Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Tiltak skjermkjøring F/NLF Fagseminar 2012 kl.0800-1000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Tiltak skjermkjøring F/NLF Fagseminar 2012 kl.0800-1000."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Tiltak skjermkjøring F/NLF Fagseminar 2012 kl.0800-1000

2 2 Sentrale tiltak skjermkjøring Resultat av 1.hendelsen på Jarlsberg 2.internasjonal og nasjonal trend

3 3

4 4 1.Kursing av instruktører (A-, B-, C-kurs) 2.Gjennomgå dagens utdanning av elever og hoppere med A-lisens med tanke på om det er nok fokus på forutsigbart flyvemønster for å unngå kollisjoner. 3.Vurdere å øke utdanningstilbudet innen skjermflyving for elever, uerfarne og erfarne hoppere. 4.Kurs i høyhastighetslandinger 5.Beskrivelse av organisering av landingsområder, skjermtrafikk og lokalt opplegg for utdanning og oppfølging av hoppere innen skjermkjøring i HI's plan. 6.Separasjon i tid og rom ved å gå på eget run eller trekke høyt når en trener på nye skjerm-manøvere. 7.Vurdere justering av dagens regler for vingebelastning. 8.Vurdere justering av trekkhøyde og høyde for bærende skjerm for alle. 9."Ground Manager”.

5 5.Beskrivelse av organisering av landingsområder, skjermtrafikk og lokalt opplegg for utdanning og oppfølging av hoppere innen skjermkjøring i HI's plan. 6.Separasjon i tid og rom ved å gå på eget run eller trekke høyt når en trener på nye skjerm-manøvere. 9."Ground Manager”. 7.Vurdere justering av dagens regler for vingebelastning. 8.Vurdere justering av trekkhøyde og høyde for bærende skjerm for alle. Espen Høst Knut Lien

6 6 1.Kursing av instruktører (A-, B-, C-kurs) 2.Gjennomgå dagens utdanning av elever og hoppere med A- lisens med tanke på om det er nok fokus på forutsigbart flyvemønster for å unngå kollisjoner. 3.Vurdere å øke utdanningstilbudet innen skjermflyving for elever, uerfarne og erfarne hoppere. 4.Kurs i høyhastighetslandinger

7 7 2. Gjennomgå dagens utdanning av elever og hoppere med A-lisens med tanke på om det er nok fokus på forutsigbart flyvemønster for å unngå kollisjoner. Oppfølging av elever

8 8 • Grunnkurset omfattende nok • Presisering av leksjon om landingsteknikk • Filme skjermtur lokalt fra åpning til landing? • Oppfølging og tilbakemelding til elever • Vurdere mer skjermkjøringsopplæring for nivå 8-elever og frittfallelever på fri høyde

9 9 3.Vurdere å øke utdanningstilbudet innen skjermflyving for elever, uerfarne og erfarne hoppere. Skjermkjøringskurs A-lisens

10 10 Skjermkjøringskurs A-lisens Mål Økt kunnskap og ferdigheter innen skjermkjøring for å være bedre i stand til å lande uten å sette seg selv eller andre i fare.

11 11 Skjermkjøringskurs A-lisens Program Fredag kl.20-22 Teori UV-rom Lørdag kl.0900 Oppmøte UV-rom kl.0930 Pratiske øvelser med videodebrief kl.1300 Lunsj kl.1330 Pratiske øvelser med videodebrief kl.1700 Litt teori kl.1730 Pratiske øvelser med videodebrief kl.1900 Oppsummering Søndag Reservedag kl.0900 Oppmøte UV-rom kl.0930 Pratiske øvelser med videodebrief kl.1230 Lunsj kl.1300 Pratiske øvelser med videodebrief kl.1500 Oppsummering

12 12 Innhold • Statistikk ulykker • Videoer for refleksjon og diskusjon • Aerodynamikk • Utstyr • Input • En skjermtur fra A til Å • Observasjon • Skjermtrafikk og innflygingsmønster • Landingsteknikk • Plan B • Unnamanøver • Veien videre Skjermkjøringskurs A-lisens

13 13 SU møte 2/2012 Egenhastighet: "En fallskjerms egenhastighet er dens konstante hastighet ved flyving rett fram, etter at bremsen er løsnet og uten påvirkning fra hopperen eller andre ytre krefter”. Høyhastighetslanding: "En høyhastighetslanding er en fallskjermlanding hvor hopperen i forbindelse med landing ved sving på mer enn 90° påfører fallskjermen en høyere hastighet enn fallskjermens egenhastighet”. Det innføres forbud mot høyhastighetslanding for hoppere med under 200 hopp og hoppere uten eget kurs og utsjekk for høyhastighetslandinger. Det skal utvikles et videregående kurs som må gjennomgås før hoppere får forsøke seg på høyhastighetslandinger. Det signeres i loggboka etter gjennomført kurs. 4.Kurs i høyhastighetslandinger

14 14 Videregående skjermkjøringskurs Trygg tilnærming til landinger med økt hastighet 4.Kurs i høyhastighetslandinger

15 15 Videregående skjermkjøringskurs Krav for deltakelse • Minimum 200 hopp • Lest ”Utsjekkskompendium for høyverdig fallskjerm” • Repetert progresjonshoppene i skjermkjøring for A-lisens med den skjerm en skal benytte på kurset

16 16 Mål • Skape en trygg ramme for læring • Reflektere over egen kompetanse og adferd • Økt forståelse for skjermkjøring • Redusere sannsynligheten for ulykker Videregående skjermkjøringskurs

17 17 Videregående skjermkjøringskurs Program Fredag kl.20-22 Teori UV-rom Lørdag kl.0900 Oppmøte UV-rom kl.0930 Pratiske øvelser med videodebrief kl.1300 Lunsj kl.1330 Pratiske øvelser med videodebrief kl.1700 Litt teori kl.1730 Pratiske øvelser med videodebrief kl.1900 Oppsummering Søndag Reservedag kl.0900 Oppmøte UV-rom kl.0930 Pratiske øvelser med videodebrief kl.1230 Lunsj kl.1300 Pratiske øvelser med videodebrief kl.1500 Oppsummering

18 18 Videregående skjermkjøringskurs Innhold • Statistikk ulykker • Videoer for refleksjon og diskusjon • Aerodynamikk • Utstyr • Input • En skjermtur fra A til Å • Observasjon • Skjermtrafikk og innflygingsmønster • Landingsteknikk • Plan B • Unnamanøver • Veien videre

19 19 Videregående skjermkjøringskurs • I2 • Inngående kunnskap og interesse for skjermkjøring • Hjelpeinstruktør: I3 Krav til instruktør

20 20 1.Kursing av instruktører (A-, B-, C-kurs)

21 21 1.Kursing av instruktører (A-, B-, C-kurs) Lang sikt: 1.I3-kurs: Oppfølging og tilbakemelding på landinger 2.I2-kurs: Egen leksjon om skjermkjøringskurs 3.I1-kurs: Diskusjonstema Kort sikt: Kursing i sommer

22 22

23 23 1.Øke fokus på skjermflyving ved kursing av instruktører (A-, B-, C-kurs) 2.Gjennomgå dagens utdanning av elever og hoppere med A-lisens med tanke på om det er nok fokus på forutsigbart flyvemønster for å unngå kollisjoner. Ta opp temaet med samtlige klubber for å kontrollere den faktiske gjennomføringen. 3.Vurdere å øke utdanningstilbudet innen skjermflyving for elever, uerfarne og erfarne hoppere. 4.Vurdere krav om kurs i høyhastighetslandinger før man får lov å trene på slike teknikker. 5.Krav til beskrivelse av organisering av landingsområder, skjermtrafikk og lokalt opplegg for utdanning og oppfølging av hoppere innen skjermkjøring i eget kapittel i HI's plan. 6.Krav til separasjon i tid og rom ved å gå på eget run eller trekke høyt når en trener på nye skjerm-manøvere. 7.Vurdere justering av dagens regler for vingebelastning. 8.Vurdere justering av trekkhøyde og høyde for bærende skjerm for alle. 9.Vurdere krav om erfaren HFL ved bruk av store fly. Dette kan være HL, og er tilsvarende det man på store felt i USA betegner "Ground Manager".

24 24 Punktene 1 – 4 i anbefalingene fra granskningskommisjonen: a) SU har besluttet å innføre følgende definisjoner: Egenhastighet: "En fallskjerms egenhastighet er dens konstante hastighet ved flyving rett fram, etter at bremsen er løsnet og uten påvirkning fra hopperen eller andre ytre krefter”. Høyhastighetslanding: "En høyhastighetslanding er en fallskjermlanding hvor hopperen i forbindelse med landing ved sving på mer enn 90° påfører fallskjermen en høyere hastighet enn fallskjermens egenhastighet”. b) Det vil bli en økt fokusering på skjermkjøring i progresjonsplanen til A lisens ved at det gjøres en endring på nivå 8 for AFF elever samt frittfall progresjonen for lineelever. c) Det skal utarbeides et grunnleggende skjermkjøringskurs for A hoppere på to til tre dagers varighet som vil inngå som del i progresjonen til B-lisens. Det skal signeres i loggboka etter gjennomført kurs. Dette vil erstatte dagens progresjonsplan for skjermkjøring fram mot B lisens(Vedlegg Del 600 St. dir. A-sertifikat) d) Det skal utvikles et videregående kurs som må gjennomgås før hoppere får forsøke seg på høyhastighetslandinger. Det signeres i loggboka etter gjennomført kurs.

25 25 e) Det innføres forbud mot høyhastighetslanding for hoppere med under 200 hopp og hoppere uten eget kurs og utsjekk for høyhastighetslandinger. f) På I-3 kurset vil det bli lagt inn større fokus på vurdering av skjermkjøringen til elevene og at dette tas som del av tilbakemeldingen til eleven. g) På I-2 kurset vil det også innføres en leksjon om betydningen av å fokusere på skjermkjøring og tilbakemeldinger om dette. Årets kurs vil være det første som får dette. Det er Endre Jacobsen som skal holde denne og inngår også som eksaminator på kurset.

26 26

27 27

28 28

29 . Reserve

30 F/NLF Fagseminar 2011 Formell skjermutdanning F/NLF Endre Jacobsen

31 Agenda  Hensikt  Bakgrunn  Analyse av trender  Faktorer  Alternative løsninger  Årsaker  Tiltak  Diskusjon

32 Hensikt

33 Hensikten med oppgaven har vært å identifisere årsaker til at hoppere skader seg under fullt bærende skjerm og finne alternative tiltak for å redusere antall hendelser.

34 Min bakgrunn

35 • Rådgiver Risikostyring og sikkerhet i Statkraft • Master of Technology, Ind.øk, NTNU • 15 år i sporten • Deltatt på skjermkjøringskurs med Scott Miller (2003) • Observert skjermkjøringskurs med Brian Germain • Konkurrert i CP • Instruktør: I-3 line 1997 I-2 1998 I-2 AFF 2001 I-1 2010 • Holdt skjermkjøringskurs Voss, Stavanger, FF-basic, Æra og Oppdal

36 Årsaksanalyse

37 Internasjonale trender

38 Fatale ulykker

39 Fullt bærende skjerm

40

41

42

43

44 Nasjonale trender

45 Elever Dårlig landingsteknikk Manglende flare, for høy flare og usymmetrisk flare. Manglende landingsfall Sving for å unnvike hindring, eller treffer hindring Uerfarne (30-100 hopp) Dårlig flareteknikk fortsatt en viktig årsak til skader. (Utelandinger, lav sving og landing i sving) Mellomerfarne (100-350 hopp) Flere skader på grunn av turbulens. Andelen lav sving øker merkbart, planlagt og ikke-planlagt lav sving. Alvorligheten i skadene øker også. Erfarne (350-1000 hopp) Lave svinger er en gjenganger. Andelen planlagte lave svinger øker i forhold til de ikke- planlagte. (Bakre løftestropper. Hindringer.) Eksperter 1000+ hopp Tendensene ikke like tydelige. Forsatt lav sving, men også hendelser innen demoer, hard landing pga turbulens og hindringer.

46 Årsaker Elever og uerfarne skader seg på grunn av dårlig landingsteknikk Mellomerfarne og erfarne skader seg på grunn av lav sving (planlagt eller ikke-planlagt)

47 Faktorer

48 1.Økt kompetanse 2.Ressursbruk (i klubb og forbund) 3.Legitimitet Faktorer

49 Tilrettelagt læring i forhold til standpunkt og erfaringsbase er ett viktig tiltak for å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser under skjermflyving. Økt kompetanse

50 Nye løsninger må ikke kreve for stor bruk av ressurser i form av • tid, • instruktørbruk • og kostnader da ressursene er begrensede. De tiltak som gir størst effekt bør derfor prioriteres. Ressursbruk

51 Anbefalt løsning må øke sikkerheten ved å bygge på legitime krav. En løsning må være gjennomførbar både for klubb og for den enkelte hopper, og må helst kunne gjennomføres av klubbenes egne instruktører. Legitimitet

52 Alternative løsninger

53 1.Ingen endring 2.Svensk modell 3.Tilpasset modell Alternative løsninger

54 Vurdering og sammenligning Løsning 1: Ingen endring Løsning 2: Svensk modell Løsning 3: Tilpasset modell Økt kompetanse innen landingsteknikk for uerfarne NeiJa Økt kompetanse innen høyhastighetslandinger NeiJa RessursbrukLitenNeiJa LegitimitetTjaNeiTja

55 Årsaker Elever og uerfarne skader seg på grunn av dårlig landingsteknikk Mellomerfarne og erfarne skader seg på grunn av lav sving (planlagt eller ikke-planlagt)

56 Tiltak Dårlig landingsteknikk Lav sving

57 Landingsteknikk Trend Elever og uerfarne skader seg på grunn av dårlig landingsteknikk Tiltak 1.Bedre oppfølging under elevprogresjonen på skjermkjøring og landinger med krav om tilbakemelding fra instruktør 2.Standardisering av A-sertifikatprogresjon og leksjon • Landingens fire faser (Scott Miller) 1.Innflyging 2.Utflating 3.Swoop 4.Avslutning

58 Lav sving Trend Mellomerfarne og erfarne skader seg pga lav sving (planlagt eller ikke- planlagt) Tiltak 1.Sikkerhetssamtale med I1 ved utstedelse av B-sertifikat med fokus på blant annet skjermkjøring 2.Krav om minimum 3 tilvenningshopp ved økt vingebelastning med trekk i minimum 5000 fot, hvor en tester skjermen gjennom repetisjon av momenter fra A-sertifikat-progresjonen. 3. Obligatorisk kurs før en gjør mer enn 90⁰-sving for å bygge opp fart i landingen. Krav om minimum 200 hopp før en kan delta på kurset

59 Diskusjon

60 Landingsteknikk 1.Bedre oppfølging under elevprogresjonen på skjermkjøring og landinger med krav om tilbakemelding fra instruktør 2.Standardisering av A-sertifikatprogresjon og leksjon Lav sving 1.Sikkerhetssamtale med I1 ved utstedelse av B-sertifikat med fokus på blant annet skjermkjøring 2.Krav om minimum 3 tilvenningshopp ved økt vingebelastning med trekk i minimum 5000 fot, hvor en tester skjermen gjennom repetisjon av momenter fra A-sertifikat-progresjonen. 3. Obligatorisk kurs før en gjør mer enn 90⁰-sving for å bygge opp fart i landingen. 4.Krav om minimum 200 hopp før en kan delta på kurset

61 Noen innspill til implementering av tiltak

62 • Øvelsesbank til frivillig bruk og til bruk i kursing • Mye bra litteratur • Se på kravene til instruktører for å gi tilbakemelding på skjermkjøring til elever med tilhørende kompetanseheving for instruktører • Oppfølging av elever vil gi gevinst ift. presisjon. Tiltak gjennom omgjøring av innflygingsmønster for elever gir effekt? • Landingsteknikk • Landingens fire faser (Scott Miller) 1.Innflyging 2.Utflating 3.Swoop 4.Avslutning

63

64

65

66

67


Laste ned ppt "1 Tiltak skjermkjøring F/NLF Fagseminar 2012 kl.0800-1000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google