Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lis Byberg Forelesning BoS3 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lis Byberg Forelesning BoS3 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lis Byberg Forelesning BoS3 2005
Organisasjonskultur Lis Byberg Forelesning BoS3 2005

2 Definisjoner: Organisasjonskultur er de sett av normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene Det er våre kollektive, våre felles forståelser, holdninger og verdier

3 Karakteristiske nasjonale norske kulturtrekk (1):
Usikkerhetsvegring: Hvor aksepterende man er overfor nytenkning og eksentrisk adferd. Norge plasserer seg litt under midten på tabellen, og er dermed mer enn gjennomsnittlig aksepterende Maskulinitet: Kjønnsforskjeller – karriere og inntekt Norge plasserer seg meget lavt, hvilket innebærer liten forskjell mellom kjønnene, samt stor vekt på relasjoner mellom mennesker, service og fysiske omgivelser

4 Karakteristiske nasjonale norske kulturtrekk (2):
Maktavstand: Villighet til å akseptere skjev fordeling av makt, velstand og prestisje Norge plasserer seg lavt, hvilket innebærer at man ikke aksepterer denne type forskjeller Individualisme: i hvilken grad enkeltmenneske forventes å handle uanhengig av andre Norge plasserer seg relativt høyt. Individualisme sees som en kilde til velvære (Basert på Geert Hofstedes undersøkelse av nasjonale kulturforskjeller innenfor IBM på 1970-tallet)

5 Kulturinnhold - Kjerneelementer
Verdier Normer Grunnleggende antakelser Virkelighetsoppfatninger

6 Kulturuttrykk(1): Handlinger og adferd Uttrykte følelser
Ritualiserte rutiner og seremonier Myter og legender Språk og humor

7 Kulturuttrykk (2): Objekter, ting Rekrutterings- og belønningssystemer
Fysisk struktur og arkitektur

8 Typiske subkulturkonflikter (1):
Mellom funksjonsenheter Mellom vertikale skikt Mellom yrkes- og profesjonsgrupper Mellom fagideologier Mellom grupper med ulik sosioøkonomisk status

9 Typiske subkulturkonflikter (2):
Mellom ulike aldersgrupper Mellom geografiske enheter Mellom grupper med ulik etnisk bakgrunn Mellom organisasjonskulturer som er fusjonert

10 Hvilke funksjoner tjener bedriftskulturen?
Styrer adferden hos de ansatte ved å gi modeller for handling Virker integrerende på organisasjonsmedlemmene Virker angstreduserende på organisasjonen


Laste ned ppt "Lis Byberg Forelesning BoS3 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google