Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vingedress. Regler,utdanning, kompendium

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vingedress. Regler,utdanning, kompendium"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vingedress. Regler,utdanning, kompendium
F/Nlf Fagseminar 2010 Av Odd J. Pedersen

2 Innhold Innledning Argumentasjon/redgjørelse Produktet/resultatet
Konklusjon

3 Oppgaven Vingedress; regler, utdanning, kompendium

4 Innledning Er det samsvar mellom regler og praksis når det gjelder vingedress hopping? Hvordan blir opplæring på vingedress gjennomført pr i dag?

5 Tolkning av oppgaven Det er ett behov for revidering/endring av dagens regelverk på vingedress Behov for en formalisert opplæring Behov for ett lesehefte for opplæring som er i samsvar med dagens utstyr Oppgaven berør ikke ”marsje/tracking” utstyr

6 Argumentasjon Dagens regelverk Formalisering Utsjekk for vingedress?
Modent for regelendring

7 Dagens regelverk Dressene er delt inn i 3 kategorier; vingedress for nybegynner, dresser for viderekommende og dresser for erfarne Krav til utøver; Minimum 250 hopp for hopp med vingedress for nybegynnere og 500 hopp for vingedress for viderekommende og erfarne i tilegg til utsjekk Minimum 25 hopp på vingedress for viderekommende før overgang til vingedress for erfarne

8 Formalisering? Reglene for vingedress er per dags dato nedfelt i to SU referat, ett fra begynnelsen av 2000 tallet samt Su referat 2/06, dagens regelverk er således hjemlet i dette referatet Begge vedtak henviser til en progresjonsplan og utsjekk som undertegnede ikke har klart å finne Anser det av den grunn nødvendig med en formalisering av utdanningen på vingedress

9 Utsjekk for vingedress?
Per dags dato finnes det ingen krav til utsjekk for hopp med vingedress Følgende progresjonsplan er foreslått; 1 ”marsjehopp” med instruktør, 1 hopp med vingedress sammen med instruktør samt 3 utfyllingshopp under veiledning av instruktør

10 Regelendring? Det har i nyere tid vært en stor utvikling i antall produsenter, type vingedresser og måten man flyr en vingedress på, av den grunn er det på tide med en revisjon av dagen regelverk

11 Resultat Forslag om regelendring Nytt oppdatert lesehefte
Progresjonsplan for utsjekkshopp Instruktør sjekkliste

12 Forslag til regelendring
Skille mellom vingedress for viderekommende og erfarne fjernes slik at det kun er to kategorier, vingedress for nybegynnere og vingedress for viderekommende Krav til erfaring; Minimum 200 hopp siste 18 mnd og utsjekk av instruktør eller minimum 500 hopp

13 Lesehefte Hensikten med lesehefte er å gi en innføringen i hvordan flyging med vingedress foregår i praksis og teknikker for dette uten at det skal være produsent/dress spesifikt Heftet er således ment som ett supplement til produsentens manual

14 Progresjonsplan Hensikten med progresjonsplanen er at eleven på en trygg måte skal tilegne seg kunnskapene som trengs for å utføre hopp med vingedress De første 5 hoppene skal gjøres med vingedress for nybegynnere

15 Sjekkliste for instruktør
Sjekklisten er ment som ett hjelpemiddel og veiledning til instruktøren Det forutsettes her at eleven på forhånd har lest manualen til den aktuelle type dress de første hoppene skal utføres på samt at eleven har studert lesehefte

16 Sammendrag Hensikten med arbeidet med å formalisere opplæring på vingedress har vært å få ett system som kvalitetssikrer opplæring og utdanningen samt harmoner med produsentens og andre lands regler og anbefalninger for vingedress hopping

17 Konklusjon Regler for vingedress bør formaliseres og tas inn i håndbok


Laste ned ppt "Vingedress. Regler,utdanning, kompendium"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google