Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Web-Utvikling Kundevennlig Web – Vår Service – Din Garanti

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Web-Utvikling Kundevennlig Web – Vår Service – Din Garanti"— Utskrift av presentasjonen:

1 Web-Utvikling Kundevennlig Web – Vår Service – Din Garanti
Website Design Og Databaseutvikling Website Development Customer Friendly Website – Our Service – Your Guarantee Website Design With Complete Database Development

2 Bakgrunn driftIT er en totalleverandør av IT-tjenester og løsninger innenfor privat og offentlig sektor. driftIT har en solid kompetanse etter mange år i IT-bransjen. driftIT dekker et stort fagområde innenfor IT: Diverse programvare, utstyr og databaseutvikling, webdesign, IT-strategisk planlegging og kursvirksomhet. Levering av utstyr slik som servere, PC’er, skrivere og nettverkselektronikk. Hensikten med prosjektet er å planlegge og å organisere firmaets informasjonsstruktur og informasjonsflyt i en webpresentasjon.

3 Ønsket situasjon Den nye web-presentasjonen skal gi et mer funksjonelt og kundevennlig nettsted. Kundene skal kunne bruke nettsidene aktivt. Link mot webmailløsning og ftp server skal lages for kunder. Begge disse skal være sperret for uautorisert adgang. Grensesnitt for presentasjon, samt kontaktskjema og link mot eksisterende ASP-løsning (Application Service Provider) skal lages. driftIT skal få ut informasjonen til kundene gjennom en nyhetsdatabase. Systemet skal være mer brukervennlig, slik at bedriften kan effektivisere oppdateringer gjennom nyhetsdatabasen. Analysearbeid skal utføres for å forbedre informasjonsflyten og informasjonsstrukturen, også ut mot kundene.

4 Mål Målgruppen er bedrifter i privat og offentlig sektor.
driftIT vil ha en ny informasjonsstruktur og informasjonsflyt i sin web-presentasjon, som skal gi en mer funksjonell og kundevennlig nettsted. Gi en bedre service til driftITs kunder, servicepartnere og leverandører. En viktig del av dette er en mer effektiv oppdatering av informasjonen fra bedriften ut til kundene, for eksempel ved varsling av driftsforstyrrelser. Kundene skal også ha mulighet for å hente ut aktuell programvare, drivere med mer. Markedsføringsverdien skal økes gjennom web-presentasjonen i den hensikt å få nye kunder. Dette skal gjøres ved å lage den slik at presentasjonen har egenhet og blir blir lagt merke til. Kostnader vil reduseres ved at oppdatering og drift av nettstedet blir mer brukervennlig og effektiv. Dette vil også gi merverdi til medarbeiderne som skal bruke den nye strukturen.

5 Rammebetingelser Prosjektet skal være fullført 15. juni 2005.
Presentasjon og forside skal være fullført 13. mai 2005. Prosjektets totale kostnadsramme er kr Nettstedet omfatter: Forside (Splashside) med logo og innholdsfortegnelse med 7 hovedkategorier og 20 underkategorier. Nettsiden skal omfatte en nyhetsdatabase – Access som er en rimelig løsning. Nettsiden skal ha login ASP-funksjon (Application Service Provider ). Nettsiden skal ha link til ftp-server. Nettsiden skal ha link til webmailløsning. Nettsiden skal ha kontaktskjema. Nettlesere som skal støttes: Internet Explorer, Opera, Netscape og Mozilla. Operativsystem på tjenersiden er Windows. driftIT har egen webserver – Windows 2003.

6 Viktige forutsetninger
Det er meget viktig at tidsfrister blir overholdt. Ha klare definerte krav, visjoner og mål. Tilbakemeldinger. Brukermedvirkning. Avviksrapportering. Motivasjon.

7 Analyser risikoer og trusler
Tidsfrister – en åpenbar risiko er om de tidsfristene som er satt kan overholdes. Sykdom – en risiko fordi det er en person som utfører planlegging, utvikling og igangsetting av prosjektet og en person i bedriften som har den endelige beslutnings- myndigheten. Gode backuprutiner for å sikre data. Backupset i flere generasjoner. Virus kan komme inn på nettverket/PC og ødelegge dataene. Hendige uhell som feiltasting og kaffesøl. Fjerning av data ved uhell. Tekniske feil som kan oppstå ved strømbrudd, overspenningsfeil, feil på maskinvare og programvare. Katastrofer som brann, flom, lynnedslag, vannlekkasjer med mer.

8 Analyser risikoanalyse
Konsekvens 10 5 3 7 4 2 1 Sansynlighet 6 Beskrivelse av diagrammet: Øverst i høyre hjørne viser liten sannsynlighet og store konsekvenser. Nedre i venstre hjørne viser høy sannsynlighet og små konsekvenser. Alt i en skala fra 1 til 10. Tegnforklaring: Figur med tall viser: Tidsfrister Sykdom Backuprutiner Virus Hendige uhell Tekniske feil 7. Katastrofer 10 En enkel risikoanalyse skal gjennomføres med jevne mellomrom i prosjektet. Analysen vil vise utviklingen for de enkelte faktorene.

9 Standarder - retningslinjer rapportering – oppfølging - metoder
Med rapportering menes en beskrivelse av den tilstand prosjektet eller en del av Prosjektet er i, når rapporten skrives. På aktivitetsnivå skal det rapporteres til veileder regelmessig ca. hver andre uke med ukerapporter og timelister. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. Oppfølging er å analysere situasjonen, velge tiltak og gjennomføre dem. Oppfølging gjøres for å få en mulighet til å korrigere kursen, mens det ennå er tid og anledning. Metoder: prosjektet er dokumentstyrt: Forprosjekt Prosjektplan Framdriftsplan (inngår som en del av prosjektplanen) Prosjektansvarskart (inngår som en del av prosjektplanen) Aktivitetsansvarskart (inngår som en del av prosjektplanen)

10 Standarder – retningslinjer krav - verktøy
Krav til funksjonalitet og kvalitet: To interne kvalitetssikrere: IT-faglig: Dan Guttormsen fra bedriften Veileder: Tore Mallaug fra skolen Ekstern: Kompetent bruker fra en kundebedrift Krav til standarder og metoder: Microsoft plattform på Intel server. Microsoft IIS webserver Bruk av verktøy: Prosjektplan med mer utarbeides ved hjelp av MS Word, MS Excel, MS Project og MS PowerPoint. Nettstedet utarbeides ved hjelp av Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, Adobe Illustrator, Macromedia DreamweaverMX, Macromedia FlashMX. MS Access til databasen

11 Organisering prosjektledelse – del I
Prosjektet har en prosjektorganisasjon som består av styringsgruppe, Prosjektgruppe, prosjektleder/utvikler og kvalitetssikrere. Følgende organisasjonskart ligger til grunn for beslutningene.

12 Organisering prosjektledelse – del II
Styringsgruppen: Godkjenne prosjektleder Godkjenne alle utvidelser av prosjektet Godkjenne prosjektmandatet Godkjenne prosjektorganisasjonen, ansvarsdefinisjon og rapporteringsrutiner Være besluttende myndighet for gjennomføring av tiltak på grunnlag av avvik meldt fra prosjektledelse Behandle og godkjenne avviksrapporter Sørge for at prosjektets medarbeidere er frigjort fra andre aktiviteter slik at forsinkelser kan unngås. Operativt utføres dette arbeidet av prosjektledelsen. Informere berørte parter utenfor prosjektet Styringsgruppens sammensetning: Veileder Daglig leder Prosjektleder

13 Organisering prosjektledelse del III
Prosjektleder: Oppgaver og ansvar knytter seg til: Å behandle eventuelle kontraktsmessige uklarheter Utarbeide og oppdatere prosjektplan (framdriftsplan) Sette opp prosjektorganisasjon Påse at avvik rapporteres forskriftsmessig, herunder påse at korrigerte tiltak iverksettes Utarbeide agenda og protokoller samt delta i møter med styringsgruppen Foreta økonomisk oppfølging Utarbeide økonomisk oversikt for prosjektet totalt (budsjett og resultat) i samarbeid med daglig leder for bedriften Utnevne ansvarlige for aktivitetene og utarbeide retningslinjer for disse Prosjektgruppens sammensetning: Prosjektleder Daglig leder Dette er et prosjekt der det foregår en direkte kommunikasjon mellom daglig leder i bedriften og prosjektleder/utvikler. Dette forenkler styringen og ut- viklingen av prosjektet.

14 Aktivitetsplan og ressursplan framdrift
Hovedfaser i prosjektet: Fase 1 Etablering av prosjektet Diskutere organisasjonen, oppgaver, ansvar i linje mot hver enkelt fase mv. Fase 2 Forprosjektet foreligger Fase 3 Nyhetsdatabasen ferdig Fase 4 Forside og presentasjon foreligger Fase 5 Nettsidene ferdige Fase 6 Testkjøring av nytt system Fase 7 Tilbakemelding Fase 8 Endring og tilpasning Fase 9 Igangkjøring av nytt system Fase 10 Dokumentasjon Fase 11 Evaluering av prosjektet foreligger Fase 12 Sluttrapport Fase 13 Innlevering av prosjektet

15 Kart over nettstedet

16 Innhold i nettstedet del I - målgruppen
Bedriftskunder – nye og eksisterende Servicepartnere Leverandører

17 Innhold i nettstedet del II – de ulike sidene - hovedsiden
Hovedside (Splashside) Innholdsfortegnelse Logo Nyhetsdatabase med de siste 6 nyheter eller informasjon Login ASP link

18 Innhold i nettstedet del II – de ulike sidene - hovedkategorier
Nyhetsdatabasen: Skal få ut rask informasjon til kundene På hovedsiden skal inntil 6 av de siste nyhetene/informasjon ligge ute til enhver tid. Om driftIT: Presentasjon av bedriften Presentasjon av bedriftens ansatte Tjenester: Presentasjon over hva bedriften tilbyr av tjenester Produkter: Presentasjon over hva bedriften tilbyr av produkter Support: Tips og løsninger Nedlastinger Link til ftp-server og webmailløsning Referanser: Referanser til bedrifter som bruker bedriftens tjenester med mer Kontakt oss: Kontaktskjema

19 driftIT’s webpresentasjon hovedsiden-splashside

20 driftIT’s webpresentasjon eksempel undersider

21 Access nyhetsdatabase ER-diagram

22 Access nyhetsdatabase tabeller i relasjonsmodellen

23 Access nyhetsdatabase registreringsskjema

24 Access nyhetsdatabase innhold
Nyhetsdatabasen inneholder 3 kategorier: Info Driftsmelding Nyhet Videre kan man registrere: Overskrift Dato Innledning Innhold Legge inn bilde Bildetekst

25 Modulbasert visning av systemet

26 Modulbasert visning av systemet forklaring av punktene
Dersom uautoriserte kunder og interesserte prøver å logge inn via login ASP, vil de nektes adgang uten å ha godkjent brukernavn og passord. Grensesnitt med web-presentasjon av bedriften ut til kunder og interesserte. ASP-kunder får aksess ved hjelp av godkjent brukernavn og passord. Etter at ASP-kundene har fått aksess via login ASP, får de tilgang til terminalserver og ASP gjennom nettstedet. ASP-kunder kan kjøpe/hente ut programvare, drivere, databaseløsninger med mer. Ligger utenfor prosjektområdet. Grensesnitt mellom brukere i driftIT og driftIT’s nettsted. Utvikling av nettstedet ved hjelp av html editoren Dreamweaver. Grensesnitt lages i MS Access for driftIT’s brukere. Programgrensesnitt mellom MS Access databasen og nettstedet (lages i Dreamweaver og er usynlig for kunden). Kunder får tilgang til ftp på samme måte som ASP-kunder. Innenfor den stiplede linja finnes en enkel skjematisk framstilling av ASP-løsningen som ligger utenfor dette prosjektets avgrensningsområde.

27 Utvikling framover Utviklingen framover vil være:
å gjøre ferdig alle undersidene med tekst og bilder. Kople databasen til hovedsida. Lage linker til ASP, ftp og webmailløsning. Lage kontaktskjema. Testkjøring av nytt system. Tilbakemelding. Endring og tilpasning i forhold til dette. Igangkjøring. Evaluering av prosjektet. Innlevering den 15.juni 2005.


Laste ned ppt "Web-Utvikling Kundevennlig Web – Vår Service – Din Garanti"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google