Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsfiske Utfordringer og muligheter Av Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning Foredrag på for medlemmer i Hanen Helgelandsmoen, 22.9.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsfiske Utfordringer og muligheter Av Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning Foredrag på for medlemmer i Hanen Helgelandsmoen, 22.9.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsfiske Utfordringer og muligheter Av Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning Foredrag på for medlemmer i Hanen Helgelandsmoen, 22.9.2012

2 Utviklingsprogrammet • Basert på en Handlingsplan for innlandsfiske (2006) • Finansiert over jordbruksavtalen • Startet i 2008, og evaluert i 2011/2012 av ØF • Administreres av Landbruks- og matdepartementet • Tre verdikjeder; turistfiske, næringsfiske, oppdrett samt fellesprosjekter • Noen store flerårige prosjekt og mange mindre og kortere

3 Kartlegging av verdikjedene basert på: • Dokumenter fra LMD om alle prosjekter • Oversikter over alle prosjekter, bl.a. mht økonomi • Intervjuer med et utvalg av de som har fått tildelt midler fra LMD

4 Utviklingsprogrammet - geografisk fordeling på verdikjede Kilde: Bråtå m.fl. 2012

5 Interesse for næringsfiske – søkte og tildelte midler til utviklingsprogrammet Kilde: Bråtå m.fl. 2012

6 Vanlig verdikjede næringsfiske Kilde: Bråtå m.fl. 2012

7 Eksempel på næringsfiske, bedrift 1 • Selger foredla sik og ørret – herunder rakørret, sau og gris • Selger fisken i eget fylke og i Osloområdet • Eget gårdsutsalg • Kombinerer pakker med ulike produkter • I 2011 – omsatte 1,5 tonn filet fra fisk • Mål om 2 mill i omsetning innen 2014, herav 1,2 mill fra fisk • Fisker selv, samt andre som driver sesongfiske • Er i ferd med å sikre to årsverk + 2 (3)månedsverk for andre • Grei lønnsomhet og detaljert analyse av alle ledd/produkter • Omfattende samarbeid og nettverk

8 Eksempel på næringsfiske, bedrift 2 • Ønsket å bruke sik som ressurs for salg • Måtte ha utfisking – fått bedre kvalitet på sik og ørret • Mat til hunder og pelsdyrnæring • En person har 4-5 månedsverk på fiske • Blitt populært fiske for rettighetshavere • Ønsket å utvikle produkter – men problematisk jf mattilsyn • Inntil videre leverer til en annen – som selger fiske og fileter • På sikt utvikle sine egne produkter

9 Grunnleggende utfordringer… • Må lykkes med alle leddene i verdikjeden, fra fiske - kunde • Satse på fisk som er attraktiv • Produkter basert på ørret og røye synes å oppnå høyere lønnsomhet og enklere avkastning enn sikbaserte produkt • Få større fisk og fisk av bedre kvalitet • Dette tar tid og krever at en holder trykket oppe lange nok • Må ha et langsiktig samarbeid mht oppfisking

10 Utfordringer forts… • Omfattende regelverk • Sesongbasert – hektisk sesong • Ofte høgt til fjells og som kombinasjon med jordbruk • Kostander til lønn og investeringer gjør det vanskelig å oppnå lønnsomhet • Mangel på arbeidskraft – annet arbeid er mer attraktivt

11 Næringsfiske og sportsfiske • Mange søknader legger vekt på at oppfisking skal gi bedre turistfiske • Er større sjøer interessante for turistfiske? • Kanskje mht gjedde • Påstått synergieffekt mellom yrkesfiske og turistfiske – sjelden å se i praksis

12 Trender • Fisk er sunt • Små husholdninger • Færre bearbeider trolig egen fisk • Nye smaker – (susji) • Gamle smaker – knytte mat til historien • Nye befolkningsgrupper • Hvem og hvor er markedet, og hva vil de ha ?

13 Matfisk – vurderinger – bearbeida fisk • Salg av bearbeida fisk; fileter, kaviar • Satse på høykvalitetsprodukter som kan selges for høy pris • Være i de markedene som er betalingsvillige, store byer • Selge der kunden er – ikke der dere synes det passer

14 Matfisk – vurderinger – ubearbeida fisk • Nye befolkningsgrupper gir nye muligheter – Utfra land – Utfra religion • Hvitfisk er trolig mer populær enn rødfisk • Salg av hel ubearbeida fisk

15 Organisering, salg og distribusjon • Samarbeid mellom flere - få ned kostnader og opp volum - avstand mellom utøvere kan være utfordring • Til sammen gjøre det en er god på – noen fisker – andre selger over disk - andre selger via restaurant • Design på pakninger – viktig - kanskje med historie og tips om tilberedning • Distribusjon – delta i regionale matsammenslutninger

16 Videre.. • Utvikle samarbeid • Spre kunnskap – Hvilke erfaringer har andre lokalmatprodusenter? – Hva har andre næringsfiskere erfart? • Hva tjener dere på og hva taper dere på? – Fiske fordi det er morsomt eller for å tjene penger?

17 Dette er • Så langt som jeg kan si på bakgrunn av – Evalueringen av utviklingsprogrammet for innlandsfiske – Litteratur om næringsfiske – Litteratur og studier innen småskala matproduksjon

18 Hva mener dere? Kilde: Bråtå m.fl. 2012


Laste ned ppt "Næringsfiske Utfordringer og muligheter Av Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning Foredrag på for medlemmer i Hanen Helgelandsmoen, 22.9.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google