Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober
Joar Kjeldseth

2 TRANSAKSJONSMARKEDET Trondheim, Kristiansund, Ålesund og Molde
Hittil i år har det vært omsatt eiendom for ca. 3 mrd i Trøndelag / Møre- og Romsdal. Vi har registrert 8 transaksjoner over 50 mill for til sammen 2,42 mrd., alle i Trondheim. Prime yield vurderes til i dag til å ligge i området 6 – 6,25 % Markedet har ikke endret seg mye de siste månedene, men investorene har blitt enda mer selektive. Generelt skal det mindre ulemper til ved en eiendom før investorene takker nei. Bra etterspørsel etter kontoreiendommer med god beliggenhet og sikre kontantstrømmer, bolig, konvertering, utvikling / tomt og velfungerende handelseiendommer. Et snevrere fokus gjør at flere investorer leter aktiv i markedet, slik at noen transaksjoner går ”off market”. Bankenes økende krav til egenkapital og marginpåslag forventes etter hvert å gi utslag på yieldnivået.

3 LAVEST YIELD Klostergata 46 - Trondheim
Selger North Bridge Nordic Property m.fl. Kjøper Pareto Project Finance Areal BTA 7 200 kvm Leietakere Helse Midt-Norge 90 %. Coop 10 %. Gjenværende leietid 13,3 år Eiendomsverdi MNOK 273 Kr. / kvm BTA kr Netto yield 6 %

4 STØRSTE TRANSAKSJON Pirsenteret - Trondheim
Selger Niam Found IV Kjøper E C Dahls Eiendom Areal BTA Ca kvm Eiendomsverdi MNOK (ikke verifisert) Kr. kvm BTA kr Netto yield 6,4 – 6,5 % ?? Syndikat v/ SMN API NIAM E C Dahls

5 HØYESTE TOMTEBELASTNING Verftstomta - Trondheim
Selger MGL Investments LTD, Aseo AS, Kjetil Grønskag m.fl. Kjøper Prora Eiendom AS Areal BTA p-kjeller Parkering 80 p-plasser Kjøpesum 92 mill Tomtebelastning eks. kjeller 6 433 kr Tomtepris kr / kvm MNOK 70 MNOK 92 MNOK

6 KRISTIANSUND 6 Kontor Beste beliggenhet Gjennomsnitt Areal i markedet
2 000 kr/kvm kr/kvm kvm Stor aktivitet. Spesielt knyttet til basevirksomheten. Nytt administrasjonsbygg på kvm til Vestbase står ferdig primo 2013 og vil inneha mellom 350 – 400 arbeidsplasser. Den nye handelsparken ved Kvernberget utvikles, hvor Jula og G-Sport flytter inn i nytt bygg ultimo 2012. Flere leilighetsbygg / prosjekt under oppføring Det store utbyggingsprosjektet på Skorpa med 370 boliger får sin oppstart i 2013. 6

7 MOLDE 7 Kontor Beste beliggenhet Gjennomsnitt Areal i markedet
1 700 kr/kvm kr/kvm kvm Ledige kontorlokaler kjennetegnes av at de ikke oppfyller dagens krav til standard og inneklima. Flere større utbygginger de senere år, slik som Kranhuset til Molde Næringseiendom, Romsdalskvartalet, Kleive Betong sitt bygg på Årø/Eikrem, AMFI Roseby vest og nå siste bygget til AxTech med ferdigstillelse i november 2012. Flere mindre boligprosjekt under utbygging Neste større utbyggingsprosjekt innenfor både bolig og næring vil være Grand Fiære med over 400 boliger og kvm næringsareal. 7

8 ÅLESUND 8 Kontor Beste beliggenhet Gjennomsnitt Areal i markedet
2 200 kr/kvm kr/kvm kvm Mye små areal som ikke oppfyller dagens krav til standard og inneklima Mangler leieflater på kvm + Flere store utbyggingsprosjekter på tegnebrettet Kremmergården kvm Korsegata 4B kvm Skansekaia kvm Spjelkavik Bil kvm Daaeskogen Næringseiendom kvm Norsk Maritimt Kompetansesenter Kremmergården 8

9 LEIEMARKEDET FOR KONTOR TRONDHEIM
Kontor Beste beliggenhet Gjennomsnitt Areal i markedet 2 100 kr/kvm kr/kvm kvm Stor konkurranse i prosjektmarkedet Tilbudsprisene som tilbys på prosjekter ligger i intervallet – kr / kvm BTA. I de femten største prosjektene så tilbys det reelt sett til sammen kvm

10 LEIEMARKEDET FOR KONTOR- TRONDHEIM
LEIEMARKEDET FOR KONTOR- TRONDHEIM - leietakere over 300 kvm i markedet pr. oktober 2012

11 MARKEDSKARTLEGGING KONTOR I TRONDHEIM
MARKEDSKARTLEGGING KONTOR I TRONDHEIM - fellesprosjekt sammen med Akershus Eiendom Sentrum Kalvskinnet-Hospitalsløkkan Brattøra Nyhavna Ila - Marienborg Øya – Elgeseter - Lerkendal Lade - Leangen Strinda Omkjøringsvegen Ranheim Sluppen Fossegrenda Tiller Heimdal Trondheim ytre vest Trondheim ytre øst Trondheim ytre sør

12 Ledighet Trondheim: 5,7% Oktober 2012 (ca. 70 000 kvm)
Sentrum Lade-Leangen Brattøra Nyhavna <5% <7,5% <10% <12,5% <20% <15% <17,5% >20% <2,5% Kalvskinnet-Hospitalløkkan Brattøra Kalvskinnet-Hospitalsløkkan Sentrum Ranheim Nyhavna Strinda Ila-Marienborg Ila - Marienborg Øya – Elgeseter - Lerkendal Øya-Elgeseter- Lerkendal Trondheim ytre øst Lade - Leangen Omkjøringsvegen Strinda Trondheim ytre vest Omkjøringsvegen Sluppen Sluppen Fossegrenda Fossegrenda Tiller Heimdal Ranheim Tiller Trondheim ytre vest Trondheim ytre øst Heimdal Trondheim ytre sør Trondheim ytre sør

13 Historisk kontorledighet Trondheim
Juli 2011: 6,2% Oktober 2011: 5,7% Januar 2012: 5,5% <5% <7,5% <10% <12,5% <20% <15% <17,5% >20% <2,5% April 2012: 5,4% Juli 2012: 6,2% Oktober 2012: 5,7%

14 Tilbudssiden: Igangsatte/bestilte kontorbygg 2012-2015
Nybygg i 2012 Brattørkaia 15A og B Strindfjordvegen 1 Byggetrinn 2 Strandveien 43 Bassengbakken 2 Byggetrinn 3 NINA Gløshaugen Tunga-sletta 10 Magnus Lagabøters vei 4 Nybygg i 2013 Trønderenergi Klæbuveien 125 Verftsgata 2 Sluppenveien 23 Sikre nybygg i Skraverte sirkler angir ledige bygg  m2 nye kontorer i 2012 og m² i 2013  I 2014 og 2015 er det så langt meldt ca m² nye kontorer Torgårdstrøa 2

15 Boligprisene Makroøkonomiske faktorer som kan påvirke boligprisene i tiden fremover: + Relativt lave renter + Reallønnsvekst + Lav arbeidsledighet + Høy befolkningsvekst + Relativt lav boligbygging ÷ Krav til 15 prosent egenkapital ved finansiering av boligkjøp ÷ Innstrammet kredittpraksis i bankene ÷ Svake vekstimpulser fra utlandet Kilde: Norges eiendomsmeglingsforbund måneds statistikk 15

16 Beregnet kjøpsevne i Trondheim, fordel på aldersgrupper
Kjøpsevnen er beregnet med utgangspunkt i inntekt, boligverdi og gjelds- og formuesforhold. Den viser at kjøpsevne i Trondheim er på kr , som er ca. 9,2 % mere enn landsgjennomsnittet. Kjøpsevnen er lavest blant de yngste, og høyest blant de i aldersgruppen år.

17 MARKEDET FOR PROSJEKTERTE BOLIGER - for lite og for dyre boliger
Det må bygges TILSTREKKELIG ANTALL og RIKTIGE boliger for en voksende befolkning - Kjøpsevnen kr. 3,5 mill. ! Bedre boligpolitikk Regulere mer - flere ferdig regulerte/byggeklare tomter Raskere regulering og saksbehandling Fleksibilitet -> Tillate bygging av rett type bolig der folk vil bo Byggkostnad må ned: Mer industriell boligbygging……. Økt bruk av prefab, mer standardisering Justere på krav i Tek 2010 Konvertering av næringsbygg Bedre finansiering Fleksibel mht. krav til egenkapital - bankene må selv vurdere betjeningsevne 100 % husbankfinansiering til ungdom Økte rammer for startlån til ungdom og grupper med svak økonomi Øke BSU-rammen. Eiendom med sentral beliggenhet som kan utvikles til boligformål. LØP OG KJØP!

18 EIENDOM FOR SALG Fræna Helsestasjon – kan omreguleres til boligformål
4 912 kvm bygg kvm eiet tomt Eiendommen fristilles fra Fræna kommune Eiendommen kan omreguleres til f.eks boligformål. Prisantydning 15 mill 18

19 EIENDOM FOR SALG Fabrikkvegen 4, 6 og 8 i Molde – RIMO studentboliger.
3 695 kvm bygg 4 010 kvm eiet tomt Beliggende i Molde bysentrum Eiendommen fristilles fra Studentsamskipnaden for Nordmøre og Romsdal Q3 2013 Eiendommen består i dag av 84 enkelt hybler, 28 hybelleiligheter og en toroms leilighet. Totalt 113 boenheter. Eiendommen er regulert til studentboliger, og må omreguleres. Legges ut for salg i uke 44 19

20 EIENDOM FOR SALG Kombinasjonseiendom Breivika – Postveien 12
4 085 kvm bygg 9 087 kvm eiet tomt Utviklingspotensial Gjennomsnittlig leie 655 kr / kvm BTA Leietakere er Hydroscand AS, BT Entreprenør, Oras Ålesund AS Vadseth Byggelag AS Brutto leie MNOK 2,7 Prisantydning 25 mill Est. netto yield 8,2 %

21 EIENDOM FOR SALG Kontoreiendom Ålesund sentrum - St. Olavs plass 1
3 979 kvm bygg 980 eiet tomt Gjennomsnittlig leie kr / kvm BTA Leietakere: Sparebank 1 SMN, Innovasjon Norge, Salmar Sales, Golden Energi Offshore Management Brutto leie MNOK 5,3 Prisantydning 81 mill Est. netto yield 6 % Byens beste beliggenhet

22 EIENDOM FOR SALG Handelseiendom Moa – Høgvollveien 8
kvm bygg kvm eiet tomt Parkeringskjeller Gjennomsnittlig leie kr / kvm BTA Leietakere: G-Maks, Europris, Expert, Visma m.fl. Brutto leie MNOK 16,7 Prisantydning MNOK 225 Est. netto yield 7 %

23 EIENDOM FOR SALG Foretningseiendom Trondheim sentrum – Nedre Bakklandet 58C
Moderne og unik bryggeeiendom langs Nidelven i sentrum 4100 kvm bygg Gjennomsnittlig leie 1 452 kr / kvm BTA Leietakere: Fedem Technology AS, Academic Work Norway AS, Optimum ASA, Scanpartner AS, Xpoline AS, Bakke Tannlegekontor og Fische ASA Brutto leie MNOK 5,2 Prisantydning 75 mill Est. netto yield 6,4 % 23

24 EIENDOM FOR SALG Lager-/ logistikkeiendom Trondheim sør – Industriveien 59-61
kvm bygg kvm eiet tomt 10 års ”bare house” leiekontrakt Gjennomsnittlig leie 622 kr / kvm BTA Leietaker Siv.ing. Gisle Krigsvoll AS Brutto leie MNOK 10,4 Prisantydning MNOK 150 Est. yield ca. 7 % 24


Laste ned ppt "Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google