Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Samling i kurs om sosiale medier Trondheim 26/3 – 2010 Anders Olsson – ABM-utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Samling i kurs om sosiale medier Trondheim 26/3 – 2010 Anders Olsson – ABM-utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Samling i kurs om sosiale medier Trondheim 26/3 – 2010 Anders Olsson – ABM-utvikling

2 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bakgrunn for kurset og vårt engasjement  Teknologiske og brukermessige adferdsendringer på internett og i forhold til mobile tjenester og utstyr  Et annet ”landskap” at forholde seg til for våre institusjoner – Google – søkemotor, nettleser, kartløsninger, nettapplikasjoner osv – Facebook (startet 2004 – tar av 2007) – Youtube (grunnlagt 2005 – tar av 2007) – Twitter (startet 2006 – tar av 2007) – Blogging (blir populært rundt 2006) – Flickr (lansert 2004 – tar av 2007) – Wikipedia (2001)og Wikipedia Commons (2004) – IPhone, Android, GPS, mobile applikasjoner osv (seneste årene) – Creative Commons, Åpen kildekode, delingskultur m.m. – RSS, API, Embedding, Mashup osv – Mfl., mfl…

3 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hvorfor sosiale medier og Web 2.0?  ”Vinn-vinn” situasjon for institusjonen og sektorene (mener vi) – Brukermedvirkning gir bedre markedsføring av institusjonene, samlingene og det de arbeider med – Brukermedvirkning åpner også opp kildematerial for andre fortolkninger (dialog, deltakelse, interaksjon)  Nye måter for institusjonene å samhandle med publikum og andre aktører (vi er ikke alene)  Målet – at gjøre institusjonene til relevante samfunnsaktører i dag og for morgendagen  Slipp samlingene fri og brukerne til

4 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Start - Rapport om bruk av sosiale og mobile teknologier i ABM-sektorene (2008/2009)  Bredt sammensatt, tverrsektoriell gruppe  Gi råd om hvordan arbeidet på disse områdene best kan legges opp frem mot 2014  Peke på konkrete tiltak som bør prioriteres fra 2009 og frem mot 2014  Vurdere hvordan man best kan øke interessen og kompetansen på disse feltene i fagmiljøene og i institusjonene

5 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kurset– en oppfølging av rapporten  Kurs i 9 fylker + internt i ABM-utvikling (12 ting over tre samling + selvstudier)

6 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Hvorfor ta dette i bruk?  Sosiale teknologier endrer internett – fra å være formidlingskanal til å bli kommunikasjonskanal (fra enveis til flerveis kommunikasjon). Noen eksempler: – Kommentarfunksjon på publisering av bilder (svært kompetente kommentar – berikede/bestred/diskuterte) – Publikum kan selv ”tagge” innhold (folksonomi - taskonomi) – Blogg – etablere som verktøy for produksjon av utstilling (involvere brukerne fra starten av – ev. annen utstilling?) – Prosjekt med ”åpen” deltakelse– institusjonenes og brukernes innhold sameksisterer (”rikere” og annen bilde - Digitalt fortalt) – Legge til rette for personer som kommentarer/legger ut eget innhold for at disse kan kommuniserer seg i mellom (nettsamfunnstanken) – Og mange andre løsninger – tjenester blir til her og nå!

7 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Eksempler – Brukerkommentarer

8 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Eksempler – DF og Facebook (samhandling)

9 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Eksempler – Blogger

10 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Eksempler – Brukerinnhold og -kommentarer

11 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Eksempler – Innsamlingsprosjekt og nytt/annet materiale og kunnskap (The Great War Archive)

12 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Gevinster for institusjonene/sektorene?  Institusjonene kan høste ny kunnskap om sine samlinger  Muligheten til å involvere flere i institusjonens "indre liv"  Institusjonene engasjerer mer og flere ettersom de gir innbyggerne økt eierskap til sine aktiviteter  Institusjonene når ut til flere målgrupper ved å bruke flere kanaler/formidlingsstrategier (husk: 1.5 millioner nordmenn har en facebook-konto)  Institusjonene får fram et rikere og mer sammensatt bilde av den kulturarven de forvalter ved at kunnskapsrike mottakere også blir avsendere av innhold og metadata  Involveringen og deltagelsen på nettet kan føre til økte fysiske besøk  Mange av teknologiene er frie å bruke og relativt ”low-tech” – ”quick start”?

13 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Noen viktige utfordringer for institusjonene vil bli:  Kompetanseheving og holdningsendringer i sektoren  Rollen som forvalter av sannhet på institusjonenes fagfelt utfordres (dialogorientert formidling)  Fokus på innsats knyttet til denne formen for formidling, event. slutte å gjøre noe annet (et forandret indre institusjonsliv?)  Unge i dag ”skaper” mye av sin identitet på internett og har andre brukervaner en vi ”gamlinger” – hva skjer om 10 år når dagens unge blir ”gamlinger”? Har våre institusjoner ”hengt” med? (nye brukere – andre brukermønster?)  Evaluering og belønning for innsats på dette feltet må løftes frem (trafikkmåling på hjemme- eller prosjektsider som relevante aktivitetsindikatorer sammen med fysiske besøk og annet)

14 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling – 2010/2011  Etablering av Ning-nettverk internt og også rettet mot utprøving og funksjonalitetsvurdering i etterkant av kurs i Sosiale medier

15 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling – 2010/2011  To museer har fått støtte til kompetanseprogram spesifikt innen disse områdene i 2010 (Oslo Museum og Østfoldsmuseene)

16 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling – 2010/2011  Internt prosjekt om nye nettsider med Web 2.0 funksjonalitet og tanker kring ekstranett rettet mot sektorene

17 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling – 2010/2011  Revurdering av Kulturnett og brukersentrisk modell for utvikling av ”nytt” Kulturnett

18 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling – 2010/2011  Visjonsprosess med eksterne ”eksperter” – Data fra ABM-sektoren og den sosiale veven – Data fra ABM-sektoren og den semantiske veven  Massedigitalisering, kunnskapsorganisering, metadata, teknologi, roller for institusjoner, nasjonale aktører og fol flest, tjenesteutvikling osv er temaer  Leveres mai/juni 2010  Internt prosjekt kring bruk av sosiale medier applisert inn mot institusjonene – Hvordan kan disse teknologiene brukes av institusjonene? – Hvilke typer av material er passende? – Hvordan skal noe slikt organiseres i institusjonen? – Hva kan institusjonene få igjen?

19 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling – 2010/2011  Mobilt buss/båt-prosjekt i samarbeid med Fjord 1 – 5 fylker involvert i starten (Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland, Oppland og Sogn og Fjordane) – Fremvisning av ”statisk” kulturarvsinfo på TV-skjermer i bussene, basert på GPS-trigging av informasjonen – Aktuelle ruter (i første omgang)  Bussen mellom Stryn-Oslo (via Strynfjellet/Gudbrandsdalen)  Ekpressbåten mellon Selje-Bergen  Ekpressbåten mellom Sogndal-Bergen  Alle fergeruter som Fjord1 har konsesjon på i de berørte fylkene – Utgangspunkt for videre jobbing/spredning (og kompetansebygging)

20 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling – 2010/2011  Europeana og EuropeanaLocal – Europenana med flere prosjekter (nettverket vokser)  Carare, MIMO, Judaica – EuropeanaLocal  Sør-trøndelag på vei inn i dette (i Norge) – Ny søknadsrunde i første halvdel av 2010  UGC-prosjekt inn mot Europeana (User Generated Content) - ABM- utvikling m.fl er involvert i dette arbeid

21 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ABM-utvikling – 2010/2011  Nye samarbeidspartnere  Ny funksjonalitet i ”siloene” - Digitalt Museum, Arkivportalen m.fl.  Kompetanseprogram  Planverk og strategier  Osv, osv… Takk for meg! Spørsmål?


Laste ned ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Samling i kurs om sosiale medier Trondheim 26/3 – 2010 Anders Olsson – ABM-utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google