Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasienttransport – Møte SAFO Midt-Norge den 30.mars 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasienttransport – Møte SAFO Midt-Norge den 30.mars 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasienttransport – Møte SAFO Midt-Norge den 30.mars 2006
Overføring av finansieringsansvar for pasienttransport og reiseutgifter for helsepersonell

2 Strategisk forankring
Odelstingsproposisjon nr. 66 (2002 – 2003) Regionale helseforetak får ansvaret for dekning av reiseutgifter, herunder oppholdsutgifter og utgifter til nødvendig ledsager for pasienter som reiser til behandling i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Regionale helseforetak får ansvar for transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten Vedtak i Stortinget i november 2003 Virkning fra 1. januar 2004

3 Stortingets mål Stimulere til behandling nær pasientens bosted når dette er til fordel for pasienten og representerer sparte utgifter til syketransport

4 Helse Midt-Norges MÅL Ivareta brukernes behov for transport på en måte som gjør at tjenesten oppleves som nær og trygg Sørge for at overtakelsen skjer på en slik måte at berørt personell blir ivaretatt i samsvar med regelverket Etablere økonomistyringssystem som gir kostnadseffektive prosesser både i forhold til: Forvaltning av pasienttransporttjenesten Forbedret sammenheng mellom pasientbehandling og transport.

5 Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge
Kolvereid Namsos Sykehus Sykehusavdelinger i Trondheim Steinkjer DPS Sparbu DPS-satellitt Brekstad DPS-deltjeneste Levanger Andre institusjoner psykiatri Rissa Trondheim Stjørdal Malvik Leistad Tiller Kristiansund Nordlandet Orkdal Tingvold Eide Haltdalen Molde Hjelset Ålesund Sjøholdt Vegsund Røros Sande Kløvertun Volda

6 Helse Midt-Norge RHF Helsedepartementet Kjørekontor ST
Helse Nord RHF Helse Øst RHF Helse Vest RHF Helse Sør RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Rusbehandling Midt-Norge HF Sykehusapotekene Midt-Norge HF Volda sjukehus Molde sjukehus Sykehuset Namsos Universitetssykehus Psykisk Helsevern Orkdal Andre avd. Kjørekontor ST Vestmo, Ålesund Veksthuset, Molde Nidarosklinikken MARiT, Tr.heim Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Ålesund sjukehus Kjørekontor MR Kristiansund sykehus Sykehuset Levanger Kjørekontor NT

7 Fokusområder Koordinering transport og behandling
Analyse av pasientstrøm Samordning geografi og tidspunkt Antall konsultasjoner knyttet til samme omsorgsperiode Riktig transportmiddel Alternativer til taxi Anbud, bedre avtaler Økt samordning taxi Strategi for ansvarliggjøring av rekvirenter Informasjon Veiledning

8 Fordeling av utgifter HMN
Taxi % Eget transportmiddel: 11 % Rutefly: 13 % Rutegående transportmiddel: 8 % Oppholdsutgifter: 4 % Annet: 2 % Totale utgifter per år: ca kr. 280 millioner

9 Hvor er kostnadene Redusert egenmestring/ bekymring
Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Vurdering Kontroll Diagnostikk Kontroll Behandling

10 Sør og Nord-Trøndelag fylker
Hva har vi gjort? Møre og Romsdal fylke Gjennomført anbud og forhandlinger Etablert ruter med minibuss (10 og 17 seter) – økt samordning. Informasjon – til rekvirenter og pasienter Møter med kommuner og drosjenæringen Sør og Nord-Trøndelag fylker Etablert 3 minibussruter i hvert fylke Anbud gjennomført i hele fylket Økt samordning taxi Diverse møter med aktørene

11 Reaksjoner Taxinæringen generelt Taxieiere spesielt Politiske miljøer
Kjørekontorets håndtering av enkeltsaker Rekvirenter – leger og andre Brukerrepresentanter Enkeltpasienter Pasientombud Media

12 Spørsmål fra SAFO Hvordan vil en eventuell funksjonsfordeling kunne
påvirke pasienttransporten? Fritt sykehusvalg Kompetanse hos fastlegen Hvor finner vi spesialistene? (Sentralt, desentralt, kontordager ute i kommune.) Bruk av telemedisin Organisering av pasientstrømmen Organisering av pasienttransport


Laste ned ppt "Pasienttransport – Møte SAFO Midt-Norge den 30.mars 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google