn tilsier annet. Målet er at rammene rundt regelmessige måltider og spising skal kunne overføres til hjemmesituasjonen. Ulike andre tiltak vil også måtte erfares på hjemstedet. Dagpasient Som dagpasient er du inkludert i den daglige strukturen i seksjonen. Som dagpasient har du et utvidet poliklinisk tilbud. Dette innebærer deltagelse ved seksjonens måltider og grupper, samt individuelle samtaler med behandler etter avtale. Du har ikke eget rom i seksjonen og drar hjem til avtalt tid. Din faste miljøkontakt fra innleggelsen vil fremdeles være tilgjengelig for samtale og/eller støtte, men det forventes at du som dagpasient selv tar kontakt ved behov. Individuell målsetting vil i de fleste tilfeller bli avtalt for to eller flere uker av gangen.( Mindre korrigeringer kan gjøres ukentlig om nødvendig)

16 Dine rettigheter Rett til individuell plan - Pasientrettighetsloven § 2-5 Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet individuell plan. Du har også rett til å delta i arbeidet med din individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. Rett til medvirkning - Pasientrettighetsloven § 3-1 Du har rett til å medvirke i forhold til helsehjelpen du får. Du har rett til å medvirke ved valg av tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Rett til informasjon - Pasientrettighetsloven § 3-2 Du skal få den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i din helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Du skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at du kan ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal du om mulig informeres om dette. Informasjon til pårørende - Pasientrettighetsloven § 3-3 Helsepersonell har taushetsplikt om din helsetilstand og den behandling som gis. Hvis du samtykker, kan dine nærmeste pårørende informeres. I spesielle situasjoner kan pårørende ha rett til informasjon uten at du har gitt din tillatelse til det.

17 Rett til å lese journal - Pasientrettighetsloven § 5-1
Du har rett til innsyn i egen journal. Om du vil lese den og/eller ha kopi av den, tar du dette opp med din behandler eller med leder for seksjonen der du er innlagt. Rett til å klage - Pasientrettighetsloven Kap. 7 Dersom du er misfornøyd med behandlingen, kan du klage. Du kan klage til ethvert nivå i Helse Nord-Trøndelag og til ekstern tilsynsmyndighet. Personalet ved seksjonen vil hjelpe deg med alt praktisk vedrørende en klage. Klageinstans internt i Helse Nord-Trøndelag: Seksjonsleder, Mia Sve Seksjonsoverlege, Sigrid Bjørnelv Klinikkleder, Hilde Ranheim Administrerende direktør, Arne Flaat Ekstern tilsynsmyndighet: Helsetilsynet ved Fylkeslegen Pasientombudet Kontrollkommisjonen (gjelder tvangsbruk etter Psykisk helsevernloven)


Laste ned ppt "INFORMASJONSPERM Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google