Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bokbransjens verdiskaping Christian Riis Lillehammer 1. juni 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bokbransjens verdiskaping Christian Riis Lillehammer 1. juni 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bokbransjens verdiskaping Christian Riis Lillehammer 1. juni 2006

2 ”Bokbransjeavtala er ei kartellavtale. På same vis som dei fleste kartell verkar avtala sterkt tevlingsavgrensande. Ho hemjar dessutan salet, verdiskapinga og innovasjonen i bokbransjen.” Konkurransetilsynet (2004)

3 mars 2006

4 Om den ”smalle bogs” betydning En smal bog kan med tiden blive en bred bog. Et karakteristisk nyere eksempel er Peter Seebergs Eftersøgningen, der ved sin udgivelse i 1962 blev betragtet som et ”absurd” æstetisk eksperiment, men nu læses ubesværet og med stort udbytte af folkeskole- og gymnasieelever. En smal, eksklusiv forfatter kan med tiden blive en bred forfatter. Per Højholt er et eksempel. En forfatter kan begynde eksperimenterende, smalt, men udvikle sig til en bred, folkelig fortæller. Kirsten Thorup er et eksempel. En forfatter kan vedblivende være smal, eksklusiv, eksperimenterende og aldrig nå ud til et alment interesseret publikum, men kan være til stor inspiration for andre forfattere i udviklingen af deres formsprog. Herpå kender litteraturen talrige eksempler

5 Der kan således ikke herske nogen tvivl om den smalle bogs væsentlige kulturelle rolle.

6 Brancheøkonomisk spiller den smalle bog dog en beskeden rolle

7 Kap 4.1 ”Teori om priser og salgsmønstre i bogmarkedet”

8 Idet det formodes, at bogpriserne ændres ved en overgang til frie priser, antages det, at bogsalget også påvirkes. Hvor meget bogsalget påvirkes, afhænger av bøkers priselastisiteter

9 ”Markedets makt over sinnene” Meglere, mellommenn og parasitter men aller verst Markedets mørkemenn Debatten om markeder og annen djevelskap Bent Sofus Tranøy Aschehoug 2006 ”men en ting er fundamentalistene, verre er det med medløperne som er strategisk plassert i akademia…”

10 Et perfekt marked

11 Hva kan hasjrøyking i Hjelms gate lære oss om markeders virkemåte?

12 Ivar Tronsmo om Hjelms gate “Alle delte alt likt, unntatt arbeidet” Dagens Næringsliv 13. mai

13 Ivar Tronsmo om Hjelms gate “Alle delte alt likt, unntatt arbeidet” Dagens Næringsliv 13. mai “Folks vilje til å samarbeide vederlagsfritt om teknologisk nyskaping slik det gjøres innenfor Linux-bevegelsen, lar seg ganske enkelt ikke forklare gjennom markedsresonnementer” Dagbladet 12. mai Bent Sofus Tranøy om Linux

14 Linux Hjelms gate øke egen andel vedlikeholde langsiktig verdiskaping Individuelt rasjonelt Kollektivt rasjonelt

15 Markedsaktørene evner svært ofte å etablere de avtaler, regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås ref. vertikale avtaler i bokbransjen

16 Tranøy: ”Markedets makt over sinnene” ….bør komme: Moen og Riis: ”Sinnenes makt over markedet”

17 Strukturelle trekk ved bokbransjen •Komplekst marked •Kreativitet og idéutvikling viktig langs hele verdikjeden •Når et verk er utviklet, verdiene skapt og kostnadene båret – sårbart overfor fordelingskamp •Hvordan organisere markedet for å sikre høyest mulig verdiskaping? •La oss starte opp med kostnadsstrukturen:

18 Hva ”koster” en bok? 20 kroner eller 400 kroner?

19 Tanken er fri Boken koster 20 kroner Men logikken når ikke fram til Kulturrådet Kunnskapsdepartementet

20 Men også gyldig for skjønnlitteratur •Trenger flere instrumenter enn i ”ordinære” markeder. •Hvor høy bør innkjøpsprisen være? •Eller sluttbrukerprisen? 20 400 bransjens kostnad ved lageroppbygging sluttbrukerpris innkjøpspris?

21 Hva slags bokhandlere bør vi ha?

22 Flere måter å gjøre det på 20 400 bokhandelens margin KommisjonDagens ordningOverskuddsdeling 20 400 over- skudd salg bokhandelens margin 20 400 bokhandelens margin over- skudd salg bokhandelens kapitalbinding 0 over- skudd salg

23 Fordrer vertikale avtaler eller vertikal integrasjon 20 400 over- skudd salg bokhandelens margin KommisjonDagens ordningOverskuddsdeling 20 400 over- skudd salg bokhandelens margin 20 400 bokhandelens margin over- skudd salg bokhandelens kapitalbinding 0

24 hvordan tenker danskene? •om vertikale kontrakter og verdiskaping •om den vanskelige grensen mellom samfunnets ansvar og bransjens ansvar •om offentlig kulturpolitikk

25 smalle bog pris kanskje opp pris ned inn i supermarkeder samlet boksalg opp pris kanskje opp pris kanskje ned mindre på lager færre titler Kulturpolitikk Danske rapportens kap. 4: Nye liberaliseringspotensialer på bogmarkedet bestselleren mellombogen

26 Norsk bokbransje – noen utfordringer •Maktkonsentrasjon? –økt konsentrasjon i bokhandlerleddet? –økt konsentrasjon i forleggeri? –større makt til vertikalt integrerte enheter? •Nye utfordringer –svekket konkurranse (samfunnets bekymring) –skjerpet fordelingskamp

27 Når forlag eier bokhandlere •vertikale avtaler versus vertikalt eierskap •liten prinsipiell forskjell – hvis konsernet utøver kontroll •men – maktforskyvning •mindre vertikale avtaler – mer vertikal integrasjon

28 Gjeldene avtale - erfaringer •Lavere priser og økt salg – en følge av –kortere fastprisperiode? –endringene i bokklubbsegmentet? –endringene i skolebokmarkedet? –rabatten? –forventninger om ytterligere deregulering – posisjonering?

29 Til slutt

30 Skill marked og politikk

31 Vertikale avtaler har betydning for verdiskaping

32 og forklar det for danskene


Laste ned ppt "Bokbransjens verdiskaping Christian Riis Lillehammer 1. juni 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google