Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temabasert undervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temabasert undervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Temabasert undervisning
8C Gran Ungdomsskole Øyvind Øverbø Reidun Hvattum

2 Begrepet temaorganisering på GUS
Ulike definisjoner på ulike skoler Hos oss: Tema organiseres ut fra målene i K06, ikke tradisjonell faginndeling Variasjon i temaets varighet Ikke alle fag i alle tema Variasjon i metoder: tradisjonell tavleundervisning, gruppearbeid, prosjekt, storyline, arbeidsplantimer + + + Èn arbeidsplan for elevene å forholde seg til.

3 Utdrag fra årsplan i 06/07 K&H KØ SF Ma Eng Norsk
Dialekter 13 Small-talk 12 ”On the edge” 11 Teknologi og mennesker ch 3 Barne- og ungdoms-litteratur 10 Elevstyrte aktiviteter Grupper på 2-3 elever Ferdighetsprøve Geometri 2 Kap 5 Verden (G) Styrings-system-er og politiske forhold (S) Arbeid med muntlige oppgaver - alene Lære om ulike kunst- perioder, kunstnere Og kunstverk K&H SF Ma KRL Eng Norsk NF Stråling

4 Bakgrunn for omorganiseringen:
Fjorårets 10. klasse: For vanskelig å orientere seg i de ulike fagene Uforutsigbart og ujevnt arbeidspress 7 ulike arbeidsplaner (og ulike frister) De som ikke var motiverte ga opp før de fikk begynt De som var motiverte fikk aldri gjort noe skikkelig, og opplevde veldig stort arbeidspress

5 Vi ønsket: Å gi mulighet til ”roligere” arbeidsperioder, som ga rom for å gjøre ting skikkelig. Å gi større forutsigbarhet Å gi elevene et bedre grunnlag for å se sammenhenger Å tydeliggjøre norsk, engelsk, matte og IKT som redskapsfag Å jobbe mer målstyrt enn fagstyrt Å bli mer effektive; vurdere samme besvarelse eller presentasjon i flere fag

6 Ny organisering førte til:
Lærebøkenes oppbygning ”passet ikke” med temaene Større metodefrihet: fordi vi kan legge opp til Temadager / fagdager, se en hel film sammenhengende, dra på tur, jobbe sammenhengende med gruppearbeid / prosjekt, gi elevene arbeidsøkter når det trengs

7 Forutsetninger: IKT – tilgang på PCer i klasserommet, siden vi ikke har lærebok (vi har 10 stasjonære, og tilgang på bærbare av og til) Begge lærerne har god IKT-kompetanse ”It’s learning” som plattform og nest viktigste samarbeidsarena (utenom klasserommet…) SmartBoard og projektor i klasserommet 2 lærere som dekker teorifagene (No, Eng, Ma, KRL, SF, NF)

8

9 Digitale hjelpemidler

10

11 Bruk av ”It’s learning”
All informasjon samlet i ett fag Læringsressurser legges der: Lydbøker / lydfiler Interaktive programmer ( ) Presentasjoner som brukes i undervisningen Lenker til læringsressurser på nettet Oppgaver og tilbakemeldinger En del prøver og tester

12

13 Andre digitale læremidler:
Gratis nettressurser Søk – og finn- prinsippet ”Ressursbanken” på GUS It’s learning

14 Programvare Windows MovieMaker PhotoStory Audacity SmartBoardNotebook
Serif (gratis publisher) Skoleveven (hjemmesida) eTwinning (brevvenner i Nederland) eJay PhotoFiltre FastStone ScreenCapture FlashSaver HotPotatoe MS Office WestCoast BridgeDesigner Sketchup Google earth

15

16 Eksempel på oppgaver: Digitale bildefortellinger
Forskerspiren – lage informasjonsvideoer og animasjoner, dokumentere forsøk Fotofikling - selvportrett Innlesing av engelsklekse Hørespill Artikler til hjemmesida, viten-opplegg Informasjonsbrosjyre ”Jødedom” PPT-presentasjoner Forklaringer til regelbok i matte: konstruksjon

17 Grunnidè Organisere mål fra K06 som overlapper hverandre i mange fag til ett tema. Norsk, matte, engelsk og IKT inngår i alle tema eksempel ”Norge i dag” Miljøvern/Klimaforandringer Selvbevissthet/selvtillit Kulturbevissthet (religion, kunst, historie, vitenskap)

18 Temaplan

19 Norge i dag TEMA Mål fra L06 Arbeidsmåter/presentasjon Uke 35
27/8 – 28/9 ”Norge i dag” inkl. Valg \07 KRL Samf.fag Musikk Naturfag Matte Demokrati (valg 07) kart/målestokk diskusjonsteknikk/møteledelse statistikk historisk bakgrunn Gjennomføre ”valgdagsmåling” på skolen. Kart/målestokk Respekt Motekultur Statistikk Historiske hendelser

20 Temafordeling Idèen er å fordele lærerressursene slik at alle underviser ”sine” timer, men at undervisningsbyrden blir fordelt i perioder – mer intensivt i noen uker, mer tid til for- og etterarbeid i andre uker. Periodene kan variere i lengde etter størrelsen på temaet.

21 Årsplan 8. klasse Uke Dato Tema "Tellus" Islam Digital bildefortelling
1 31. des. "Tellus" 2 7. jan. 3 14. jan. 4 21. jan. 5 28. jan. Islam 6 4. feb. 7 11. feb. Kroppen I 8 18. feb. Vinterferie 9 25. feb. "Energi" 10 3. mar. 11 10. mar. "Bibelen" 12 17. mar. Påske 13 24. mar. Kriger og revolusjoner 14 31. mar. 15 7. apr. 16 14. apr. Kristendom i Norge 17 21. apr. 18 28. apr. Norge - mot selvstendig nasjon 19 5. mai. 20 12. mai. 21 19. mai. 22 26. mai. "Hus på Hadeland" 23 2. jun. 24 9. jun. 25 16. jun. "Hverdagsfysikk" 26 23. jun. Årsplan 8. klasse Uke Dato Tema 34 20. aug. Digital bildefortelling 35 27. aug. "Norge i dag" 36 3. sep. 37 10. sep. 38 17. sep. 39 24. sep. 40 1. okt. Høstferie 41 8. okt. Livet ved havet 42 15. okt. Leirskole 43 22. okt. Været 44 29. okt. 45 5. nov. Verksted-uke 46 12. nov. "Jeg/meg" 47 19. nov. 48 26. nov. 49 3. des. "Jødedom" 50 10. des. 51 17. des. 52 24. des. Jul

22 Arbeidsplaner Elevene har arbeidsplan som vanlig, men bare èn for hver periode/ hvert tema. Målene for temaet er klart definert Arbeidsplanene inneholder en ”hovedoppgave” som skal vurderes i flere fag, der hensikten er at basisfagene er redskapsfag. (eks. lage film om matteoppgavene, brosjyre om jødedom, skrive fantasynovelle på engelsk om skapelsesmyter) enkeltoppgaver fra fag, for eksempel engelsk grammatikk eller matteoppgaver. Fagene spesifiseres i mål og oppgaver

23

24 Timeplan Timeplanen endres fra periode til periode, men bør være forutsigbar for elevene. Rektor har prøvd å tilpasse timeplanen (for eksempel bruk av spesialrom)

25 Eksempel timeplan uke 49 UKE 49 mandag 3. tirsdag 4. onsdag 5. torsdag
6. fredag 7. 1 Film: ”Prinsen av Egypt” Norsk: Brosjyre Virkemidler 2 K&H II naturfag 3 4 TEMA: VØL-skjema Språk Matte Sammenl. rel. 5 6 kake!! / vaske ? 10. klasse- konsert Gymsalen Gamle testamentet a-plan K&H II/ eng grammar 7 8 svømming I/ 9

26 Dagligliv (kosher osv)
Eksempel timeplan uke 50 UKE 50 mandag 10. tirsdag 11. onsdag 12. torsdag 13. fredag 14. 1 Norsk: TEMA Dansing 2 K&H II/ naturfag 3 4 TEMA: Dagligliv (kosher osv) Språk 5 6 Engelsk: Jewish traditions a-plan eng grammar 7 8 Matte Marit svømming II/ 9 Juleball! (17:15)

27 Læremidler ITL og digitale verktøy (SmartBoard) Pedagogisk programvare
Temahefter som vi lager selv Utdrag fra lærebøker PPT-presentasjoner Elevene har egne TEMAarbeidsbøker og digital mappe på ITL. Alt vi lager gjøres tilgjengelig på ITL

28 Positive erfaringer Elevene ser sammenhengene lettere
Elevene liker målstyring Elevene er mer aktive og mer bevisste Elevene deltar mer Læreren blir mer bevisst og ansvarlig Elevene blir mer ansvarlige Elevene liker valgfrihet Elevene liker å ha klart for seg hva som skal til Foreldrene synes det er lettere å følge opp og bidra i elevenes hverdag.

29

30


Laste ned ppt "Temabasert undervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google