Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp"— Utskrift av presentasjonen:

1 St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp
Dag Strømsnes Avdelingsdirektør – Avdeling for offentlige anskaffelser Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

2 Overordnet fokus - anskaffelser
Det offentlige kan få mer utav de 380 milliardene som årlig brukes på anskaffelser Regjeringen understreker et effektivitetsperspektiv. Dette sikres gjennom: Godt strukturerte prosjekter Gode behovsanalyser Rammeavtaler Bruk av ehandel Reglene skal sikre transparens og at det beste budet vinner Gode etiske holdninger skal ligge i bunn Det offentlige må bruke sin makt og tvinge leverandørene til å lever miljøvennlige løsninger og produkter Anskaffelsesfaget må løftes på offentlige lederes agenda

3 d ov er Go si kt ll ro nt ko Må rn te ls in et ni og ge g r in yr St
Organisering Innkjøpsprosesser Systemer og teknologi Kompetanse ll ar ro sv Ti ll an it t nt ns ti l ko un de t mf rn of Sa fe te nt ls li in et Det gode innkjøp ge ni og ge g r in yr St Forutsetninger: Ledelsesfokus. Anskaffelser må være høyt på ledelses agenda. Modellen må alltid tilpasses virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet SVT OISK Vi rk so l mh et en s on og Ko vi sj ng nt ri in ue ed rl ig fo rb

4 Struktur rundt anskaffelsesfunksjonen som må være på plass
God oversikt Målsetninger Kontinuerlig forbedring Styring og internkontroll Ytre rammer – hvorfor man skal ha fokus på anskaffelser Bidra til og ta samfunnsansvar Sørge for at brukerne og allmennheten har tillitt til det offentlige Nå virksomhetens visjon og mål Hvordan man gjennom anskaffelsene oppnår de ytre rammene beskrives i veileder for anskaffelsesstrategi som finnes på Samfunnsansvar (miljø, etisk handel, innovasjon, universell utforming) Tillitt til det offentlige (etterlevelse av regelverket, åpenhet /gjennomsiktighet) Virksomhetens visjon og mål (anskaffelser som tilfredsstiller virksomheten og dens interessehaveres behov) Områder som må være på plass for å ha en velfungerende anskaffelsesfunksjon Organisering (roller og ansvar) Innkjøpsprosesser (strategisk og operasjonell) Systemer og teknologi Kompetanse Ideer: - endre samfunnsansvar til samfunnsutvikling? Effekter av det gode innkjøp: Anskaffelser som fører til verdiskapning for politikerne, virksomheten, brukerne, næringslivet og samfunnet Effektive anskaffelser - ressursfrigjøring Bedre, enklere og sikrere anskaffelser Behovstilfredstillelse

5 d ov er Go si kt ll ro nt ko Må rn te ls in et ni og ge g r in yr St
Organisering Innkjøpsprosesser Systemer og teknologi Kompetanse ll ar ro sv Ti ll an it t nt ns ti l ko un de t mf rn of Sa fe te nt ls li in et Det gode innkjøp ge ni og ge g r in yr St Forutsetninger: Ledelsesfokus. Anskaffelser må være høyt på ledelses agenda. Modellen må alltid tilpasses virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet SVT OISK Vi rk so l mh et en s on og Ko vi sj ng nt ri in ue ed rl ig fo rb

6 Generell anskaffelsesbistand
Policyrammeverk – hvorfor en anskaffelser viktig Anskaffelsesstrategi Organisering av anskaffelsesfunksjonen Veileder til offentlige anskaffelser Maler og veiledninger Opplæring og kompetanseutvikling Etablere og støtte eksisterende nettverk DOFFIN Internkontroll Innovasjon Alt skal samles i en anskaffelsesportal: WWW. ANSKAFFELSER.NO

7 Fokusområder Bygg/ anlegg IKT Tjenester Varer Foranalyse Konkurranse
grunnlag Kontrakt Kontrakts- oppfølging Bygg/ anlegg IKT Tjenester Varer

8 Være portal for alle Difis sentrale aktiviteter på offentlige anskaffelser Gi veiledning gjennom hele anskaffelsesprosessen, fra behovsdefinering til kontraktsoppfølging Gi veiledning, formidle beste praksis, veiledere, maler, erfaringsutveksling, standarder, beslutningsstøtte Være et møtested for ledere, innkjøpere og innkjøps-nettverk Være under stadig utvikling og oppdatering, både mht innhold og funksjonalitet

9 Utvikling gjennom samarbeid
Difi ønsker å tilby brukerne mulighet til å opprette samarbeidsområder i portalen, med funksjoner som dokumentarkiv, kalender, arbeidslister og lignende – dele og formidle beste praksis ”Alt klokt er allerede tenkt – nå gjelder det å tenke det en gang til” – det kalles også gjenbruk

10 Hovedmål elektronisk handel
Bedre innkjøp Utnytte økt kunnskap og styrings-evne til å oppnå bedre betingelser Enklere innkjøp Effektiv arbeidsflyt Effektiv kommunikasjon Sikrere innkjøp Redusere feil / avvik Øke sporbarheten Forebygge uønsket adferd

11 Ehandelsarbeidet skal styrkes
Fokus på innkjøpsstrategi og lederfokuset 19 mill. i årlig støtte til sentralfinansiering av ehandel Ny ehandelsplattform Difi har ansvaret for utrulling av efaktura Ehandel har fått en bred europeisk forankring – Peppol Større del av driftsinnkjøpene skal over på ehandelsplattformen Konkurranse - gjennomføring Ordre håndtering Faktura og betaling

12 Støtte til oppstart Difi vil dekke tilknytningsavgiften til Ehandelsplattformen (NOK til kr) Difi vil i tillegg støtte med inntil 60 timer til oppstartshjelp via IBX Fra høsten 2010 vi Difi med 4 nye ansatte, øke sin egen bistand til og oppfølging av offentlige virksomheter som ønsker å komme i gang Støtte fra IBX og Difi (punkt 2 og 3) innebærer også støtte til revitalisering hos virksomheter som er i gang med elektronisk handel.

13 Kunnskapsportal til det offentlige innkjøps-Norge
Kunnskapsportal til det offentlige innkjøps-Norge Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google