Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Web 2.0 og Bibliotek 2.0 Frode Pettersen – Vårmøte 8.mai 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Web 2.0 og Bibliotek 2.0 Frode Pettersen – Vårmøte 8.mai 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Web 2.0 og Bibliotek 2.0 Frode Pettersen – Vårmøte 8.mai 2007

2 Hva er ”WEB 2.0” Web 2.0 er en betegnelse på den nye situasjonen på WWW med deltagerdrevne, interaktive nettjenester. Med Web 2.0 ønsker man å betegne den nye generasjonen sosiale nettjenester som har blomstret opp de siste årene, og som avhenger av aktiv deltakelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Det digitale nettsamfunnet…..

3 Hva er ”WEB 2.0” Web på 90-tallet •Statiske hjemmesider •Kataloger •Få folk til å bli på hjemmesiden lengst mulig •En til mange kommunikasjon Web 2.0 •Blogger • Interaktive nettsamfunn •Tagging, ”folksonomy”, sosiale bokmerker •Syndikering, få folk til å komme igjen •Brukerne lager innholdet •Mange til mange kommunikasjon Formidling Deltagelse (Community)

4 Bruker 2.0

5 Eksempler på brukerdrevne tjenester Web 2.0 Eksempler på slike nettsteder der det er menneskene, brukerne som lager nettstedet •Sosiale nettsted – www.underskog.nowww.underskog.no •Flickr - www.flickr.comwww.flickr.com •Blogger - http://musikkprat.blogspot.com/http://musikkprat.blogspot.com/ •Brukerstyrte tekster, Wikier – www.wikipedia.nowww.wikipedia.no •Sosial tagging http://del.icio.ushttp://del.icio.us •Myspace - www.myspace.com/www.myspace.com/ •YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=uloVW3bB7c0http://www.youtube.com/watch?v=uloVW3bB7c0 •Facebook – www.facebook.comwww.facebook.com

6 Bibliotek 2.0 Like! Lese! Skrive! Søke! Besøke! Gjøre! Hva med biblioteket og WEB 2.0…….Bibliotek 2.0 •Biblioteket inspirerer og inviterer til kunnskap og fantasi, men hvordan med Internett som formidlingskanal? •Hvor møter e-mediet det fysiske biblioteket og vice versa? •Endrede krav fra bruker og omverden stiller nye krav – Bruker 2.0 •Hva vil bruker ha, på nett? Innholdet i katalogen eller de medier som katalogen henviser til? •Hvordan kan vi la brukeren komme til orde og bidra med innhold på nettestedet vårt? Web 2.0 - community •Nye nettbasertetjenester som gir mer til brukeren og oss som bibliotek •Er vi og teknikken modne for å ta neste steg? Altmulig 2.0?

7 Bibliotek 2.0 Bibliotek 2.0 betyr at bibliotekene vil levere sine tjenester til brukerne på nye måter. Forandringene vil først og fremst gjelde de digitale tjenestene. Det som tidligere ble kalte for katalogen (brukergrensesnittet til bibliotekenes samlinger) vil bli langt rikere og bedre tilpasset brukernes konkrete behov. Brukerne får adgang til langt flere og mer varierte nettbaserte tjenester. Den største endringen gjelder imidlertid samspillet med brukerne. Bibliotek 2.0 innebærer at brukerne får nye roller som partnere og medspillere. De blir i større grad produsenter enn som forbrukere av alle de informasjonstjenestene som organiseres gjennom biblioteket. (Wikipedia)

8 Bibliotek 2.0 Like! Lese! Skrive! Søke! Besøke! Gjøre! Bruker 2.0 Teknologi 2.0 Organisasjon 2.0 Bibliotek 2.0 Ok Tja……. Nei

9 Bibliotek 2.0

10 •Eksempel – Stockholm Stadsbibliotek – WebSSB –Større grad av interaktivitet med bruker –Flere medietyper tilbys direkte –Brukertagging og kommentarer –Community. Møter andre med like interesser…? –La oss se….. http://www.biblioteket.sehttp://www.biblioteket.se •Følge arbeidet - http://biblioteket.blogsome.com/http://biblioteket.blogsome.com/

11 Kildenett.no Digitalt læringsverktøy som samler og gjør tilgjengelig kultur- og kunnskapsressurser til ungdoms- og videregående skoler.

12 Kunnskapsløftet Digital kompetanse – den 5. basisferdighet Definisjon Digital kompetanse er evnen til å ta i bruk de mulighetene som finnes i IT, samt å utnytte dem kritisk og innovativt i læring og arbeid. Det omfatter også evnen til kildekritikk og vurdering av innhold. •Ikke nok å ta i bruk læringsstøtte verktøy /miljø/plattformer •Bruk av digitale verktøy og digitale media må bli en integrert del av undervisningen slik at elevene opparbeider seg en grunnleggende digital kompetanse og får ta meg seg egen kunnskap og erfaring inn i skolen.

13 Bakgrunn for kildenett.no 1. Forventninger og behov Skolene har behov for digitale læringsressurser for å kunne leve opp til krav i læreplanverket. 2. Tilgjengelighet og bruk ABM institusjonene har digitalisert og tilgjengeliggjort kulturhistorisk materiale, men mangler en metodisk innfallsvinkel til å nå skolen med dette materialet. 3. Faglig innhold Trøndelags historie - historisk og geografisk ramme rundt formidlingen mot skolen

14 Mål Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag er et digitalt læringsverktøy som samler og gjør tilgjengelig kultur- og kunnskapsressurser til ungdoms- og videregående skoler. STFK har inngått samarbeid med NTFK og Kulturnett.no, samt med 12 arkiv, bibliotek og museum, Tapir akademiske forlag, skoler, Den kulturelle skolesekken Trøndelag, HINT og NTNU for å bidra til: •Systematisk gjenbruk av data, kunnskap og teknologi •Ny type offentlig tjeneste i skjæringspunktet mellom kultur og skole. •Læringsverktøyet vil gi et variert tilfang av læringsressurser, -former og bidra til motiverende læringsmiljø og -metoder.

15 Hva Gjennom et 3-årlig prosjekt vil vi i Trøndelag utvikle et læringsmiljø for elever og lærer som: • Temasider som kombinerer fagtekster, metode, litteratur og kilder for tiden etter 1750, tilbudet vil utvides tematisk og tidsmessig utover i prosjektet •Elevene får ved å ta i bruk et læringsverktøyet, trening i kildekritikk, erfaring fra å innhente, vurdere og behandle litteratur og kildemateriale • Fortelle sine egne historier og mulighet til å utvikle egne fortellerteknikker – digital storytelling • Læringsprosessen skal kunne tilrettelegges for arbeid i skolen og som en ressurs til for- og etterarbeid. Metoden kan overføres til institusjonsbesøk gjennom Den kulturelle skolesekken

16 •Ta i bruk IKT på en slik måte at vi utnytter det potensialet dette verktøyet åpner for – Samordning – Tilgjengeliggjøring – Presentasjon av materiale på en levende måte • Ny læringsstrategien – innhenting og bearbeiding av innhold som grunnlag for ny kunnskap – ny begrepsforståelse, – trening av informasjons- og digital kompetanse. • Dette vil bidra til en ny læringsform og nytt innhold til historieundervisningen! Kulturarv som læringsressurs

17 • Fagtekster • Foto • Arkivmateriale • Litteraturoversikter • Kulturminner • Artikler fra historielag • Nettutstillinger •http://www.kildenett.no/http://www.kildenett.no/ Kulturarv som læringsressurs

18 Moro Brukerstøtte i middelalderen………. http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/4389

19 www.slideshare.net


Laste ned ppt "Web 2.0 og Bibliotek 2.0 Frode Pettersen – Vårmøte 8.mai 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google