Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dimensjonering av vedkløyver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dimensjonering av vedkløyver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dimensjonering av vedkløyver
LuMa WP 600 Pål – Magnus Lunner, Arne Onshus og Lars Halvor Stokstad

2 Hvorfor ved og kløyver? Stadig økt fokus på bioenergi og miljø
En av gruppas medlemmer har et bioenergianlegg som fyres på 90 cm langved Ideen er å lage en kløyver som kan kløyve ved i denne lengden, men også kortere ved Etterspørsel etter ulike lengder ved salg av ved Kløyveren kan på sikt bli en integrert del av en vedmaskin Behov for vedkløyver som tar både store og små dimensjoner

3 Litt om oppgaven En allerede bygget vedkløyver
Laget som en prototyp med brukte materialer og komponenter Dimensjonert og beregnet ut ifra både prototypen og en versjon med ideelle profiler Sett på marked og økonomi ved eventuell produksjon for salg Satt oss inn i forskrifter og regler Laget DAK tegninger på prototyp og på ny modell

4 Kravspesifikasjon Disse kravene stilles til kløyveren:
kløyve kabber opp til 60 cm i diameter kløyveren må ha en maksimal syklustid på ca. 10 sek. (tur/retur, ved 90 cm kabber) skal være uavhengig av egen traktor for drift (egen motor) skal være transporterbar som en tilhenger kløyveren skal være dimensjonert for en kløyvekraft på 800 kN det skal være mulig å bygge på en sagenhet med tilhørende innmaterbånd osv. produktet skal oppfylle alle forskrifter for denne typen maskiner tilpasset utstrakt bruk av brukte materialer kunne produseres av standardprofiler ved eventuell masseproduksjon stabil og solid konstuksjon maskinen må være effektiv og sikker å bruke

5 Tegninger

6 Beregnede komponenter

7 Beregninger

8 Beregninger

9 Materiale og metoder Stål som konstruksjonsmateriale (i hovedsak S 235) De fleste forbindelser er MIG-sveiset Flest kilsveiser Enkelte boltforbindelser Stålet er kappet med båndsag og plasmaskjæremaskin Hull er boret med kjernebor Kan bygges ut i fra standardprofiler og komponenter, men også med utgangspunkt i gjenbruk av materialer Kan sammenstilles i et godt utstyrt gårdsverksted

10 Alternative løsninger
Beregnet prototyp som allerede er bygget Beregnet alternativ løsning med mer ideelle profiler for eventuell produksjon Sett på andre løsninger for den sistnevnte Andre materialer Annen konstruksjon Andre profiler

11 Fordeler og ulemper Solid Tar vedkabber inntil 60 cm
Vi tar for oss fordeler og ulemper med versjonen tenkt for produksjon: Fordeler: Solid Tar vedkabber inntil 60 cm Konstruert med hensyn på miljø. Kan bygges ut i fra resirkulerte materialer. Kan brukes både til produksjon av ved til husholdning og til industri. Flyttbar Ivaretar HMS på en god måte Kan integreres i en vedmaskin, med kappeenhet, innmating og transportbånd. Binder ikke opp egen traktor til drift, og er heller ikke avhengig av strøm.

12 Fordeler og ulemper Ulemper: Vekt
Smidighet, da den kan være noe ”voldsom” å flytte med seg Pris Egen motor som krever vedlikehold og oppfølging

13 Forskrifter, lover & regler
Forskrift om maskiner Typegodkjenning CE – merking Tekniske krav med hensyn på HMS: Vernedeksel? To – hånds betjening? Nødstopp? Andre sikkerhetstiltak? Støy? Behov for personlig verneutstyr? Generell teknisk utforming

14 Forskrifter, lover & regler
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr: Stiller krav til bruker og operatør Maskinen må være av godkjent type, j.fr. forrige forskrift Vegtrafikkloven, og forskrift om kjørende og gående trafikk: Stiller krav dersom maskinen skal forflyttes på veg: Lys? Reflekser? Bredde? Andre ting?

15 Prisoverslag

16 Marked og salg Få konkurrenter som lager maskin i denne størrelsen
Tyske Posch lager en kløyver med 41 tonns kløyvekraft, som tar kabber opp til 50 cm Importeres til Norge av TH-teknikk AS på Løten Produktet er et spesialprodukt Lite aktuelt å produsere i store volum Tipasset et utvalg profesjonelle vedprodusenter Estimert maksimalt salgsvolum nasjonalt er maskiner årlig

17 Gruppe 3 presenterer LuMa WP 600
Konklusjon Maskinen er et allsidig og solid produkt Grunnkonstruksjon og utgangspunkt for en vedmaskin Bygget for grov og lang ved Oppgaven har vært lærerik, nytt og konstruktiv I tråd med fagets målsettinger I tråd med utdanningen Nyttig da kløveren faktisk bygges Til slutt: Gruppe 3 presenterer LuMa WP 600


Laste ned ppt "Dimensjonering av vedkløyver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google