Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trond Ø. Ramstad Seniorrådgiver SINTEF Certification

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trond Ø. Ramstad Seniorrådgiver SINTEF Certification"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trond Ø. Ramstad Seniorrådgiver SINTEF Certification
Produktdokumentasjon SINTEF Teknisk Godkjenning Norsk utleieforening - Fagtreff Trond Ø. Ramstad Seniorrådgiver SINTEF Certification

2 SINTEF Teknisk Godkjenning

3 SINTEF Teknisk Godkjenning
Formål: Bekrefte at SINTEF Byggforsk som en uavhengig og faglig kompetent institusjon har funnet produktet egnet til bruk i Norge, med de betingelser som godkjenningen angir. Samle all dokumentasjon av produktegenskaper ett sted. Publisering på åpent nettsted

4 SINTEF Teknisk Godkjenning
Hva kan en godkjenning av prefabrikkerte moduler omfatte: Egenskapene til et standard konstruksjonssystem, inkl. materialbruk og standard konstruksjonsdetaljer Overvåkende kontroll av produsentens produksjonskontroll i fabrikk

5

6 SINTEF Teknisk Godkjenning
Innhold: Innehaver og produsent Produktbeskrivelse Bruksområde Egenskaper Betingelser for bruk Produksjonskontroll Grunnlag for godkjenningen Merking Ansvar og saksbehandling

7 SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler
Produktbeskrivelse: Spesifikasjon av alle standard materialer og komponenter i byggesystemet Illustrasjon av bygningsdelenes prinsipielle oppbygning Referanse til samling av standard konstruksjonsdetaljer (ikke en del av godkjenningsdokumentet som publiseres åpent)

8 Spesifikasjon av materialer og komponenter
Tabell 1 Materialspesifikasjoner

9 Illustrasjon av bygningsdelers oppbygning

10

11

12 SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler
Bruksområde: Bygningstyper Brannklasse Antall etasjer Eventuelle begrensninger vedr. klimapåvirkninger (beliggenhet)

13 SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler
Egenskaper: Bæreevne Brannmotstand Miljøegenskaper Lydisolering Varmeisolasjon Bestandighet

14 SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler
Betingelser for bruk: Hva må prosjekteres spesielt for hvert enkelt byggeprosjekt Krav til fundament Montasjeforutsetninger (primært henvisning til standard konstruksjonsdetaljer) Transport og lagring

15 SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler
Produksjonskontroll: Produsenten må ha et kontrollopplegg for produksjonen som er beskrevet i et kvalitetssystem, egen manual el. SINTEF Byggforsk skal inspisere fabrikken før godkjenning kan gis Kontrakt om Teknisk Godkjenning inkluderer overvåkende kontroll av fabrikkens egen kvalitetskontroll, min. en eller to ganger pr. år. Overvåkende kontroll kan også utføres av andre kontrollorgan enn SINTEF Byggforsk

16 SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler
Grunnlag for en godkjenning: Materialspesifikasjoner og konstruksjonsdetaljer Prøverapporter og/eller beregninger av egenskaper Eventuelt referanser til anvisninger i Byggforskserien

17 SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler
Kostnader: Utarbeidelse av ny godkjenning faktureres etter medgått tid. Typisk størrelsesorden: kr – totalt Årlig fast gebyr: kr Overvåkende årlig kontroll faktureres etter medgått tid. Størrelsesorden: kr –

18 SINTEF Teknisk Godkjenning
Mer informasjon:


Laste ned ppt "Trond Ø. Ramstad Seniorrådgiver SINTEF Certification"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google