Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programvare for nisje SMS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programvare for nisje SMS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programvare for nisje SMS
Egenutvikling, separate pakker eller ERP?

2 Hva er en nisje SMS? Liten eller mellomstor bedrift, kanskje opp til 250 ansatte Nisje, fordi: Den har spesielle produkter, spesiell markedsføring, organisering, etc. Kjennetegnet ved å ha kunder utenfor det området der den ligger Ikke lik andre Lokale eksempler: Brunvoll, Oshaug, Maritime Møbler, Hustadmarmor (om vi ser denne separat fra konsernet)

3 Strategibetraktninger IT
Bedriften har sin egenart Egenarten, nisjen, er dens viktigste konkurransefortrinn Siden bedriften er spesiell vil en ikke finne hylleprogramvare som direkte løser bedriftens behov Hva gjør en da?

4 Tradisjonelle alternativer
Separate programpakker ERP Egenutvikling av alt

5 1. Separate programpakker
Bedriften kan bruke separate programpakker til Office funksjoner, regnskap, fakturering, lagerstyring, m.m. Disse er fullt ut forenelig med nisjetankegangen Ulempen er at store deler av arbeidet fortsatt må løses manuelt, det kan bli lite effektivt

6 Nisjefunksjoner må håndteres manuelt
Office Regnskap, fakturering Lager-styring

7 2. ERP Bedriften kan kjøpe et ERP system
Få dette tilpasset av eksperter Systemet vil ta seg av alle standardoppgaver Ulemper: nisjefunksjonene vil ikke bli dekket løsningen kan bli stor og tung, lite fleksibel kostbar

8 3. Egenutvikling av all programvare
Vil dekke alle funksjoner, også nisjefunksjoner Meget kostbar løsning Programmene vil bli store og komplekse Det kan ta lang tid å utvikle egne systemer

9 Så langt Tre alternativer Ingen er gode
Programpakker ERP Egenutvikling Ingen er gode Vi må analysere problemet bedre

10 To bedrifter? Enhver nisjebedrift kan deles i to Standardbedriften:
Kjernebedriften (den som representerer nisjen) Standardbedriften: Felles funksjoner med alle andre bedrifter (lønn, regnskap, fakturering, office,…) Muligens også (lagerstyring, planlegging, rapportering…) Kjernebedriften: Proprietære funksjoner

11 To bedrifter Standardbedriften Kjerne-bedriften

12 To ”bedrifter” – to løsninger
For standarddelen: Ferdige programpakker (beste pakke for hver del) Kanskje ERP (men standard ERP kan fort bli omfattende, lite fleksibelt og kostbart) For nisjedelen: Utvikler selv Kravet er: At alle standardpakkene har åpne løsninger. Da kan vi sy sammen egenutviklede program med disse, slik at vi får ett totalsystem

13 I dag Kan vi få åpne programmer på alle områder (vi kan kalle “services” i disse programmene eller kople oss opp på databasenivå) Eksempler: Microsoft’s Office pakke (makroprogrammering) Visma (regnskapssystem med åpen database)

14 Egenutvikling Betydelig forenklet med applikasjonsgeneratorer
Eksempel: Microsoft Access Verktøy: For konstruksjon av skjermbilder Programmeringsspråk (VBA) Database Spørrespråk Makrogenerator Integrering med Office pakken

15 Case Oshaug Metall Støper og ferdigstiller propellblad
Nisjefunksjoner: Ordreregistrering Modellbeskrivelser Planlegging for støperi Registrering av data i støperi Konstruksjon av modeller ISO kontroll av ferdige blad, beregning av slipebehov Plassering av koordinatsystem for blad som skal freses Kontroll av ferdige blad Kvalitetssikring og dokumentasjon Prisberegning

16 Dataløsning Standardbedriften Office pakken Visma Tegneprogrammer
OM2000 Ordreregistrering Modellbeskrivelser Planlegging Reg. av produksjonsdata i støperiet Dokumentasjon Levering OMPRO: ISO kontroll Bergning av slipebehov Modellkonstruksjon “Best Fit” (plassering av koordinatsystem) Standardbedriften Office pakken Visma Tegneprogrammer Program for å simulere metallflyt Timeregistrering Lønnsberegning

17 Fordeler Stor automatiseringsgrad Effektive manuelle operasjoner:
Alt som kan automatiseres blir automatisert – høy effektivitet, høy kvalitet Effektive manuelle operasjoner: Alle manuelle operasjoner har god datastøtte Begrenset omfang av programutvikling: Egenutviklede programmer tar seg kun av kjernefunksjoner, til alt annet brukes standard programpakker Høy fleksibilitet: Programmene kan tilpasses bedriften, skifter forretningsprosesser følger programmene etter umiddelbart Nye forretningsprosesser blir mulige når IT-systemene kan støtte opp om disse

18 Konklusjon nisjebedrifter
Egenutvikling kan gi en nisjebedrift en strategisk konkurransefordel Andre kan komme etter, men nå skjer konkurransen på et nytt område for mange bedrifter. Oshaug Metall, for eksempel, konkurrerer med andre støperier. Ikke all disse har IT kompetanse.

19 Også for nisjefunksjoner
Også for nisjefunksjoner innenfor standardbedrifter En kjede kan f.eks. benytte standard programvare for dagligvarebutikker, men utvikle sin egen programvare f.eks. for å bedre å holde rede på “best før” dato. Det kan gi en konkurransefordel, men her kan konkurrentene (eller standardpakken) fort komme etter med samme funksjonalitet

20 Også for større bedrifter
Mange store bedrifter utvikler egne systemer Ulempen for disse at de enkle løsningene, Access, integrasjon med standardprogrammer, etc. ofte ikke kan benyttes pga krav til effektivitet og sikkerhet I dag har altså småbedrifter en klar fordel


Laste ned ppt "Programvare for nisje SMS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google