Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse
Organisering av kodekvalitetsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag Bente Sofie Nessan Rådgiver Data og analyseavdelingen

2

3 Våre hovedinstitusjoner
Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal

4 Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere Omsetning på 2,4 mrd kroner
Dekker alle lokalsykehusoppgaver Enkelte regionale spissfunksjoner (spiseforstyrrelser, kikkhullskirurgi) Nedslagsfelt mennesker 27 kommuner i tre fylker kvadratmeter egne bygg

5 Adm. dir Kommunikasjon og samhandling Fagavdeling Personal, økonomi, IKT, Data/analyse mm Rehab. HNT - Rehab.avd - Fysio/ergoterapi - Nevro og revma - Læring og mestring Psykiatri HNT - Sengeposter - Poliklinikker - DPS Stjørdal - DPS Kolvereid Medisin LE - Sengeposter - Poliklinikker - DMS Stjørdal Medisin NA - Sengeposter - Poliklinikker Med. sek HNT - Røntgen - Laboratorier - Sterilsentral - … BFK HNT - Fødeavdelinger - Barneavdeling - BUP - … Kirurgi LE - Ortopedi, kirurgi og akutt - Sengeposter - Poliklinikker Kirurgi NA - Ortopedi, kirurgi og akutt - Sengeposter - Poliklinikker Service HNT - Kjøkken - Eiendom - Kontortjeneste - Pasienttransport

6 Historikk Kontoransatte tilhører klinikken, egen kontoravdeling i hver klinikk. Kontoransatte med kurs i Medisinsk koding hadde ansvar for kodeoppfølging i egen klinikk. Kontoravdelingene trukket ut av klinikkene, lagt til en felles kontorenhet i Serviceklinikken. Problem??

7 Kodekvalitetsarbeidet etter omorganisering
Fordel med ny organisering, letter å flytte personalet mellom avdelingene ved fravær  Personell med kodekompetanse ble vikarer ved andres fravær Kodekvalitetsarbeidet kan jo vente ?

8 Problem med organisering og ansvarslinjer
Klinikkleder og Avdelingsoverlege ansvarlig for kodekvalitet og DRG-oppnåelse ved sin klinikk/avdeling Ingen linjer til utførende personell Kontorleder uten forståelse for arbeidsoppgavene Administrasjonen må forholde seg til klinikker, kontorledere og kodepersonell Kontoravdelingen blir en utgiftspost Kliniske avdelinger har inntekter

9 Omorganisering Ønske fra klinikkene om å få kodepersonalet tilbake i klinikk Nasjonal koderevisjon 2011. Rapport hvor det ble satt fokus på beskrivelse av ansvar, organisering og prosess for medisinsk koding.

10 Arbeidsgruppe oppnevnt januar 2012
MANDAT Fremme forslag til ny organisering av kodepersonalet. Fremme forslag til fordeling av koderessurs mellom klinikkene, se på muligheten for om klinikker kan samarbeide om felles ressurs. Fremme forslag til tidsplan og involvering av tillitsvalgte

11 Ble det noen endring? Ja! Men ikke uten kamp
Kontortjenesten mener at alt kontorpersonale skal tilhøre dem. «Og nå når de forstår at de også har fagansvaret for koderne skal de løse oppgavene mye bedre» Gruppen klarer ikke å levere en felles anbefaling på grunn av stor uenighet. Leverer rapport hvor det er opp til direktøren å ta et valg ut fra rapporten.

12 1. September 2012 Kodepersonell tilbakeført til klinikk! Stor jubel!!
De ansatte føler de kommer på rett sted i forhold til oppgaven de løser. Det blir nå tid til å konsentrere seg om det de virkelig skal arbeide med. Hver dag – hele året. Kodekvalitet Vi ser raskt resultater i DRG-statistikk.

13 I dag Kodepersonell som kun arbeider med kodekvalitet i nært samarbeid med klinikk og behandlere. Med kun fokus på denne oppgaven så blir de gode!! Flott fagmiljø på tvers av klinikkene. Levanger: Samlokalisert i kontorfellesskap. Namsos: Lokalisert ute i klinikk. Kodenettverk: Alle samles en dag annenhver måned. Klinikkledere svært fornøyd.

14 Stillingsressurser fordelt pr klinikk
Aktivitet Har gått kodekurs Innlagt Poliklinikk Barne- og familieklinikken 100 % 4940 21600 JA Medisinsk klinikk – LE 200 % 6020 16989 Kirurgisk klinikk – LE 110 % 4740 25640 JA OG NEI Kirurgisk klinikk – NA 140 % 3060 30950 Medisinsk klinikk – NA 3240 7018 Rehabiliteringsklinikken 0 % 212 14525

15 Verktøy NimesVis Nøkkeltall
Standardrapporter lik tilbakemeldinger fra NPR Generelle nøkkeltall som dekker alle fagområder Avdelingsvise nøkkeltall Seksjonsspesifikke nøkkeltall

16 Bruksanvisning NimesVis / nøkkeltall
Hjelpemiddel for å forstå nøkkeltallet Alle angriper nøkkeltallet likt

17 Nøkkeltall NimesVis

18 Bruk av muligheter i Nimrod.NET

19 Oversikt over hva som er kontrollert

20 Eget nøkkeltall for kontrollerte

21 Tilbakemelding til lege / Endringsforslag
Alt gjøres i EPJ Dokumentasjon via følgeskriv på epikrisen Følgeskriv legges til lege for godkjenning Kodeendring foretas etter at lege har godkjent endringsforslag

22 Resultater Større fokus på kodekvalitet i hele klinikken
Læringssirkel som fungerer – legene får forklart kodeendring ut fra regelverk og kodeveiledning Leger tar kontakt med kodepersonell før de lager epikrisen slik at det blir riktig koding med en gang Klinikkleder følger opp kodepersonalet Stor aksept fra leder om å delta på kurs og fagoppdatering

23 Resultater Stabilt nivå på oppnådd DRG-poeng
Mindre feil på tilbakemelding fra NPR Det oppdages systematisk feilkoding Fokus på datakvalitet: Riktig data registrert (Tid inn og ut, Dato, Prosedyrer, Overflyttinger, Fødselsvekt)

24 DRG-poeng ved tertialavslutning – andel av total DRG-oppnåelse

25 Resultater


Laste ned ppt "Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google